SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
("Zintnieks" Nr.15 - augusts 2006.)
Kosmosā, Visumā un arī uz mūsu planētas nekas nav konstants – viss ir kustībā un mainībā.

Katrā cilvēku civilizācijas esamības laikā ir notikusi tam laikam atbilstoši evolūcijas virzības pasākumi, kurus veic Visaugstākā Kosmiskā Radītāja gribas izpildinstitūcijas: Gaismas un Tumsas hierarhijas ar tajās esošajiem Dieviem, padieviem, eņģeļiem, gariem u.c. Ir Gaismas Dievi un Tumsas Dievi, ir Gaismas sargeņģeļi un kritušie Tumsas eņģeļi. . . Citiem vārdiem sakot katram Gaismas hierarhijas "darbiniekam" pretī var pretstatīt atbilstošu Tumsas hierarhijas "darboni".

Arī šis laiks, kurā mēs dzīvojam patreiz, raksturojas ar nopietnām evolūcijas "revolūcijām". Un jebkurš planētas iedzīvotājs ir šo notikumu dalībnieks, neatkarīgi no tā vai viņš apzinās vai neapzinās notiekošo, pieņem vai noliedz, jo Radītājam ir savs plāns un cilvēku stūrgalvība vai garīgais analfabētisms nav šķērslis šā plāna realizācijā. Nosacīti, cilvēkus var iedalīt dažādās attīstības kategorijās:

  1. Cilvēki, kuros dominē dzīvnieciskais apziņas aspekts. Ar tādiem cilvēkiem nav iespējams runāt par garīgām lietām, jo šo cilvēku dvēseles vēl nav izgājušas "pilnu apmācības kursu caur ciešanām". Tikai apmācības nobeigumā tiek transformēts dzīvnieciskais aspekts un atbrīvota vieta cilvēciskās domāšanas un uzvedības modelim. Par izteiktāku vai mazāk izteiktu dzīvnieciskā aspekta klātbūtni, dažkārt, var spriest pēc cilvēku ārējā izskata un uzvedības, piemēram – vēlme izveidot garākus un sarkanākus nagus liecina par dzīvniecisko demonstrējumu: "Es piederu pie plēsoņām! Sargies no manis!" Diezgan bieži tā ir cilvēka būtības baiļu izpausme, līdzīgi, kā nevainīgi kukainīši pieņem spilgtas un draudošas krāsas. Diemžēl mode kultivē šo dzīvniecisko aspektu izpausmi pat tajos cilvēkos, kuros tas vairs nepastāv..
  2. Cilvēki, kuriem jau ir transformējies dzīvnieciskais apziņas aspekts un ir iespēja sākt virzīties pa evolūcijas ceļu veidojot smalko ķermeņu vibrāciju ķermeni. Tas ir viens no smagākajiem cilvēku evolucionēšanas posmiem, jo tas ir kā pārejas posms no dzīvnieciskā aspekta uz apzināta cilvēka aspektu. Tā kā cilvēks savās sajūtās nav stabils, tad, liekas, ka pār viņu gāžas somatisko un nervu psihisko problēmu gūzma. Tieši šajā laikā cilvēks visvairāk apjūk sava nākotnes ceļa izvēlē un diezgan bieži Gaismas ceļa vietā nokļūst (apzināti vai neapzināti) uz Tumsas ceļa. Lai Jūs būtu droši un pārliecināti, ka esat uz Gaismas ceļa, sāciet dienu, darbu vai lūgšanu ar vārdiem: Visaugstākais Kosmiskais Radītāj, manu mīļo sargeņģeli, mani Kosmiskie Garīgie Gaismas Skolotāji un visi Gaismas spēki. Es lūdzu palīdziet man . . . Tālāk tekstā ielieciet savus vārdus un vēlmes. Lai arī kas ar Jums notiek, atcerieties, ka vienmēr jāpiesauc Gaismas un Mīlestības spēki un enerģiju nesēji, tādā veidā Tumsa un cilvēki, kuri kalpo Tumsai palēnām no jums atkāpsies paši.
  3. Cilvēki, kuri jau apzināti ir izvēlējušies Gaismas un Mīlestības attīstības ceļu. Šie cilvēki izcili atpazīst Tumsas veidotās nevainīgu "aitu un jēru kažoku" izrādes, kuras spēlē cilvēki, apzināti kalpojot Tumsai. Tieši šīs "teātra spēlītes" palīdz garīgi augt, stabili un stingri virzīties pa Gaismas ceļu. Ir beidzies cilvēku bara instinktu laiks, un šīs grupas cilvēki ir tie, kuri pirmie rāda individuālās personības individuālo virzību caur Apzinātu Evolūciju.

Pastāv divu virzienu kustība – uz pozitīvo virzību augšup un uz "leju" jeb degradāciju. Svarīgi, lai cilvēks šajā bezgalīgajā kustībā virzītos pa evolūcijas kāpnēm uz augšu saskaņā ar Dvēseles sākotnējo scenāriju.

"Svarīga mācība, kas Tev uz Zemes ir jāapgūst, ir mīlēt SEVI. Pareizā mīlestība pašam pret sevi ir izšķirīga tavai attīstībai visos līmeņos. Pareiza mīlestība pret sevi ir tad, kad Tu iepazīsti un novērtē dievišķo sevī. Tas aizslauka tiklab uzpūtību pret citiem, kā arī nevērību pret sevi
Dievišķais ir pareizais mērs, ar kādu Tev jāizturas pret sevi un pasauli un, kas Tavai dzīvei ļaus ziedēt un smaržot kā rozei". (Sai Baba)

Sāciet katru dienu ar lūgšanu:

„Visaugstākais Kosmiskais Radītāj, manu mīļo sargeņģeli, mani Kosmiskie Garīgie Gaismas Skolotāji un visi Gaismas spēki! Es lūdzu palīdziet man būt fiziski veselai, garīgi attīstītai, materiāli nodrošinātai, palīdziet man būt pozitīvā saskarsmē ar cilvēkiem, maniem tuvajiem un mīļajiem, ar planētas Zeme redzamās un neredzamās daļas iemītniekiem. Es lūdzu piedošanu, ja es kādam apzināti vai neapzināti esmu nodarījusi pāri ar savām domām, vārdiem vai rīcību. Es lūdzu piepildīt mani ar gaismu, mīlestību, harmoniju, ar veselības dzīvinošo un veselības dziedinošo enerģiju, lai visur, kur es atrodos, es izstaroju gaismu, mīlestību un harmoniju. Es pateicos, jums, visi Gaismas spēki! Lūdzu, sargiet mani, manus tuvos un mīļos! Esiet kopā ar mums šodien, rīt un vienmēr, vediet mani pa garīgās attīstības un apziņas ceļu! Paldies!"

Dod dieviņi kalnā kāpt,
Ne no kalna lejiņā.
Dod dieviņi otram dot,
Ne no otra mīļi lūgt!