SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
Ar vien biežāk un biežāk daudzās vietās tiek minēts 2012. gada 12. – 19. decembris. Laiks, kuru min šumeru skaitīšanas sistēmā kā pēdējo kāda cikla noslēgumu. Esmu sastapusies ar cilvēku neizpratni par to, kas notiks šajā datumā. Daļa cilvēku domā, ka tas ir Pasaules bojā ejas datums. Nē, tas nav Pasaules gals! Šajā datumā nenotiks NEKAS TĀDS, kas šobrīd jau nenotiek. Proti, 2012. gads ir laiks, kad noslēdzas kosmisko enerģiju plūsmas jaudas palielināšanās un šobrīd, ik pa brīdim pastiprināto enerģiju plūsma, tad būs sasniegusi maksimumu.
No Centrālās Saules (lasi – Radītāja) viļņveidīgi pieaugošā spēkā pastiprinās enerģiju plūsmu jauda, lai atmodinātu "snaudošo" cilvēku apziņu. Enerģijas plūsma notiek pakāpeniski. Ar 1987. gadu planētas Zeme aizsargapvalkā veidojās būtiski "caurumi", pa kuriem sāka ieplūst šī - dažādas intensitātes un dažādas nozīmes enerģijas, kā arī, šie "caurumi" savieno paralēlo pasauļu līmeņus un apakšlīmeņus. Mazākie "caurumi" tiek saukti par portāliem, lielākie "caurumi" – par vārtiem. Parasti portāli ir tie, pa kuriem enerģija, dažādās to izpausmes veidos un formās, plūst tikai vienā virzienā – uz Zemi. Vārti ir divvirzienu "caurums." Tie ir paredzēti jaudīgāku enerģiju plūsmai uz Zemi un cilvēku evakuācijai uz citu līmeni vai dimensiju. Lielākā šādu vārtu izmantošana ir bijusi 2004. gada decembra cunami laikā, Jaunorleānas dubultapplūšanā u.c. Pa šādiem vārtiem pārvietojas arī paralēlo pasauļu civilizācijas (mēs neesam vieni kosmosā!).

Uz augstāku līmeni pa vārtiem "aizplūst" arī dzīvnieki, atstājot planētas Zeme 3-dimensiju zemākos līmeņus. Cilvēki šo faktu sauc par dzīvnieku izmiršanu (t.sk. putnu), taču tas tā īsti nav. Dzīvnieku dvēseles pārceļas pa dzīvnieku sansāras riteni uz augstāku attīstības pakāpi uz kopējo dzīvnieku apziņu.

2006. gada 10. februārī planētas Zeme dubultnieks atbrīvojās no 3-dimensiju planētas veidola un iegāja starpposmā starp trešo un ceturto dimensiju. Vai Jūs to pamanījāt? Šim notikumam portāli un vārti bija par šauru, tāpēc tika "atbīdīts" aizsarapvalks kā lūka, caur kuru planēta Zeme varēja "izspraukties" uz nākošo attīstības formu. Indigo apziņas cilvēki patreiz planētu Zeme redz ietītu tādā kā enerģētiskajā miglā, jo iepriekšējais aizsargapvalks vairs nedarbojas, bet jaunās dimensijas aizsargapvalks vēl tikai formējas. Kas formē šo aizsargapvalku? Mēs – cilvēki! To dara cilvēki ar gaismas, mīlestības un tīra nodoma enerģijām. Jo ātrāk tiks "uzbūvēts" šis apvalks, jo ātrāk viss planētas dubultnieks pāries jaunā kvalitātē kopā ar cilvēkiem, kuri atbildīs 4 dimensijas garīgās attīstības prasībām. Tas var notikt (citēju čenelingu): "Pēc 5 min., pēc 10 min., pēc 5 gadiem, pēc 10 gadiem . . . Viss atkarīgs no cilvēku attieksmes." Tātad mūsu dvēseļu spēks noteiks vai šis datums būs 2012. gadā vai citādāk.

Tas vairs nav noslēpums, ka piektās rases cilvēku civilizāciju – āriešus nomaina jaunās - 6 rases apziņas nesēji jeb indigo. Šobrīd straujā tempā dzimst šīs enerģijas sargātāji. Vai jūs domājat, ka Radītājs būtu izveidojis plānu tā, ka dzimst jaunā rase un tūlīt pat notiek pasaules bojā eja kopā ar jauno rasi?

Reiz bija kāda civilizācija, kura bija daudz garīgāk attīstītāka kā mēs, jo viņi jau dzīvoja ceturtajā dimensijā. Viņu sabiedrības struktūras balstījās uz godīgumu un garīgumu, bet šo struktūru vadītāji un izpildorgāni tika pakļauti ārkārtīgi stingrai kontrolei. Kontroli veica visjaudīgākie, pēc enerģijām un godīguma ziņā tīrākie, priesteri. Lēmējinstitūcijās un izpildorganizācijās tika izvēlēti gudri un garīgi viedi cilvēki ar vistīrākajām enerģijām, tikai viņos nebija mīlestības enerģijas. Tā bija Atlantīda.

Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, bet jaunā kvalitātē. Visas krīzes politikā, ekonomikā, zinātnē, izglītībā, medicīnā u.c. liecina, ka ir pienācis laiks nomainīt vecās sistēmas ar jaunām. To izdarīs indigo, kuri šobrīd jau "pārpludina" planētu. Evolūciju var piebremzēt, bet nevar apturēt. Jo jaudīgāk vecā sistēma cīnīsies par palikšanu, jo ātrāk tā tiks nomainīta: enerģijas līdzsvara likums!

Indigo nāk ar savu izcilo izcelsmi un zināšanām garīgajā līmenī, kuru nav 5 rasei. Taču 5 rasei ir prakse un pieredze. Mūsu uzdevums to nodot 6 rasei, lai tā var pārņemt vadības grožus ar mīlestības un taisnības enerģijām.

Raugos, kā skolās un bērnu dārzos pedagogi izsmej un ņirgājās par acīmredzamo indigo bērnu esamību. Skumji . . . Bet viņi – indigo – ir! Viņu spēks pieņemas ar katru dienu, jo ar katru dienu dzimst jauni un jauni indigo, bet veco enerģiju nesēji aiziet mūžībā un nebūtībā.

Vecāki un pedagogi! Pacenšaties būt pirmie, kas atver indigo sirdis un prasmes jaunai nākotnei! Jums būs iespēja vēl šajā dzīvē ar lepnumu uzlūkot to, ko esat radījuši caur savu gudrību un mīlestību. Bet vispirms – apgūstiet paši šīs zināšanas!

2012. gads? Viņš jau pilnā sparā notiek . . .

Jaunais laikmets ienes Citu Patiesību caur atjaunoto saikni ar Radītāju

Katrā cilvēkā ir Radītāja nemirstīga daļa, kura pāriet no vienas cilvēka reinkarnācijas uz nākošo. Jaunās apziņas ezotērikā, šī mūžīgā daļa tiek saukta par Gaismas būtni. Tā ir tā Radītāja daļa, kura jau ir apguvusi Zemes pieredzi ejot caur ciešanām un šobrīd jau ir izvēlējusies mājupceļu pie Radītāja pa visīsāko ceļu – caur kalpošanu planētai Zeme un Visumam ar Gaismas un Mīlestības enerģijām.

Izejot caur daudzām reinkarnācijām cilvēka ķermeņos, Gaismas būtne šajā, jaunā laikmeta, enerģiju plūsmā no Centrālās Saules (lasi – Radītāja) sāk atgūt spējas un zināšanas, kuras ilgstošā laika periodā nedarbojās. Sākotnēji cilvēka ķermenis bija radīts tā, ka gaismas būtne fiziskajā cilvēka veidolā bija jaudīga un izcila būtne, taču laika gaitā (ap 300 – 350 tūkstošus gadu atpakaļ) izcilās spējas Tumsas Dievi ierobežoja līdz minimumam, atstājot tikai izdzīvošanas prasmes instinktu līmenī. Tā Gaismas būtnes cilvēku veidolos pazaudēja Dievišķo saikni ar Centrālo Sauli jeb Radītāju.

Šobrīd šī saikne sāk atjaunoties, jo tāds ir Radītāja Gaismas Dievu plāns. Šos ilgos gadus cilvēks ar lielām pūlēm pakāpeniski atjaunoja savas prasmes, tādējādi "iedarbinot" vienu enerģētisko centru (čakras) pēc otra. Vēl nesenā pagātnē skaitījās liels sasniegums, ja cilvēks spēja uzturēt aktīvā darbībā septiņus enerģētiskos centrus, taču šobrīd, mainoties enerģiju plūsmai no Radītāja, cilvēka uzdevums ir aktīvi uzturēt visas septiņas čakras un maksimāli ātri apgūt arī 0, 8, 9, 10, 11 un 12 enerģētisko centru darbību. O enerģētiskais centrs atrodas, apmēram, 20 centimetrus zem kājām un ir savienots ar Mātes Zemes magnētisko lauku Gaii. 8 čakra – atrodas ap 28 cm virs galvas, 1 – 10 čakras savieno cilvēku ar debesu ķermeņiem Saules sistēmā, 11- ar zvaigžņu pasaulēm, 12- ar vietu Visumā. Ļoti nedaudziem cilvēkiem ir aktivizēta arī 13 čakra. Aktivizētas kosmiskās čakras (8 – 13) uztver vibrācijas no atbilstošās čakras piesaistes vietas. Tie ir izziņu centri, no kuriem pienāk tādas izziņas, kas pārsteigs pat vispārdrošākos cilvēku sapņus. Pie tam – šīs pārdrošās ziņas ir jaunā laikmeta esības un attīstības pamats. Ar vien jaudīgāk tiks saņemta informācija caur cilvēkiem, kuriem jau aktīvi darbojas kosmiskās čakras. Tā ir pārsteidzoši negaidīta informācija, kuru lielākā daļa no cilvēkiem vēl nespēj pieņemt iepriekšējo iesīkstējušos uzskatu dēļ, tāpēc dažkārt rodas un nākotnē radīsies apjukums, veco uzskatu sadursme ar jauno informāciju, kura ir pretrunā ar fizikas, reliģijas, filozofijas u.c. likumiem.

Nāk 6 rase – jauna civilizācija, kurā nedarbosies 5 rases likumi, jo 5 rases cilvēkiem darbojas tikai 2 DNS spirāles, bet 6 rasei 12 DNS spirāles. Ar to arī raksturojas, ka indigo enerģiju jeb jaunās apziņas apguvušajiem mainās arī fiziskais ķermenis. Sacītais par DNS attiecas uz smalkajiem līmeņiem, taču tas ietekmē mūsu Relatīvās realitātes dzīvi diezgan nopietni. Daudzi zinātnes atklājumi šobrīd no cilvēkiem tiek slēpti 2 iemeslu pēc:

 1. cilvēki vēl nav gatavi saņemt citādāku informāciju kā pierasts, jo daudzi dzīvo savā ilūziju pasaulē, kuru Tumsas Dievi uzspieda cilvēkiem 300 – 350 tūkstošu gadu garumā (Šī paša iemesla pēc netika pareizi novērtēta Jēzus Kristus mācība, kura ir sagrozīta atbilstoši vadošajai valdību elitei piecpadsmit gadsimtus atpakaļ),
 2. cita patiesība var radīt haosu visos līmeņos (sadzīvē, valstu struktūrās un pārvaldē, zinātnē, medicīnā utt.).

Taču evolūcija ir neapturama, tā , kā lavīna iet uz priekšu un aizslauka visus, kas ierūsējuši un iesūnojuši. Cita patiesība neapturami jau nāk. Esiet gatavi sagaidīt izmaiņas sevī! Jo lielāka Jūsos mīlestība, jo Cita Patiesība Jums būs labvēlīgāka. Ar mīlestību.

Gaismas nesēju būtība

Cilvēki, kuros dominē Mīlestības un Gaismas enerģijas, sevī un apkārt ap sevi izstaro šīs enerģijas. Un nav starpības vai viņi to dara apzināti vai neapzināti – šie cilvēki tiek dēvēti par Gaismas nesējiem jeb Gaismas kalpotājiem. Par Gaismas kalpotājiem var būt sirmgalvis, kurš dzīvo harmonijā vientuļā lauku mājā vai aktīvs jaunietis kaislību pilnā pilsētas centrā. Svarīgi, ka šo cilvēku klātbūtnē citi jūtās mierīgi, droši un līdzsvaroti.

Taču Gaismas apgūšana nav haotisks process. Tiem, kuri apzināti izvēlējušies šo ceļu ir šādi pienākumi un atbildība:

 1. Personīgā garīgā attīstība (apgaismība, apskaidrība). Tā ir iespēja iepazīt savas bezgalīgās spējas. Tas ir process, kurš turpinās mūžīgi no viena veidola nākamajā. Šī brīža uzdevums ir attīstīt savas spējas pārejai no 3 dimensiju pasaules uz augstākajām (vismaz četrdimensiju pasaulēm).
 2. Atbildība par fizisko ķermeni. Gaismas kalpotāja pienākums ir cienīt un mīlēt Zemes mātes doto veidolu mūsu fizisko ķermeni, kurā mēs – Gaismas būtnes izpaužamies, lai apgūtu pieredzi. Tāpēc viens no uzdevumiem ir tas, ka pēc iespējas ilgāk ir jācenšās palikt fiziskajā ķermenī. Tas nozīmē: rūpējieties par sava ķermeņa veselību un vingrumu!
 3. Mainiet DNS struktūru! Garīgi attīstoties cilvēks spēj ar nodoma spēku izmainīt un "izdzēst" uzkrāto negatīvo enerģiju intensitāti personīgajā, ģimenes un dzimtas egregorā. Tas nozīmē, ka var izmainīt arī cēloņus kuri ietekmē dažādu negatīvu situāciju un slimību nodošanas pēctecību no paaudzes uz paaudzi.
 4. Mīliet savu ģimeni, neatkarīgi no tā kāda ir viņu rīcība. Ja jums šķiet, ka ģimenes locekļu rīcība rada negācijas, agresiju un citas destruktīvas enerģijas: sūtiet viņiem mīlestību. Dariet to arī no attāluma. Piemēram, braucot sabiedriskajā transportā, jūs iztēlojieties, kā aizsūtat saviem ģimenes locekļiem violetu gaismas staru, mirdzoši dzeltenu saulīti, rožu ziedlapiņas, sudrabotu lietutiņu, mīkstas pūkainas pienenes . . . Sūtiet to, kas var sasildīt dvēseli šim cilvēkam. Sūtiet to, kas pēc jūsu domām var radīt harmoniju Jūsu ģimenē, taču nekādā gadījumā neuzspiediet viņiem savus uzskatus un principus, jo viņiem pašiem pietiek savu stereotipu.
 5. Uzklausiet savus draugus, paziņas un kolēģus. Uzklausiet, pat tad, ja to dzirdat jau atkārtoto reizi, taču iemācieties atšķirt gribēšanu padalīties no vēlmes pataisīt Jūs par savu mūžīgās čīkstēšanas un gaušanās upuri. Lūdziet, lai viņiem tiek dota Kosmiskā gudrība un mīlestība.
 6. Mainiet sabiedrību! Lai izmainītu sabiedrību ir jāmaina tikai viens cilvēks – tas esat Jūs pats. Lūk ar to, kā ar praktisku un uzskatāmu piemēru, Jūs varat parādīt sabiedrības dzīves veida izmaināmo ceļu. Nav vērts bakstīt otru cilvēku par nepareizu dzīvošanu, jo tikai uzskatāms piemērs dod ticību, ka kalpošana Gaismai rada harmoniju. Esiet pacietīgi! Esiet iecietīgi! Esiet piemērs aptaustāmā veidā!
 7. Atbildība valdības priekšā. Katra valsts ir tik laba, cik labi ir tās vadītāji. Šī ir viena no vissmagākajām pārbaudes vietām cilvēka garīgās attīstības ceļā. Un ļoti daudzi šeit iekrīt "lamatās". Sūtiet viņiem Gaismu, Mīlestību un Gudrību. Tas, ko mēs viņiem sūtam, tas viņos arī ir. Vai gribat, lai viņi ir negodīgi pret savu tautu? Pacenšaties uz kādu laiku apdzēst savu sašutumu, jo diezgan bieži tas ir tāpēc, ka ir pieņemts valdību zākāt. Meditējiet un sūtiet viņiem godīgumu, cieņu un atbildības izjūtu pret savu tautu.
 8. Rūpējaties par cilvēci! Katrs cilvēks ir radīts, lai kalpotu, tātad arī rūpētos. Mēs esam daļa no cilvēces un Jēzus ir teicis, ka Tas ko Tu dari citam, Tu dari sev. Ko Jūs gribat sev?
 9. Mīliet Zemi! Tas ir ļoti vienkārši: apzinaties, ka Jūs un planēta Zeme ir viens vesels. Planētas Zeme apziņas vārds ir Gaii (Gaja). Tā ir sievišķā enerģija, kas palīdz cilvēkam evolucionēt, garīgi attīstīties, būt fiziski veselam un apgūt cilvēka veidola pieredzi. Gaii sargā tīrībā Akaši Hronikas planetārajā līmenī. Planētas Zeme dvēsele Maldena atsauksies uz katru Jūsu mīlestības apliecinājumu ar pretmīlestību.
 10. Atbildība Radītāja priekšā. Jau ar to vien, ka atrodaties uz Zemes Jūs šo punktu jau pildāt uz visiem 100 procentiem. Radītājs sūta savas daļas dažādos veidolos, lai izzinātu esamības bezgalīgās iespējas. Cilvēks ir šāda daļa, kurai ir savs uzdevums. Šo uzdevumu cilvēkbērns atceras līdz trīs gadu vecumam, taču šajā laikā bērns vēl tā pa īstam neprot runāt un izstāstīt. Pakāpeniski bērns aizmirst savu Dievišķību un to, no kurienes nācis. Tomēr ir arī atkāpes no vispārpieņemtā. Indigo apziņas bērni to, kas viņi ir, atcerās pat līdz septiņiem gadiem, bet garīgi attīstītu vecāku ģimenēs indigo to atcerās vienmēr.

Lai piepildītu visu iepriekšminēto: vienkārši esiet. Vienkārši dzīvojiet, bet dariet to visu ar MĪLESTĪBU. Mīliet citus, kalpojiet citiem, taču, lai varētu kalpot un mīlēt, to ir jāprot visos līmeņos. Ja cilvēks neprot cienīt un mīlēt sevi kā Gaismas būtni, sargāt un uzturēt veselībā Zemes mātes doto veidolu – fizisko ķermeni, tad šāds cilvēks vēl nav apguvis patiesās mīlestības un kalpošanas mākslu. Šādam cilvēkam ir iespēja to sākt apgūt. Labāk vēlāk nekā nekad. Tātad sāciet jau šodien, jau tūlīt. Sāciet ar sevi: pasakiet labu vārdu tam kurš no jums to sen nav dzirdējis; uzsmaidiet konduktorei; ierēdnim; samīļojiet bērnu bez paskaidrojumiem; izlasiet labu grāmatu; ja nav dziedāmā balss – dziediet līdzi atskaņotājam; izmazgājiet istabas aizkarus . . .

Atcerieties, ka Jums pieder Smaids, Gaisma un Mīlestība – varenākās bagātības Visumā. Padalieties savā bagātībā ar citiem! Ar mīlestību.