SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

III kurss jeb dziednieku meistarklase ir Urantijas „ Zelta fonds”. Šajās nodarbībās piedalās jebkurš, kurš iepriekšējos gados vai pavisam nesen ir pabeidzis otro kursu. Parasti, meistarklasē ir praktisks darbs trijos līmeņos:

  • Darbs ar sevi,
  • Darbs ar saviem tuviniekiem,
  • Darbs globalajā aspektā.

Kaut arī I un II kursā nodarbības balstās uz iepriekšminētajiem aspektiem, tad tieši meistarklasē sevis realizācija visos trijos aspektos ir ļoti apzināta, mērķtiecīga, rezultatīva, stabila un pārliecināta.  Nu īsāk sakot – Urantijas Zelta fonds!

Meistarklases nodarbības var apmeklēt gan neregulāri, gan regulāri – pēc paša vēlēšanās, jo šīs nodarbības ir līdzvērtīgas ”kvalifikācijas celšanas kursiem”. Protams zināšānas ir vērtīgākas, ja tās ir apgūtas balstoties uz regulāri apgūtām priekšzināšanām, tāpēc iesaku arī meistarklases nodarbības apmeklēt pēc iespējas regulārāk.

Kursa noslēgumā tiek izsniegts meistarklases apgūtās vielas apliecinošs sertifikāts.