SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
Tā nu tas ir sanācis šajā duālisma 3 dimensiju cilvēku pasaulē, ka mēs visu iedalām kategorijās: labs/ļauns, gaisma/tumsa, pareizi/nepareizi. Jo garīgāk attīstīta dvēsele un tā tuvojas savas attīstības nobeigumam uz 3 dimensiju planētas Zeme, jo mazāk cilvēks pasauli iedala iepriekš minētajās kategorijās, tādējādi pieņemot, ka, ja nebūs nakts, tad nebūs prieka par dienu, ja nebūs ciešanu – nebūs virzītājspēka pilnveidoties utt. Duālisma pasaulē pretstatu iedalījums ir tik izteikts cik izteikti to iedala pats cilvēks. Situācijā, kur viens cilvēks kādu notikumu var pieņemt bez nosodījuma, ka tā kāds rīkojas, cits cilvēks no šī paša notikuma var uztaisīt lielu traci un jezgu.

Līdzīgi ir ar dziedniecību. Kas tad ir dziedniecība? Manuprāt, par dziedniecību var nosaukt procesu, kad kādam cilvēkam no otra cilvēka klātesamības vai rīcības atvieglojas ciešanas. Piemēram, tas var notikt tad, ja enerģiju plūsmu vibrācijas starp diviem cilvēkiem ir atšķirīgas un tas rada iespēju vienam cilvēkam ietekmēt otra enerģētiku. Diezgan bieži tas notiek pat neapzināti. Tādā gadījumā katrs cilvēks zināmā mērā var būt otram par dziednieku: māte, kura lūdzas par savu slimo bērnu var paveikt brīnumainas lietas, jo lūgšanas laikā māte ar savu psihisko enerģiju (dvēseles spēku) un ticību rada pastiprinātu enerģiju plūsmu, kura papildina bērna veselības iztrūkstošo enerģiju.

Lasītāj, vai esiet atradies pie kāda slima cilvēka gultas un ļoti, ļoti vēlējies, lai slimais izveseļojas? Tad lūk, to jau var nosaukt par neapzināti apzinātu dziedniecības sākumu. Un vai pieskārāties slimnieka ķermenim turot slimā roku vai viņu glāstot? Ja to izdarījāt, tad tas ir nākošais neapzinātais solis uz sava tuvā cilvēka dziedniecību. Un diezgan bieži šādā veidā notiek lielāks vai mazāks atveseļošanās brīnums. Tieši šāds brīnums medicīnas iestādēs notiek ārkārtīgi reti, jo tur atveseļošanās process balstās uz citiem principiem, tāpēc dziedniecība ir un pastāvēs.

Tad, kad cilvēks ir apjautis savas dziednieciskās spējas (un tādas taču ir katram attiecībā uz enerģētiski mazāk stipriem cilvēkiem) šādam cilvēkam ir divas iespējas: apzināti turpināt dziedniecības praksi vai par savām spējām nelikties ne zinis un turpināt savu ikdienišķo pierasto dzīvi.

Ja cilvēks izlemj turpināt dziedniecību, tad ir jāievēro vairāki principi:

 1. tas ir jādara apzināti,
 2. NOTEIKTI ir garīgi jāpilnveidojas un jāapgūst zināšanas, lasot atbilstošu literatūru, apmeklējot izglītojošas nodarbības, meditējot, pavadot laiku lūgšanās, izprotot zintniecības būtību, atrodoties starp līdzīgi domājošiem utt.,
 3. dziedināšanas laikā, atbilstoši esošajai situācijai, jāpiesauc Radītājs un Kosmiskās Gaismas hierarhijas dievi, eņģeļi, pozitīvi polarizētie dabas stihiju gari, egregori, kuri satur tikai mīlestības enerģijas, u.c. Mīlestības un Gaismas spēki;
 4. dziedināšanas seansā smalkajos līmeņos notiek atgriezeniskais process: ko tu dari citam – to tu dari sev. Kaut gan šis likums attiecas uz pilnīgi visa veida rīcību, ko cilvēks veic attiecībā uz citiem arī ārpus dziedināšanas laika, piemēram, saskarsmē ar ģimenes locekļiem, darbā, sadzīvē, izvēloties draugus utt.;
 5. runājiet un domājiet tikai gaismas un mīlestības kategorijās, jo katrs vārds un doma nogulsnējas paša cilvēka smalkajos līmeņos, piepildot tos ar smalko vibrāciju enerģijām, kuras var lieti noderēt turpmākajā dzīvē. Citiem vārdiem sakot – ko radīsiet, tas būs kā magnēts, kurš pievilks apkārt esošās atbilstošu vibrāciju enerģijas. Mīlestība un labestība piesaista Radītāja visjaudīgākās Gaismas un Harmonijas enerģijas,
 6. saglabājiet sevī harmoniju jebkuros notikumos: gan priekos gan bēdās, jo viss, kas notiek ar cilvēku, notiek saskaņā ar iepriekš notikušo rīcību gan šajā gan iepriekšējās dzīvēs. Tātad viss kas notiek, tas notiek pareizi un par to ir atbildīgs tikai cilvēks pats. Un tā nav taisnība, ka cilvēku soda kāds briesmonis (piemēram Dievs) vai arī tas ir liktenis, kurš ir vainojams cilvēka neveiksmīgajā dzīvē. Apskatieties apkārt uz savu esamību un dzīvi. Vai ir kas tāds, kas jums nepatīk šajā kārtībā? Tad pieņemiet atbilstošus lēmumus un izmainiet savu dzīvi! Savukārt šeit arī ir viens noteikums – jūs drīkstat mainīt tikai sevi, savu attieksmi un savu dzīvi, tādā veidā pakāpeniski mainīsies arī jūsu apkārtējā pasaule. Un vēl – kaut ko manīt drīkst pielietojot tikai mīlestības un labestības enerģijas (ko tu dari citam – tu dari sev!).
 • vai jūs cienat Radītāju? Te nav domāts kāds no Dieviem, jo ir Gaismas un Tumsas dievi, piemēram, Sātans ir Tumsas dievs. Ja jūs apzinaties, ka mīlat Radītāju, tad atcerieties, ka jūs esat Radītāja mīļais bērns, jo jūs esat Radītāja daļa, līdz ar to tā attieksme kāda jums ir pret sevi – tāda ir pret Radītāju. Protams ir divas svarīgas lietas – mīlestība pret sevi un egoisms. Diezgan bieži cilvēki domā, ka šādi vai tādi rīkojoties viņi ir egoisti un savukārt aizmirstot sevi un rūpējoties par citiem viņi domā, ka mīl sevi. Nē! Tieši tā arī ir viena no egoisma izpausmēm – rūpēties par otru tādā mērā, ka aizmirst sevi: "Ak, ko nu es priekš sevis, ja viņam vai viņai būs labi – man arī būs labi."

Tas ir egoisms, kura cēlonis ir bailes:

 • būt pašam par sevi;
 • ka mani nemīl;ka neesmu pietiekoši labs;ka mani nepietiekoši novērtēs;
 • no slimības;no ciešanām;no garīgās attīstības;pazaudēt kontroli;
 • pazaudēt tuvu cilvēku;no patiesības;no vientulības;
 • par neaizsargātību;no nākotnes;no naudas trūkuma;
 • no cilvēku negatīvas rīcības un ļaunuma;
 • no pazemojuma, izsmiekla un nosodījuma utt.

Baiļu formu ir ļoti daudz un tās slēpjās dažādos veidolos: skumjās, agresijā, nomāktībā, naidā, depresijā, raudulībā, sevis žēlošanā, tēlojot nelaimīgu upuri un cietēju, pastiprinātā ēšanā vai neēšanā, alkoholismā, smēķēšanā, izvirtībās, melīgumā, varas un slavas kārē, mantrausībā utt. Izjūtiet, atpazīstiet savas bailes un pārveidojiet viņas par gaismas vibrāciju enerģijām!

Protams, ir vēl daudz citu svarīgu noteikumu, kuri ir jāievēro uzsākot apzinātu dziedniecības praksi. Lai kļūtu par talantīgu dziednieku ir jāspēj pildīt minētos principus un vēl daudzus (t.skaitā turpat 300 kosmiskos likumus) un citus nosacījumus.

No pieredzes varu teikt, ka tas ir ļoti, ļoti grūts ceļš un, var būt, tieši tāpēc, šobrīd, Latvijā vēl Zilākalna Martas fenomens, mums dziedniekiem, ir skaists un dižens mērķis. Mums ir paraugs pēc kā tiekties un savā attīstībā mēģināt līdzināties.

Dziedniecība ir nopietns darbs, kad dziednieka esamība ir cilvēka sastāvdaļa un tas ir dzīvesveids. Man ir palaimējies, jo nodarbībās satieku zināšanu alkstošus cilvēkus un es labprāt vēlos, lai cilvēki kļūst par dziedniekiem. Lielākoties daudzi apgūst prasmes tik, cik vajag sev un saviem mīļajiem, daļa izmēģina laimi profesionālajā dziedniecībā, taču dažkārt pietrūkstot tādām īpašībām kā mīlestība, nesavtība, ticība, pacietība, aktīva paļaušanās uz Radītāju, tas ir šķērslis nopietnai profesionālajai karjerai. Žēl, ja šāds cilvēks neiztur pašdisciplīnas darbu un ir spiests pamest profesionālo dziedniecību, jo spēcīgu un talantīgu dziednieku Latvijai nekad nav par daudz.

Ja neesat nolēmis būt par profesionālu dziednieku, tad jebkurā gadījumā iepriekš aprakstītais attiecas arī uz katru cilvēku, kurš vēlas harmoniski dzīvot jau šajā dzīvē.

Protams, tas ir diezgan sarežģīti un ir jāiegulda zināms darbs, gribasspēks, centība un ticība, tāpēc dažiem vieglāk ir dzīvot bez sevis disciplinēšanas un mainīšanās. Un tādā veidā rodas otra dziednieku grupa. Tie, kuriem par zināmiem nopelniem no iepriekšējām dzīvēm ir dažādi dziedniecības talanti un enerģijas, taču šajā dzīvē šādi cilvēki tikai ekspluatē "dieva doto dāvanu", bet nepārcenšās ar iepriekš aprakstīto principu izpildi. Tā nu sanāk, ka šādi cilvēki kaut ko var paveikt dziedināšanā attiecībā uz mazāk stipru enerģiju cilvēkiem vai veselības problēmu grupu, taču citās lietās ir pilnīgi bezspēcīgi. Skumji, bet, lielākoties, tieši tādu cilvēku dēļ publikācijās redzu zaimojošus apvainojumus (šarlatāni, krāpnieki utt.), kuri adresēti dziedniekiem.

Šajā rakstā aprakstītie ieteikumi attīstībai attiecas uz cilvēkiem, kuru personīgā vibrāciju jauda ir pozitīva, jeb augstāka kā vidējā vibrāciju jauda esošajā cilvēku grupā (ciematā, pilsētā, valstī utt.). Tie ir cilvēki, par kuriem saka, ka viņi pielieto Gaismas spēku enerģijas.

Latvijas iedzīvotāju vidējā vibrāciju jauda ir daudz augstāka kā pasaules cilvēku vidējais rādītājs, tāpēc dažkārt ar izbrīnu un neizpratni lūkojos uz tā saucamajiem "viesdziedniekiem", kuri ir pazīstami citās valstīs (piem., Krievijā, Filipīnās utt.), taču šo dziednieku vibrāciju spējas dažkārt ir zemākas nekā Latvijas vidējo cilvēku vibrāciju līmenis. Manā izpratnē šāda dziedniecība balstās uz dziedināmā ticību, ka apmeklējot TĀDU SLAVENĪBU, atveseļošanās noteikti notiks. Cilvēks patiesi jūtās labāk, taču uz savas ticības rezervēm, līdzīgi kā medicīnā izpaužas placebo efekts. Un tas vairs nav smieklīgi, ja viens otrs vidēji normāls Latvijas cilvēks, kurš pārāk neaizraujas ar ezotēriku, vibrāciju jaudās ir stiprāks par dziednieku – ciemiņu.

Cilvēki, kuri pielieto personīgo enerģiju ar zemāku vibrāciju jaudu kā vidējā tā reģiona cilvēku vibrāciju jauda, arī sevi sauc par dziedniekiem. Arī šādi cilvēki rada iemeslu zaimiem – taču tā jau ir cita tēma.

2006. gada 31. maija DVS Urantijas fondā saņemtais čenelings (fragments):

"...Strādājiet ar sevi. Katru dienu būs jaunas iespējas. Ja šīs jaunās iespējas agrāk nāca vienu reizi trijos mēnešos, tad reizi mēnesī, tagad šīs iespējas nāks katru dienu. Tāpēc jūs esat grupā, lai šīs iespējas un transformācijas varētu apgūt. Un tas, kurš nepaspēj, tas šo transformāciju spēs saņemt no tiem, kas to ir apguvuši.

Jūs mainīsiet sevi, bet caur to mainīsiet arī citus. Katra sekunde ir svarīga jūsu evolūcijā. Katru sekundi izlietojiet vērtīgi, jo katra sekunde ir spēja jums mainīties laikā un telpā, atbilstoši augstākajām dimensijām. Sējiet savu pozitīvo evolūciju sekundēs un tad jūs redzēsiet cik svētīga būs pļauja. Jūsu fiziskās gulēšanas un miega laikā jūs tiksiet transformēti gan fiziskajā līmenī, gan smalkajos līmeņos. Visjaudīgākajai pārstrukturizācijai, šobrīd, ir pakļauts jūsu fiziskais ķermenis, jo viņš atpaliek no jūsu Gara spēju potenciāla. Tāpēc ik pa mirklim jutīsieties "salauzīti" un "saburzīti"..."

DVS Urantijas fondā saņemtais čenelings 2006.g.26. jūlijā (fragments):

"...Palūdziet sevi piepildīt ar Gaismas un Mīlestības enerģiju tik, cik variet izturēt un dodiet šim procesam atļauju. Dodiet atļauju, lai jūsos ceļas vibrācijas.

Esiet harmonijā ar stihiju gariem un enerģijām. Sakārtojiet stihiju enerģijas, harmonizējiet tās sevī, jo nesakārtotas stihiju enerģijas ir tas magnēts, kas pievelk dabas stihiju untumus un nelaimes individuāli katram cilvēkam. Piemēram, vētras laikā vienā vietā esošiem diviem cilvēkiem vētra vienam var būt liktenīga, bet otrs var ieraudzīt vētrā esošo skaistumu, neizjūtot vētras naidu un postošo darbību.

Kādas enerģijas būs jūsos, to piesaistīsiet no apkārtējās sabiedrības, vides, stihijām, Visuma un līmeņiem. Smalkajos līmeņos Tumsas un Gaismas cīņa ir sākusies. Tāpēc ir naivi cerēt, ka var iesākt karu un to apturēt tad, kad ienāk prātā. Cilvēku uzsākto karu cilvēkiem apturēt vairs nav pa spēkam. Izprotiet to un atbilstoši tam rīkojieties. Tādā valstī kā jūsu, protams kara nav. Taču agresijas enerģijas izpaudīsies citādākos veidolos, un jums priekšā daudz dīvainu, stulbuma pilnu, cilvēku rīcības dienu. Jums būs vēl daudz jābrīnās, šā gada garumā, par cilvēka necilvēciskajām iespējām.

Taču pieņemiet to kā pats par sevi saprotamu: Tumsas un Gaismas sadarbības formu. Tumsa radīs cilvēkos neprātu, mantkārību, atriebību, slavas kāri utt. Neitrālie egregori (slavas, varas, naudas, seksa, darbības, pretdarbības un ģimenes egregori – paskaidrojuma piezīme) būs darba instrumenti Gaismas spēku rokās, lai atdotu Tumsai piederošos cilvēkus. Tumsa savāks savu daļu. Tādējādi notiek polarizācija, Gaismas un Tumsas atšķelšanās būs vērojama pilnīgi visās jomās. Tas radīs haosu, konfliktus gan ģimenē, gan sabiedrībā kopumā. Esiet tam gatavi. Zaimošana un zākāšana, šobrīd, būs modes lietas.

Būs polu novirzīšanās turpinājums. Līdz ar to veidosies dabas katastrofas, bet būtiskākais, ka mainīsies planētas rakurss pret paralēlo pasauli. Cilvēki, kas nes Gaismu kļūs labestīgāki, taču cilvēki, kuros dominē Tumsa, uzskatīs, ka pasaule ir kļuvusi briesmīga, riebīga, nežēlīga, utt. un viņi paši pieņems šo eksistēšanas pozīciju.

Sāk iestāties tas brīdis, kad uz planētas tā pa īstam drošas vietas nav nekur. Grūst un brūk vecā sistēma un duālisms smalkajos līmeņos. Un tā kā Libānā brūk mājas, tā bruks visas iekārtas un cilvēku nedarbi, lai tā vietā rastos jaunas enerģijas, atbilstoši vai nu Gaismas vai Tumsas līmeņiem. Šie līmeņi atdalās TAGAD . . .

Krājiet savā kosmiskajā bankā Mīlestības, Gaismas un Zināšanu enerģijas. Tā ir Jūsu parole Gaismas līmeņos."