SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

("Mistērija", marts 2006.)

Katrā cilvēkā ir Radītāja nemirstīga daļa, kura pāriet no vienas cilvēka reinkarnācijas uz nākošo. Jaunās apziņas ezotērikā, šī mūžīgā daļa tiek saukta par Gaismas būtni. Tā ir tā Radītāja daļa, kura jau ir apguvusi Zemes pieredzi ejot caur ciešanām un šobrīd jau ir izvēlējusies mājupceļu pie Radītāja pa visīsāko ceļu – caur kalpošanu planētai Zeme un Visumam ar Gaismas un Mīlestības enerģijām.
Izejot caur daudzām reinkarnācijām cilvēka ķermeņos, Gaismas būtne šajā, jaunā laikmeta, enerģiju plūsmā no Centrālās Saules (lasi – Radītāja) sāk atgūt spējas un zināšanas, kuras ilgstošā laika periodā nedarbojās. Sākotnēji cilvēka ķermenis bija radīts tā, ka gaismas būtne fiziskajā cilvēka veidolā bija jaudīga un izcila būtne, taču laika gaitā (ap 300 – 350 tūkstošus gadu atpakaļ) izcilās spējas Tumsas Dievi ierobežoja līdz minimumam, atstājot tikai izdzīvošanas prasmes instinktu līmenī. Tā Gaismas būtnes cilvēku veidolos pazaudēja Dievišķo saikni ar Centrālo Sauli jeb Radītāju.
Šobrīd šī saikne sāk atjaunoties, jo tāds ir Radītāja Gaismas Dievu plāns. Šos ilgos gadus cilvēks ar lielām pūlēm pakāpeniski atjaunoja savas prasmes, tādējādi "iedarbinot" vienu enerģētisko centru (čakras) pēc otra. Vēl nesenā pagātnē skaitījās liels sasniegums, ja cilvēks spēja uzturēt aktīvā darbībā septiņus enerģētiskos centrus, taču šobrīd, mainoties enerģiju plūsmai no Radītāja, cilvēka uzdevums ir aktīvi uzturēt visas septiņas čakras un maksimāli ātri apgūt arī 0, 8, 9, 10, 11 un 12 enerģētisko centru darbību.

"0" enerģētiskais centrs atrodas, apmēram, 20 centimetrus zem kājām un ir savienots ar Mātes Zemes magnētisko lauku Gaii. 8 čakra – atrodas ap 28 cm virs galvas, 1 – 10 čakras savieno cilvēku ar debesu ķermeņiem Saules sistēmā, 11- ar zvaigžņu pasaulēm, 12- ar vietu Visumā. Ļoti nedaudziem cilvēkiem ir aktivizēta arī 13 čakra. Aktivizētas kosmiskās čakras (8 – 13) uztver vibrācijas no atbilstošās čakras piesaistes vietas. Tie ir izziņu centri, no kuriem pienāk tādas izziņas, kas pārsteigs pat vispārdrošākos cilvēku sapņus. Pie tam – šīs pārdrošās ziņas ir jaunā laikmeta esības un attīstības pamats. Ar vien jaudīgāk tiks saņemta informācija caur cilvēkiem, kuriem jau aktīvi darbojas kosmiskās čakras. Tā ir pārsteidzoši negaidīta informācija, kuru lielākā daļa no cilvēkiem vēl nespēj pieņemt iepriekšējo iesīkstējušos uzskatu dēļ, tāpēc dažkārt rodas un nākotnē radīsies apjukums, veco uzskatu sadursme ar jauno informāciju, kura ir pretrunā ar fizikas, reliģijas, filozofijas u.c. likumiem.


Nāk 6 rase – jauna civilizācija, kurā nedarbosies 5 rases likumi, jo 5 rases cilvēkiem darbojas tikai 2 DNS spirāles, bet 6 rasei 12 DNS spirāles. Ar to arī raksturojas, ka indigo enerģiju jeb jaunās apziņas apguvušajiem mainās arī fiziskais ķermenis. Sacītais par DNS attiecas uz smalkajiem līmeņiem, taču tas ietekmē mūsu Relatīvās realitātes dzīvi diezgan nopietni. Daudzi zinātnes atklājumi šobrīd no cilvēkiem tiek slēpti 2 iemeslu pēc:

  1. cilvēki vēl nav gatavi saņemt citādāku informāciju kā pierasts, jo daudzi dzīvo savā ilūziju pasaulē, kuru Tumsas Dievi uzspieda cilvēkiem 300 – 350 tūkstošu gadu garumā (Šī paša iemesla pēc netika pareizi novērtēta Jēzus Kristus mācība, kura ir sagrozīta atbilstoši vadošajai valdību elitei piecpadsmit gadsimtus atpakaļ),
  2. cita patiesība var radīt haosu visos līmeņos (sadzīvē, valstu struktūrās un pārvaldē, zinātnē, medicīnā utt.).

Taču evolūcija ir neapturama, tā , kā lavīna iet uz priekšu un aizslauka visus, kas ierūsējuši un iesūnojuši. Cita patiesība neapturami jau nāk. Esiet gatavi sagaidīt izmaiņas sevī! Jo lielāka Jūsos mīlestība, jo Cita Patiesība Jums būs labvēlīgāka. Ar mīlestību.