SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Uzliekam rokas – uzliekam reiki,
Noņemam rokas – noņemam reiki.
Havajo Takata

Reiki – iespēja pašam sevi dziedināt


reikiArvien vairāk cilvēku atzīst un spēj pieņemt, ka viņu dzīve nesastāv tikai no redzamām un sataustāmām lietām. Neredzamā, enerģētiskā pasaule ir daudz plašāka un lielāka par fizisko. Viens no veidiem, kā sevi pilnveidot un harmonizēt, iemācīties sevi dziedināt, ir apgūt reiki.

Kā atzīst tradicionālā reiki meistare SKAIDRĪTE ALEKSEJEVA, reiki ir mīlestības un dzīvības enerģija. Jo vairāk tā cilvēkā dominē, jo pilnvērtīgāk cilvēks var sakārtot sevi fiziskajā un garīgajā līmenī, palīdzēt citiem. Ar savu dzīvesveidu daudzi cilvēki izjauc savu iekšējo harmoniju un enerģētisko līdzsvaru, un līdz ar to veidojas enerģētiskais disbalanss. Ja dominē uguns – dusmu, agresijas un naida – enerģija, cilvēku piemeklē aknu kaites, rozes u.c.  

Cilvēka fiziskais ķermenis sastāv no uguns, zemes, ūdens un gaisa enerģijas. Šo enerģiju līdzsvara izjaukšana rada veselības problēmas. Piemēram, sirds enerģētiskajā centrā jāatrodas mīlestības enerģijai, ja tur dominē egoisms, cilvēks lēnām iet bojā. Reiki palīdz pašam harmonizēt šīs enerģijas. Svarīgi ir tas, kāds ir pats cilvēks. Tikai garīgi attīstīti cilvēki spēj visus pieņemt bez nosodījuma, ar mīlestību un sapratni, bet tie, kuros ir baiļu enerģija un tās atvasinājumi, parasti ir naidīgi, uzbrūkoši, cenšas citus noniecināt, nosodīt, bet sevi izcelt uz citu fona. Mācība par reiki ir rūpīgs un sistemātisks darbs ar sevi.

Kā radās reiki mācība?

1864. gadā Japānā piedzima Mikajo Usui. Viņš piedzima budistu ģimenē, bet apstākļu sakritības dēļ viņu nodeva kristiešu misionāru skolā. Usui pabeidza šo skolu, kļuva par skolotāju, vēlāk – direktoru. Kādu dienu, kad viņš stāstīja par Jēzu, vecāko klašu skolēni jautāja, vai Usui tic, ka Jēzus varēja dziedināt. Viņš atbildēja, ka tic. Bērni viņam jautāja, lai viņš parāda, kā to dara, bet Usui to nevarēja izdarīt. Viņš devās prom no skolas meklēt atbildi. Daudzu gadu meklējumi nedeva atbildi uz jautājumu, kā Jēzus spēja dziedēt. Usui atgriezās Japānā, dzīvoja klosterī, ilgu laiku pavadīja lasot senos rokrakstus, taču atbildes joprojām nebija. Klostera abats to visu redzot teica – Tu jau vari visur meklēt, bet atbilde atrodas tikai vienā vietā –tā ir Tevī. Usui nolēma meditēt. Viņš devās uz Fudzi kalnu – vienu no svētākajiem kalniem – un meditēja 21 dienu. Pēdējās dienas rītā, kad saule vēl nebija uzlēkusi, viņam tuvojās spilgta gaisma, kurā viņš redzēja simbolus, kurus daudzkārt bija redzējis savā meklējumu ceļā, tikai šoreiz viņš tos saprata. Gaismas enerģija pieskārās pie Usui pieres un “ielija” viņā. Viņš jau atceļā no kalna pārliecinājās, kā strādā šī enerģija. Usui dziedināja cilvēkus, aicināja pievērsties gaismas un mīlestības ceļam. Daudzi viņu noniecināja un izsmēja, bet bija cilvēki, kuri sirdī atsaucās šim aicinājumam un kopā Usui bija apmēram divi tūkstoši audzēkņu.

Viņš šo enerģiju, kuru apguva un izprata, nosauca par dzīvības un gaismas enerģiju – reiki. Pie Usui reiki apguva arī japāņu virsnieks Tjudziro Hajaši. Bija laiks, kad reiki mācību japāņi slēpa no citām tautām. Hajaši, zinādams, ka tuvojas otrais pasaules karš un, ka Japāna karā var tikt sagrauta, uztraucās, ka reiki zināšanas atkal var tikt pazaudētas, viņš šo mācību tālāk nodeva Havaijo Takatai. Takata šo mācību izveda ārpus Japānas robežām.

Kāda ir atšķirība starp tradicionālo un netradicionālo reiki?

Šo enerģijas mācību – reiki var apgūt ar vairākās metodēm, taču pamatu pamats ir Usui mācība. Hajaši ar Takatu izveidoja deviņu elementu sistēmu, lai visiem reiki varētu mācīt vienādi. Ir trīs reiki pakāpes – pirmā, otrā un reiki meistars. Viens no Takatas reiki meistariem Barbara Rei atkāpās no tradicionālā reiki un izveidoja šīs mācības netradicionālo novirzienu tā saucamo “izstarošanas tehniku” ar mērķi, lai tas būtu pieejams plašākam cilvēku lokam. Tādā veidā pie reiki zināšanām piekļuva cilvēki, kas nebija sasnieguši zināmu garīgo attīstību. Tā kā šis reiki nedeva maksimālo rezultātu, tad daudzi netradicionālā reiki meistari turpināja “uzlabojumus” un šobrīd jau pastāv dažādi reiki.  Tradicionālais reiki ir daudz grūtāks ceļš, ar stingrām prasībām pret audzēkņiem, jo šīs zināšanas ir klasiskā Usui sistēma un pēc to apguves cilvēks iegūst lielākas spējas un prasmes. Netradicionālo reiki dažādos veidos ir daudz vieglāk apgūt, taču arī ieguvums diemžēl ir niecīgāks. Jāatzīst, ka daudz ir atkarīgs nevis no metodes, bet gan no paša cilvēka – cik stipra ir viņa būtība, cik daudz viņā dominē gaismas, mīlestības un harmonijas enerģija. Netradicionālais reiki nespēj dot tādu potenciālu attīstībai kā tradicionālais, bet ne visi ir gatavi šim ceļam uz tradicionālā reiki apgūšanu, tāpēc joprojām pastāvēs abi novirzieni.

Kāds ir reiki darbības princips?

Cilvēks, kas strādā ar reiki enerģiju, ir tikai kā instruments. Caur viņu plūst mīlestības un dzīvības enerģija, kas ir dziedinoša. Jo garīgi attīstītāks cilvēks, jo brīvāk caur viņu plūst enerģija un jo lielāka ir tās jauda un rezultāts.

Reiki ir pieci principi, kurus ievērojot ir vieglāk panākt harmoniju sevī:

  • jau šodien es esmu mierīgs;
  • jau šodien es esmu labsirdīgs;
  • jau šodien es cienu savus skolotājus, bērnus un vecākus;
  • jau šodien es pieņemu pasauli tādu, kāda tā ir;
  • jau šodien es pelnu savu algu ar godīgu darbu.

Kādas pārmaiņas notiek cilvēka dzīvē, kurš apguvis reiki mācību?

Reiki ir garīgās attīstības ceļš, lielākoties cilvēka dzīve izmainās uz pozitīvo pusi. Ja tā nenotiek, tas nozīmē, ka vai nu tas nav īstais reiki (ir cilvēki, kas dēvē sevi par reiki meistariem, lai gan viņiem nav tādu spēju), vai arī cilvēks nav spējis noturēties uz iesāktā ceļa. Protams, ka ir vieglāk aiziet pie ārsta pēc tablešu paciņām vai pie dziednieka, kurš darbojas ar dažādām enerģijām un cilvēks pats ir tikai pasīvs līdzdarbotājs. Taču ir jāiemācās pašam sev palīdzēt, ar savu gribasspēku jāpanāk, ka dzīve izveidojas pozitīvā gultnē. Daudzi neizprot savu virzību un dzīves jēgu. Un tad jājautā – ko tu dari uz šīs planētas? Dzīvo!? Kamdēļ? Mēs dzīvojam, daudz strādājam, lai nopelnītu naudu, rūpējamies par tuviniekiem. Kādam mērķim? Lai pēc tam nomirtu vecumdienās? Un viss!?...

Kādi ir iespējamie ceļi, kā var panākt garīgo attīstību?

Ir divi attīstības ceļi – caur ciešanām un apziņu. Ja cilvēks nesaprot, ka viņam jāmainās, viņu piemeklē ciešanas. Vienas un tās pašas likstas atkārtojas atkal un atkal, kamēr cilvēks saprot. Piemēram, sieviete aiziet no sava vīra, kurš ir dzērājs, visu vainu par neizdevušos laulību uzveldama vīram, dusmojoties un strīdoties. Viņa apprecas otrreiz, vīrs izrādās ir ne tikai dzērājs, bet vēl arī zaglis. Tas tā notiek, jo tiek dota vēlreiz mācību stunda, lai cilvēks caur ciešanām izprastu apgūstamo pieredzi. Savukārt, ejot pa apziņas ceļu – attīstības scenārijs varētu būt šāds – sieviete aiziet no pirmā vīra un saprot, ka viņas attīstība nav bijusi pietiekami augsta, daudz kas nav saprasts, tāpēc viņa ir nokļuvusi šādā situācijā un te viņai bija jāiemācās, piemēram, pacietību un mīlestību pret sevi. Ja sieviete sāk apzināties, garīgi attīstīties un tad pēc laika satiek cilvēku, kas jau ir augstākā attīstības pakāpē. Ir jāmācās saprast, kāpēc esam nostādīti tādā vai citādā situācijā.

Vai reiki var apgūt jebkurš, vai arī vajadzīgas īpašas dotības, gaišredzības spējas?

Jā, šo mācību var apgūt jebkurš, nav jābūt apveltītam ar īpašām spējām. Ikvienam cilvēkam piedzimstot attiecībā uz reiki ir vienāds potenciāls. Tālāk viss atkarīgs, kā mēs rīkojamies, ko domājam un kā cenšamies. Zināmā mērā arī ir nozīme, kāda ir apkārtējā sabiedrība, karma utt. Diemžēl jāatzīst, ka oficiālā izglītība šobrīd dod tikai fiziskās un materiālās pasaules zināšanas. Taču garīgā attīstība, kosmisko likumu zināšana tā pa īstam netiek mācīta, kas ļoti svarīga it īpaši indigo bērniem.

Esiet visi piepildīti ar Mīlestības, Gaismas un Veselības dziedinošo enerģiju! Mīliet šo pasauli!

Paraksts bildei:

Atšifrējums reiki hieroglifam: rei – dzīvība un gaisma, ci – enerģija: ir Radītājs un viņa enerģija kā lietus caur mākoņiem nāk uz zemes. Uz zemes dzīvo cilvēki un lūdz šo svētību, lai var nodot tālāk. Šī dzīvības enerģija - svētība, ko devis Radītājs, tiek izmantota, lai cilvēks ir sakārtots sevī un viņš var palīdzēt citiem. Šī dzīvības enerģija tiek dota fiziskajam ķermenim, dvēselei un garam kā dzīvības ūdens, un kā zibens tā nocērt visu lieko.