SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

43 saruna ar lasītāju                                                      15. aprīlis 2008.

Jaunā nākotnes enerģija koncentrējas ap planētu Zeme . . .
Esiet mīļi sveicināti!

DVS Urantija telpās 6.aprīlī bija kārtējais atvērtais čenelings. Uzdotos jautājumus sadalījām divās grupās:

globālie nākotnes notikumi Latvijā un uz planētas kopumā,

jautājumi, kuri bija ar šaurāku nozīmi par ezotēriskām norisēm, saimnieciskie un sadzīviskie jautājumi.
Lielāko dienas daļu pavadījām pārspriežot, analizējot un veidojot rīcības plānu, ja globāli paredzamie notikumi skars arī mūs Latvijā. Tā kā Latvija ir pasargāta diezgan stipri no visām postažām, kuras ik pa brīdim notiks te vienā te otrā planētas daļā, tad kopsummā tomēr ir jābūt gataviem fiziski izdzīvot nelabvēlīgos apstākļos, taču tie nav dramatiski procesi. Kā jau kādā no iepriekšējiem čenelingiem teikts: „Latvijā cilvēki nemirs aiz bada, tie mirs aiz slinkuma un savas muļķības.” Taču arī pie mums Latvijā globālie notikumi ierakstīs zināmus ciešanu procesus.
Gaismas spēki mums dod šo informāciju rīcībai: kurš ir informēts – tas ir rīkojies un ir pasargāts. (Ja kādam šķiet, ka pareģotais ir vēlme cilvēkus iebiedēt, tad varat tāpat turpināt domāt – galu galā šī ir brīvās gribas planēta – dariet kā gribat un tikai laiks rādīs notikumu gaitu.).

Man ļoti gribas, lai ciešanas mūsu Latviju skar pēc iespējas mazākā mērā – tāpēc arī tiek dota šāda informācija, lai esat gatavi kā dzīvot un izdzīvot ja ilgstoši nav pietiekošs pārtikas nodrošinājums, ar pārtraukumiem notiek elektrības un ūdens padeve, degviela un elektrība ir tik dārga, ka to apmaksāt var rasties grūtības . . . Laikam ir smieklīgi šobrīd iegādāties nelielu ar malku kurināmo krāsniņu vai kamīnu, bet, ja pienāks laiks kad tomēr pēc tās radīsies vajadzība, tad vajadzība būs visiem: cik tādas krāsniņas maksās tad, ja vajadzība būs daudziem?

Diemžēl nav iespējams ievietot pilnu dienas sarunu atstāstu. Turpināmā esam ievietojuši atvērtā čenelinga tiešo saņemto informāciju, kā arī jau saņemto informāciju 12. un 13. aprīlī

Ar mīlestību Skaidrīte Aleksejeva.

Atvērtais čenelings, 6. aprīlis 2008.

Gaismas spēki ir ieradušies jau no šodienas pasākuma sākuma. Iepriekšējos čenelingos Sargeņģeļu un Gaismas Skolotāju enerģijas bija atsevišķi, tagad viss ir kopā – ar to Gaismas spēki grib pasvītrot, ka nav šīs robežas starp viņiem – arī mums ir jāsaprot, ka starp mums nav robežu. Pareiza doma ir tad, ja esam viens vesels un vēlamies sasniegt vienu mērķi. Un mērķis cilvēkiem ir: transformēt veco sistēmu, iekārtu, kārtību uz jaunu evolūcijas posmu. Precīzāk no duālisma pāriet uz Gaismas ciklu. Lūk, tādēļ ir vajadzīga šī pāreja, kuras laikā būs pārbaudījumi gan cilvēcei, gan dabai, gan planētai kopumā. Notiks strukturālās pārmaiņas fiziskajā līmenī un smalkajos līmeņos. Pārveidei ir pakļauts pilnīgi viss redzamajos un neredzamajos līmeņos. Un šo pārveidi veicat jūs, cilvēki. Jūs saņemat jaunu enerģiju kā jaunu darba instrumentu, pārveidojat fizisko pasauli un savus smalkos līmeņus. Tie, kas vēlās ar savu nodoma spēku var izteikt vēlēšanos, kura skan šādi: „Es dodu atļauju tūlīt, šeit un tagad transformēt ar Gaismu un Mīlestību un dzīvības enerģijām visus manī esošos zemo vibrāciju enerģiju veidojumus, Tumsas enerģijas, anti enerģijas, pazudināšanas enerģijas, iznīcības enerģijas, maģiju enerģijas un nāves enerģijas visās tās izpausmēs un formās. Es dodu atļauju celt manas vibrācijas un manu Gaismas un Mīlestības un Dzīvības enerģiju potenciālu harmoniski, bet maksimāli jaudīgi.”

Iespējams, ka tie, kas šobrīd meditē, jūt jaudīgu enerģijas pieplūdumu rokās, jo šī enerģija ieplūdīs jūsos un strādās. Pavērojiet paši, kur jūsos ir enerģiju plūsmas uzsvars.
Mēs, Gaismas un Mīlestības spēki, turpināsim ar auditoriju strādāt, to uzsākām jau no rīta. Atgriežamies pie čenelinga.

Šobrīd ap planētu Zeme ir koncentrējusies jaunā nākotnes enerģija. Tā atrodas aiz planetārā režģa un viņas jauda ar katru mirkli palielinās. Tad, kad ap planetāro režģi enerģijas uzkrāšanās būs sasniegusi kulmināciju, tā caur režģi ar triecienu vienlaicīgi izies cauri, piepildot planetāro līmeni ar jauno enerģiju.

Jautājam kad tas notiks?

2012. gada nogale un 2013. gada sākums. Šī enerģija būs jauna enerģija, ar kuru jums būs jāiemācās darboties, jo šīs enerģijas ietekmē cilvēkiem mainīsies domāšana un rīcība, tāpēc arī mainīsies cilvēka veidola un rakstura izpausmes. Cilvēki aktivizēs sevī snaudošo labestību, izpalīdzību un visas citas cilvēciskās cēlās īpašības, kas dos iespēju atrast pilnīgi jaunus risinājumus turpmākajā cilvēku evolūcijā. Šīs enerģijas būs labvēlīgas tiem cilvēkiem, kuri jau šobrīd aktivizē sevī Kristus Apziņu jeb Mīlestību pret visu ko radījis Radītājs un tie, kuri sevī ir aktivizējuši cilvēkiem atbilstošās, cilvēkiem raksturīgās cēlās īpašības un viņi jau dzīvo, domā, runā un rīkojas šajās kategorijās.
Daudzkārt smagāk būs cilvēkiem, kuru rīcības vadmotīvi ir bailes un egoisms.

Jautājam vai mēs jau varam šīs enerģijas sākt mācīties apgūt?

Ja jūs atceraties tos faktus, ka bija laiks kad violetā stara enerģija uz planētu Zeme tikai plūda, taču tā nebija iezemēta, jo kopējais cilvēku un planētas apziņas līmenis nebija pietiekošs, lai violeto staru varētu iezemēt, tomēr tajā laikā daudzi garīgi attīstīti cilvēki, kas savā apziņas evolūcijā gāja pa priekšu sabiedrībai, tie šo enerģiju, ko deva violetais stars, varēja izsaukt, saņemt, apgūt un pielietot. Tādā veidā ar laiku radās iespēja uz planētas Zeme iezemēt violetā stara enerģijas. Tad, lūk, tieši tāpat jūs jau varat piesaukt jaunā laika enerģiju un sākt viņu apgūt. Enerģiju jūs varat saukt viņai dodot vārdu: Gaismas Ēras enerģija. Pats būtiskākais ir tas, ka šobrīd notiek duālisma enerģiju atkāpšanās un tā vietā ienāk Gaismas enerģija, kura izpaudīsies tajā apstāklī, ka tūkstoš gadu garumā planetārajā līmenī tiks izdzēsti jebkuri duālisma enerģiju cēloņi un sekas. Tāpēc pēc 2013. gada jūs varēsiet teikt, ka ir sācies Gaismas Ēras laikmets, taču viņš iesāks ar attīrīšanas priekšdarbiem un tāpēc dažkārt, kaut arī Gaismas enerģija, pozitīvā enerģija sāks dominēt, tomēr destruktīvās enerģijas vēl realizēsies un būs cilvēki, caur kuriem tās izpaudīsies. Praktiski tas izskatās, ka būs cilvēki, kuros vēl pastāvēs vēlme zagt, melot, būt vardarbīgiem, mantkārīgiem, slavas kāriem un tml., taču starpība starp šo cilvēku rīcību kā ir tagad un būs tad, ir tajā apstāklī, ka tie cilvēki, kas tā rīkosies to apzināsies un pratīs to novērtēt kā negatīvu kategoriju, pretēji tam kā šobrīd cilvēki ar tādu rīcību sevi pat uzskata par varoņiem, gudrajiem, veiksminiekiem un visādi citādi priecājas, ka ir spējuši negodīgā ceļā iegūt kādu pašlabumu un tml.

Vēl nākotnē sabiedrības domas nomaiņai iepriekšminētie cilvēki tiks momentāli atmaskoti un izolēti no sabiedrības vai nu fiziski vai morāli, bet tā sabiedrības daļa, kura atbalsta ar vienaldzību vai klusēšanu nelietīgu cilvēku rīcību, jauno enerģiju spiediena rezultātā, būs spiesta mainīt domāšanas veidu, bet ja cilvēki nespēs mainīt domāšanas veidu, viņiem būs fiziski jāatstāj planētas fizisko līmeni.

Turpiniet dot atļauju, ka jums ceļ vibrācijas un tagad īpaši palūdziet izņemt nāves enerģijas un pie sevis izsakiet nodomu: „Es lūdzu transformēt par Gaismu un Mīlestību un Dzīvības enerģijām jebkuru manī esošo, manā egregorā esošo, manā ģimenē un manā dzimtā esošo nāves lāstu, nāves maģiju, nāves reliģiju un nāves rituālus, ko esam veikuši mēs paši vai pret mums ir vērsuši citi mūsu pagātnē, tagadnē vai nākotnē.”
Atgādinām, ka Gaismas Ēras enerģijas sastāvēs no baltās gaismas nedalītā veidā ar sudraba un zelta enerģijas piejaukumu. Gribu atgādināt (runā Krajons), ka sudrabotā un zeltītā enerģija nav tāda kā metālu enerģija, ko jūs kā cilvēki pazīstat kā metālu „zelts” vai metālu „sudrabs”. Tās ir divas dažādas lietas. Sudrabotajai un zeltītajai enerģijai ir citas dimensiju enerģijas. Ja baltā gaisma ir saskaņā ar 3-dimensijām, tad sudrabotā un zeltītā enerģija ir enerģija, kas atbilst 4 un augstāku dimensiju enerģiju izpausmei. Līdz ar to piesaucot šīs enerģijas, jūs patiesībā apgūstat vibrāciju frekvenci, kas atbilst augstāku vibrāciju enerģijām un tad, kad notiks masveidīga šīs enerģijas ieplūšana caur režģi planetārajā līmenī, viņa iezemēsies planētā, bet jūs varēsiet ar savu domu spēku un psihisko enerģiju jau radīt apstākļus fiziskajā veidolā.

Lūdzu, pielietojiet šo enerģiju jau tagad un pārradiet paredzamos scenārijus, harmonizējiet tos tik cik jūs varat savā ģimenē, dzimtā un uz planētas kopumā. Jo vairāk cilvēki jau šobrīd sāks izmantot jaunās enerģijas, jo mierīgāki un maigāki būs notikumi paredzētajā pārejas periodā. No jums, cilvēki, ir atkarīgs kādu Gaismas daļu jūs nesat un kurā scenārijā atrodas planēta Zeme, ar visiem uz tās paredzētajiem notikumiem.
Informācija jauniešiem.

Jauno enerģiju plūsma, kas arvien jaudīgāk plūst uz planētu Zeme ir radījusi apstākļus, kuros ir pienācis laiks rīkoties. Jaunieši ir aizmirsuši, ka slīcēja glābiņš ir viņa paša rokas. Ja jūs jūtat, ka sabiedrība, izglītības iestādes, internets jau vairs nespēj aizpildīt robus jūsu zināšanās, nespēj dot atbildi, tad tagad jums ir iespēja saņemt informāciju tieši no mums Gaismas spēkiem. (Mēs iesakām jums pārveidot nosaukumu par „Bērnu un jauniešu meistarības centru Urantija”.) Ik mēnesi, pēc bērnu salidojuma, organizējiet jauniešu salidojumu, izveidojiet e-pasta adresi un ievietojiet to mājas lapā, lai jaunieši var sūtīt savus jautājumus un var rast atbildes. Veidojiet tematiskus salidojumus un kā līdzīgs ar līdzīgu varat apspriest visus jautājumus.
Savukārt jaunieši, kas esat šodien atnākuši, jūs esat kā bākas, kas Tumsā rāda ceļu kuģiem. Pie Jums arvien vairāk nāks citi jaunieši, kuri meklēs, norādiet viņiem ceļu un attīstiet Gaismu un Mīlestību sevī, jo ja bākā nav Gaismas . . . (tālāk izdomājiet paši).

Jaunieši, veidojiet paši savu organizāciju. Urantija būs tā vieta, kur pa tiešo jūs varēsiet saņemt informāciju, taču atceraties, ka jūsu Ego ko aktīvi uztur sabiedrība un izglītības sistēma ir jūsu ienaidnieks. Jums jāatceras, ka jums ir tiesības ticēt tam kam vēlaties ticēt. Lai jūs sevi pasargātu, savas idejas un pārliecību neuzspiediet un nemēģiniet pārveidot citus. Atcerieties: ar savu pozitīvo piemēru, jūs varat palīdzēt citiem jauniešiem vislabāk. Jūs esat tie, kas rādīs šajā pārmaiņu laikā, kad pesimisms un bezspēcība apņem jauniešus, ka var būt arī savādāk. Izmantojiet savu enerģiju, pārliecību saviem spēkiem lai palīdzētu sev un citiem. Atrodiet tādu vietu, kur jūs varat būt tādi kādi jūs esat un kur nevienam neradīsies šaubas par to vai jūs esat „normāli”. Mēs jūs ļoti mīlam, jūs varat daudz vairāk nekā spējat saprast.

Ir pienācis laiks izteikt nodomu lai ap jums pulcējās un organizējās cilvēki, kuri šobrīd ir gatavi pacelt savu apziņas potenciālu tik augtu cik katrs no jums spēj viņiem dot, gan enerģētiski, gan informācijas veidā. Šobrīd tas ir viens no jūsu galvenajiem uzdevumiem: kļūt par Skolotājiem savā vidē, savā sabiedrībā, savā ģimenē, savā valstī. Savukārt tie cilvēki, kuri saņems no jums informāciju, attīstīsies tālāk un dos iespēju mūsu valstī mainīt gan šo kārtību, par kuru jūs šodien tik daudz jautājāt, gan enerģētisko līmeņu celšanā dos savu ieguldījumu. Tāpēc esiet drosmīgi, esiet aktīvi, jūs visi, kas šeit sēžat esat cilvēki, kuri sasnieguši zināmu līmeni savā attīstībā un turēt šo informāciju – tas ir pat noziegums. Tāpēc dalieties un aiciniet cilvēkus sākt domāt, mainīt savu apziņu, strādāt ar sevi. Jums izdosies.

Mīliet savu fizisko ķermeni!

Esiet modri un viedi, rūpējieties par savu fizisko ķermeni, šobrīd vairāk kā jelkad agrāk.

Mēs jau norādījām uz to lai pārskatiet savas virtuves krājumus un produktus, ko lietojat ķermeņa kopšanā.

Atcerieties – viss ir enerģija, arī pārtika, ko lietojat. Ja lietosiet zemu vibrāciju, ķīmisku, modificētu pārtiku, tas pazeminās jūsu vibrācijas, kā rezultātā šajā enerģētiski jaudīgajā laikā fiziskajam ķermenim būs vēl grūtāk pieņemt jaunās enerģijas, asimilēt tās. Varētu teikt – tādējādi jūs negūsiet 100% visu enerģijas bagātību, ko iespējams saņemt.

Tiem, kas jau aktīvi saņem Kosmisko informāciju tas ir īpaši būtiski, jo zemo vibrāciju pārtika un ķermeņa kopšanas produkti var ietekmēt jūsu informācijas kvalitāti.

Esiet modri, veltiet laiku tam, lai izlasītu produktu sastāvu veikalā. Ievāciet informāciju par E-vielām un citām ķīmiskajām sastāvdaļām - gan pārtikā, gan kosmētikas produktos.

Labāk uzņemt daudzumā mazāk un vienkāršāku, bet tīru pārtiku, nekā pārsātinātu ar modificētiem produktiem un ķīmiskām vielām. Pievērsiet uzmanību arī garšvielām. Izvēlieties dabiskas, ieteicams viena veida, nevis sajaukumus, kur bieži vien ir pievienotas ķīmiskas vielas.

Caur ādu jūs elpojat, uzņemat enerģiju – tai ir jābūt tīrai un atvērtai šai enerģijai. Tādas sastāvdaļas, kā, piemēram, minerāleļļa – ādas poras aizver. Tas nozīmē – jūs aizveraties enerģijai, informācijai.

Arī ķermenim nav vajadzīgs pārsātinājums, lietojiet mazāk, bet dabiskus produktus. Mīliet savu ķermeni – tās būs labākās rūpes par to.

Jūs meditējat, lai kontaktētos ar Radītāju, ar savu Augstāko ES, ar Gaismas Skolotājiem, bet, ja jūsu ķermenī ir zemu vibrāciju enerģijas, šīs saziņas kvalitāte ievērojami mazinās, jūs varat nonākt ilūzijās, saņemt izkropļotu informāciju.

Pievērsiet uzmanību arī vingrinājumiem. Fiziskie vingrinājumi palīdzēs gan atbrīvoties no toksīniem, gan atgūt vitalitāti un aktivizēt ķermenī jaunas enerģijas rezerves. Tas, kāda veida vingrinājumus izvēlaties - ir jāizvēlas katram pašam, kas patīk, kas ir piemēroti un harmoniski.

Vairojiet prieka enerģiju sevī – dejojiet, dziediet, zīmējiet, priecājieties par katru sekundi, kas jums dāvāta. Prieka enerģija sniegs jums vitalitāti, spēku, drosmi – lietas, kas šobrīd ir vēl vajadzīgākas kā jelkad agrāk.
Atcerieties, ka jūsu fiziskais ķermenis ir unikāls instruments, kas spēj uzņemt, iezemēt dažādas Gaismas un Mīlestības enerģijas. Ar tā palīdzību jūs spējat īstenot savus uzdevumus, realizēties, dzīvot, priecāties, dejot un darīt vēl daudzas citas lietas. Tas ir jūsu izvēlētais instruments, ko izvēlējāties kā labāko sev, lai piedalītos un būtu šajā teātra izrādē. Rūpējieties par savu instrumentu, noskaņojiet to 100%, lai tas var 100% pieņemt visas Visuma Gaismas un Mīlestības bagātības, spētu sevi dziedināt, iezemēt enerģijas, palīdzēt kopējā Gaismas un Mīlestības plāna realizācijā.

Ik mirkli sajūtat, ka jūsos ienāk ļoti mīloša, patiesa un sirsnīga Mīlestība no mūsu tuvajiem. Bet vai mēs to novērtējam, jo patiesībā viņi ne vienmēr var izteikt to ko viņi jūt, tāpēc, ka ļoti mīl un grib pateikt mums visiem šobrīd, šeit un tagad, zālē esošajiem, ka viņi mūs sargā, tikai mums jāļauj dot šo iespēju sajust viņu klātbūtni un aizsardzību.

Šobrīd ļoti liels daudzums baiļu enerģiju, kas cilvēkos ir sakrājušās uz planētas, tiks transformētas tieši sakarā ar pārtikas un labklājības zudumu. Tāpēc neuztraucieties par to, ka šie apstākļi mainās. Būtībā tas ir pozitīvs moments, kas dos iespēju ļoti lielam cilvēku daudzumam mainīt savu apziņas līmeni un nonākt jaunos apstākļos, kur tikai viņu domas spēs realizēt viņu vēlmes. Tāpēc strādājiet ļoti daudz caur domformu materializēšanas jomā. Atsakieties no visa veida bailēm un enerģijām, kas ierobežo jūsu fantāzijas. Tas palīdzēs jums pārdzīvot šos planētas izmaiņas laikus un palīdzēs jums izdzīvot un saņemt to ko būsiet paši radījuši. Lai jums veicās.
Ar mīlestību Gaismas Spēki

Čenelings, 12. aprīlis 2008.

Jūs varat iezemēt sudraboti-zeltīto staru šodien. Šī stara enerģiju varat turpināt piesaukt, aktivizēt un iezemēt. Iezemējiet šo staru visos kursos un visās nodarbībās jaudīgi un turpiniet  to darīt katrā meditācijā, katru reizi kad jūs meditējat (birojā). Tas ir viens no iemesliem kāpēc jūsos tik jaudīgi plūst enerģija un notiek transformācijas process, tīrās un atbrīvojās ķermenis no visām zemajām un vibrāciju formām. Turpiniet iezemēt sudraboti – zeltīto staru un iezemēšanas rezultātā šī stara jauda palielināsies. Un ar katru mirkli jūs spēsiet paņemt pretī šo enerģiju savai evolūcijai arvien vairāk un vairāk. Bet ar to saistītas arī nopietnas pārkārtošanās lietas gan fiziskajos gan smalkajos līmeņos:

ļoti jaudīgi  pārkārtojas fiziskā ķermeņa šūnu struktūra;
smalkajos līmeņos dzēšas zemo vibrāciju enerģijas un magnētiņi, kuri traucē virzīties pa augšupejošo attīstības ceļu un kuri ierobežo taisnāko un ātrāko virziena procesu;
mainīsies laika īpašības jūsu būtībā, taču tajos, kuros nav iezemēta šī enerģija, īpašības saglabāsies iepriekšējās kategorijās un tas var radīt diskomforta sajūtu jums esot sabiedrībā;
jaunās enerģijas piesaistīšana jums uzliek pienākumu saprast, ka viss ko jūs domājat, runājat vai rīkojaties – realizēsies fiziskajā plānā neatkarīgi vai to domāsiet nopietni, vai „palaidāt” šīs enerģijas netīšām kā garām ejot. Ko darīsiet to saņemsiet;
ja iepriekš jūs „audzinājām” par izlietotā vārda spēku un no jums  mēģinājām izņemt elementus kas sarunu valodā ir:

slengi,
apgrieztā domāšana (piem., ja cilvēkam notiek kas slikts un viņš saērcināts nosaka „nu re cik forši”, tā ir zīme paralēlajā pasaulē, ka jūs esat ar notikumu apmierināti),
ļauni vārdi,
visi darbības vārdi kuriem priekšā tiek pielikts vārdiņš „ne” (piem., negribu, nezinu utt.).
Ja iepriekš mēs pievērsām jūsu uzmanību šīm ļoti svarīgajām detaļām, tad tieši tagad, kad cilvēki iezemē sevī sudraboti-zeltīto enerģiju, iepriekš nosauktajam ir ārkārtīgi milzīga un izšķiroša nozīme cilvēka ikdienas dzīvē, kurā viņš jau ir pats savai dzīvei saimnieks. Tāpēc saprotiet, ka jūsu domas un valodas spēks ir ne tikai milzīgs, bet patiesībā tam ir izšķirošs moments un aspekts jūsu turpmākajai evolūcijai. Domājiet ko runājiet, domājiet ko domājiet, domājiet kā rīkojaties un tad visu iepriekšminēto buķeti saņemiet sev atpakaļ kā paša radītu dāvanu. No dāvanas būtības mums būs labi redzams kā jūs sevi kā Radītāja daļu pieņemat, cienat un mīlat.
Ar mīlestību – Gaismas spēki.

Čenelings, 13. aprīlis 2008.g.

Parunāsim par elektromagnētiskā lauka līdzsvarošanu. Patiesībā jūs to saucat par vibrāciju ķermeni un vibrāciju ķermenis saņemot un aktivizējot jaunpienākušās enerģijas, līdzsvarojas momentāli, tādējādi iegūstot olveida formu. Šī olveida forma ir atkarīga no vibrāciju jaudas, kādas ir sasniegtas cilvēkam garīgi attīstoties. Jo jaudīgākas vibrācijas, jo vibrāciju ķermenis ir izteiktāks un lielāks. Pēc vibrāciju ķermeņa blīvuma un lieluma mēs nosakam cilvēka garīgo gatavību un viedumu. Katru reizi kad cilvēks garīgi strādā pats ar sevi un palīdz citam (ja cits ir to lūdzis – dziedināšanu), tad vibrāciju ķermenis atkal piepildās ar papildus vibrāciju jaudu, tādējādi izjaucot olveida formu. Taču tas ir tikai nelielu mirkli, jo vibrāciju ķermenim ir tendence atkal atgūt un ieņemt to pašu formu kāda bija iepriekš, tikai nu jau šis vibrāciju ķermenis ir vēl blīvāks, jo viņš ir piesātinātāks ar vibrāciju smalkāku izpausmi, kā arī vibrāciju ķermenis atkal ir palielinājies.

Ja pēc zināma laika cilvēks meditē, aktivizē sevī augšupejošās enerģijas lielākā jaudā, vibrāciju ķermenī atkal tiek izjaukta esošā kārtība un uz mirkli vibrāciju ķermenis nav precīzi olveida formā. Taču tas ir tikai mirklis, jo zibenīgi enerģijas sakārtojas, pārstrukturizējas un ieņem sākotnējo olveida formu. Lai notiktu šis process, cilvēka prāta klātbūtne nav vajadzīga, tāpēc, ka vibrāciju olveida formu un tajā notiekošos procesus organizējam mēs, jūsu Gaismas daļa, kura atrodas ārpus 3-dimensiju robežām. Citiem vārdiem sakot, jūsu pašu Augstākā būtība sakārto jūsu pašu būtības vibrāciju formu, kurā tiek ierakstītas visas cilvēka veidolā apgūtās pieredzes enerģijas. Tāpēc dažkārt jums šķiet, ka reibst galva, jūtaties kā šūpolēs vai karuselī, dažkārt zūd laika izjūta - ka laiks ir paskrējis nemanāmi ātri vai tas ir pārāk ilgstoši.

Vibrāciju ķermeņa līdzsvarošanās laikā, dažkārt procesiem kas notiek smalkajos līmeņos, ir pagrūti fiziskajam ķermenim tikt līdzi. Ja līdzsvarošanās brīdī notiek jaudīgāks vibrāciju uzrāviens, var rasties svilpjoša skaņa ausīs, pēkšņs nogurums, miegainība, apetītes zudums, vai tieši otrādi – palielināta apetīte un vēlme aktīvi darboties.

Atkārtojam, ka vibrāciju ķermeņa aktivizācija cilvēkā notiek saskaņā ar Dzīvības Zieda sakrālo ģeometriju un tas notiek automātiski un harmoniski, saskaņā ar Kosmosā esošo sakrālo ģeometriju noteiktiem aspektiem un likumsakarībām. Tāpēc vibrāciju ķermeņa forma, līdzsvarošanās pie enerģētiskajām izmaiņām vibrāciju ķermenī, notiek saskaņā ar Kosmosa likumiem, kurus jūs, cilvēki, atrazdamies 3-dimensiju līmenī, pagaidām vēl nevarat pārvaldīt ne teorētiski, ne praktiski. Jums nav jāuztraucās par vibrāciju ķermeņa veidošanos, harmonizēšanos, līdzsvarošanos utt., jo to dara enerģijas pašas, saskaņā ar Kosmosa enerģiju likumiem, bet jums ir daudz svarīgākas lietas, kurām ir vajadzīga cilvēka sirds, prāta un emociju klātbūtne. Tā ir pieredze būt par cilvēku, kas transformējās lai no duālisma līmeņa atbrīvotos un taptu par Gaismas Ēras darba instrumentu – cilvēku ar Kristus Apziņu. Turpiniet transformēt sevī esošās duālisma enerģijas pozitīvajā pieredzē, mainiet domāšanas veidu saskaņā ar Gaismas enerģiju sevī un sabiedrībā kopumā. Pacentieties transformēt slinkumu un kūtrumu, kurš diezgan bieži jūsos, cilvēkos, ņem virsroku pār vēlmi garīgi pilnveidoties.

Ar Mīlestību – Gaismas un Mīlestības spēki.