SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Ievads

5.martā Urantijā notika regulāri rīkotais pasākums – atvērtais čenelings. Šoreiz vēstījumu saņēmšana notika salīdzinoši  enerģētiski vieglāk, taču sniedzot atbildes mums tika noklusēts par to, ko VIŅI JAU ZINĀJA. Proti, Aštars uz „sarunu” ieradās, taču bija ļoti steidzīgs, jo viņiem „...notiekot kaut kas nopietns attiecībā pret sagatavošanās darbiem KAUT KAM, kas notiks mūsu 3-, 4- dimensiju izpratnē jeb mūsu laiktelpā...” Tagad, pēc Japānas 11.marta notikumiem kļūst saprotama Aštara steiga. Par gaidāmajiem notikumiem mums stāstīts netika. Acīmredzot ir lietas, kuras cilvēkiem ir jāzina un ir lietas, kuras cilvēkiem nav jāzina.

Pēc Japānas traģēdijas esmu sastapusies ar cilvēku izbīli par nākotni. Protams joprojām stūrgalvīgi stabili pie vecajiem uzskatiem turās tikai materiālistiski domājoši cilvēki. Klimatiskās postažas, kuras regulāri piemeklē planētu, šo cilvēku šauro redzesloku nav spējušas paplašināt.

Un tomēr – būs vai nebūs tas pasaules gals? Atbilde nav viennozīmīga, jo kādiem jau šīs pasaules gals bija un viņi ir devušies uz viņsauli. Uz VIŅU SAULI. Ne pazemi,ne virszemi, bet viņsauli. Ar to ir pateikts ļoti daudz. Tātad uz dvēseļu mājvietu ir devušās dvēseles, kuras dažādu motīvu vadītas ir noslēgušas „komandējumu” uz duālisma planētas Zeme. Citiem „komandējums” vēl turpināsies pietiekami ilgi arī pēc šī gada 28. oktobra (tuvākais noliktais pirmais pārmaiņu termiņš) vai 2012.gada 21.decembra. Katrai dvēselei ir savs noliktais laiks, saskaņā ar dvēseles uzkrāto pieredzes un rīcības potenciālu.

Minētajos datumos kopējs visiem ir tikai tas, ka mainās planētas evolūcijas forma un līmenis ar visām no tā izrietošajām sekām. Tad lūk, tieši no katra cilvēka uzkrātajām enerģijām, atbilstoši jaunajai planētas evolūcijas formai, cilvēka dvēsele var gribēt vai negribēt vēl būt uz zemes.

Taču par cilvēkiem, kuri būs ļoti piesaistījušies pie šīs zemes ilūzijām un ļoti gribēs vēl palikt uz planētas, planēta pieņems lēmumu pati par tiem, kuri viņai ir derīgi vai nederīgi  jaunajā planetārajā attīstības posmā.

Šeit var minēt līdzību, ja piemēram, cilvēks atrodas bezgalīgā zemes klajumā ar tikai to, kas ir viņa apģērbs (lasi – uzkrātās pozitīvās enerģijas potenciāls). Vizualizējiet, ka strauji sāk pieņemties spēkā sals, bet cilvēka vienīgais glābiņs ir viņa drēbes un drēbju kvalitatīvā spēja aizargāt no stindzinošā aukstuma. Kādam drēbes jeb enerģijas potenciāls ir paplāns, kādam sakrājies  varen sildošs slānis - attiecīgi kādam būs pienācis viņa pasaules gals, kādam par pasaules galu nebūs ne jausmas.

Tā kā dvēseles zemes teātra spēles veido no vienas reinkarnācijas uz nākošo kā dvēseļu grupas pa 12; 144; 7000 un pat 49 tūkstoši dvēselēm grupās, tad tas arī izskaidro faktu, ka daudzas dvēseļu grupas pieņem lēmumu šo pasauli atstāt vienlaicīgi, kā tas notika Sumatrā, Mjanmā, Čīlē, Japānā utt.

Katra cilvēka uzdevums pacensties pēc iespējas ilgāk palikt šajos pārmaiņu laikos iemiesotā veidā līdz brīdim, kad cilvēks sasniedz „atbrīvotā cilvēka līmeni”, jeb dvēselei ir tiesības vairs neturpināt iemiesošanos uz zemes  un tiek pārtraukts Samsāras ritenis. Tādām iemiesotām dvēselēm vibrāciju līmenis atbilst dievišķajām vibrācijām, bet dvēselei ir tiesības pāriet uz citu dimensiju un attīstību sistēmu planētām, lai turpinātu dvēseles augšupejošo evolūciju dievišķajās radīšanas enerģijās. Šā brīža notikumi uz planētas pastiprināti rada apstākļus, situācijas un notikumus, lai rosinātu dvēseles sasniegt „atbrīvotā cilvēka statusu”. Kam ir acis – tas to redz; kam ir ausis – tas to dzird; kam ir sirds – tas to jūt; kāmēr citi staigā akli, kurli un cietu sirdi.

Čenelings 05.03.2011.

Sākums

Kāds no Gaismas skolotājiem: Vispirms viņi gribētu paveikt kaut ko paši.  Skolotāji priecājas, ka ir cilvēki ar gaišiem nodomiem. Sanākušajiem tiks iedota  dāvana – enerģija: „kupola” enerģija. Šī ir aizsardzības enerģija. Jūs drīkstiet vēlēties, domās izsakot nodomu, ka jūs pieņemat šo kupolveidīgo aizsardzības enerģiju un lūdzat to sevī iezemēt. Laikā, kamēr turpināsies čenelings, kupolveidīgā  enerģija iezemēsies, iestiprināsies un pakāpeniski pieaugs jaudā. Enerģija apņem cilvēku kā lietussargs, ja nāk negatīvās enerģijas trieciens. Šo enerģiju var pielietot daudzpusīgi: varat aizklāt sevi, ja jums ir dialogs ar nepatīkamu cilvēku vai atrodaties negatīvu cilvēku vidē/saskarsmē; ja notiek enerģētiskais Tumsas uzbrukums. Vairogu - lietussarga tipa, kupolveidīgo enerģiju palūdziet pavērst uz to pusi, no kurienes nāk negatīvās enerģijas starojums. Šo enerģiju pielietojiet galējas nepieciešamības laikā, līdzīgi kā nopietnus ieročus nelieto pa kreisi un pa labi. Pielietojot šo enerģiju, jūs apgūsiet un izpratīsiet šī aizsarginstrumenta patieso būtību, kura jums ļoti noderēs tad, kad būs izšķirošs brīdis jūsu relatīvajā/absolūtajā teātra izrādē. Tāpēc trenējaties viņu pielietot. Domās variet izteikt nodomu, ka dodat atļauju šīs enerģijas iezemēšanai un aktivizēšanai (ja vēlaties).

I. daļa

1. Vai ir paredzama Latvijas sadalīšanās divās daļās pa Zemes garozas lūzuma līniju?

Par Latviju. Tektonisko plākšņu „strīķēšanās” notiks. Patiesi, Jūrmala grims. Taču šie notikumi ir pietiekoši mazsvarīgi, lai tos atstātu otrajā plānā, jo priekšplānā jūs gaida citi, daudz nopietnāki notikumi, par kuriem jums ir vajadzīga arī atbilstoša izpratne.

2. Kādēļ varš ir svētais metāls un kādas ir tā īpašības daudzdimensionālā līmenī? Kāda ir vara nozīme uz planētas Zeme kā dzīvam organismam?Ir vairākas dārgmetālu kategorijas. Pirmā metālu kategorija atbilst cilvēkveidīgo būtņu vibrācijām un attīstības formai, otrā kategorija atbilst citu humanoīdu attīstības formai un vibrācijām.

Ja mēs runājam par zeltu, tad zelts ir enerģijas forma, kura aktivizē cilvēkā prāta darbību materiālā aspektā. Savukārt no tā seko rakstura iezīmju veidošanās. Enerģijas, kuras piemīt zeltam, cilvēkos aktivizē varenības sajūtu. Ar zeltu greznojušies cilvēki attīsta sevī rakstura īpašības, kuras atbilst duālismam - varenība, visatļautība, iedomība, mantkārība, slavas kāre, arī agresija un citas īpašības. Savukārt sudrabs un bronza ir kā divi ”pārejas” metāli, kur sudrabs vairāk atgādina zeltam raksturīgo īpašību kopumu, bet bronzas sakausējumi - vara īpašību kopumu. Zeltu  vairāk pielieto civilizācijas, kurām izcelsme vēl ir saistīta ar saspiešanās enerģijām. Savukārt varu pielieto civilizācijas, kuras ir apguvušas mīlestības enerģijas. Varu lieto ar gaismas spējām apveltītie cilvēki, lai aktivizētu un celtu  savu vibrāciju potenciālu, kā arī aizsargātos no zemajām vibrācijām. Varš tiek pielietots domu materializācijas rezultātā radītajās tehnoloģijās. Nav īsti pareizi teikts, ka varš ir svētais metāls - viņu gluži vienkārši pielieto Gaismu nesošie cilvēki vibrāciju celšanai, jo ir sasnieguši vai vēlas sasniegt vibrācijas, kuras atbilst līmenim un filozofijai - mīlestība ir visuresoša. Ja varētu novilkt svītru, tad vienā pusē paliktu zelts, augsti godāts, un mazāk godāts sudrabs. Otrā pusē būtu vērtīgāks varš un mazāk godāta bronza. Vēl šajā kategorijā varētu ietilpt daži metālu sakausējumi attiecībās, kuras tiek pielietotas, piemēram, Tibetas dziedinošajās tasēs. Par dažādu metālu sakausējumu  vibrācijām un to nozīmi - tā jau ir cita tēma.

3. Kādi procesi norisinās cilvēkā bioenerģētiskajā laukā, pakļaujot cilvēku 900 MHz (t.i., mobilā telefona) elektromagnētisko viļņu iedarbībai un Gamma starojumam?

Varbūt esat ievērojuši, ka ir cilvēki, kuri lietojot telefonu, telefonu pieliek pārsvarā vienā galvas pusē. Ir cilvēki, kuri sazinās caur telefonu, pieliekot tikai pie kreisās auss, citi tikai pie labās auss. Pamēģiniet paeksperimentēt jūs paši. Šobrīd aizdomājaties: pie kuras auss jūs biežāk liekat telefonu? Vai atbilde ir? Tad lūk, jūs intuitīvi saprotat, ka starojums, ko rada šī ierīce, iznīcina tās galvas puslodes enerģētisko starojumu un spēju darboties, kurai jūs pieliekat  telefonu. Katrs cilvēks intuitīvi, ja tā varētu teikt, atdod iznīcināšanai to galvas puslodes daļu, ko viņš uzskata par mazāk svarīgu. Jums var atgādināt, ka kreisā puslode tiek „darbināta”, lai cilvēks spēj adaptēties, piemēroties un izpausties materiālajā, redzamajā pasaulē. Ja telefonu liekat pie kreisās auss, tad to darat tādēļ, ka  uzskatat par vērtīgāku saglabāt labo puslodi, kura spēj cilvēku nodrošināt ar abstrakto domāšanu, spējām kontaktēties ar savu augstāko Es un absolūto realitāti, un protams, otrādāk. Pats galvenais, jums ir jāsaprot, ka šāda tipa ierīces iznīcina un degradē cilvēku kā personību, bet jūs paši nosakāt to savas būtības daļu, kuru jūs upurējiet iznīcībai.

4. Kas mums, cilvēcei, jādara, lai izjauktu annunaku-reptiļveidīgo nodomus sakarā ar Zemes un cilvēces augšāmcelšanos?Pats galvenais, jums ir jāsaprot, ka jums šobrīd trūkst zināšanu par patieso un reālo stāvokli un, ka ne viss ir tā, kā izskatās; kā arī, ka viss labais ir ne vienmēr labais un ka viss sliktais ne vienmēr ir paredzēts sliktiem mērķiem. Viss, kas ap jums notiek, tā tomēr ir duālisma pasaule. Jo vairāk tādēļ, ka šajās duālisma enerģijās un patiesībās var apmaldīties un aizmaldīties ilūziju virzienā. Ja izpratīsiet realitāti tās pareizajās formās, tad tas jau būs 50% no tā, kas jums cilvēkiem ir jāpadara. Un tikai tad varēsiet spert otru soli, kuru var definēt kā „rīcība”. Rīcība nav produktīva, ja jums nav zināšanu un zināšanu trūkumu var salīdzināt ar atrašanos tumšā telpā. Vai atrodoties tumšā telpā, varat spēt atrast pareizās durvis uz izeju? Tāpēc viens no galvenajiem uzdevumiem  ir jūsu zināšanas, izglītošanās un atbrīvošanās no visiem maldiem un šķituma, kurā esat uzauguši un esat tikuši turēti kā verdzībā tumšā telpā. Savukārt zināšanas par to, kas notiek ap jums, kas tiek darīts ar jums un ar planētu, kādi procesi šobrīd notiek planetārajā, galaktikas un Visuma līmenī, jums palīdzēs saprast, kas kurā konkrētajā brīdī jums un ar jums līdzīgi domājošajiem ir jāveic. Un atcerieties  - nav stiprāka spēka par jūsu mīlestības domām. Tas ir jūsu  galvenais instruments jūsu rīcībai.5. Vai mūsu lūgumi, meditācijas, sadarbība kopā ar Galaktiskās Konfederācijas pārstāvjiem, Aštar Šeran un Hatona komandām ir devušas kādus rezultātus? Vai šo sadarbību vajag turpināt? Uz ko vairāk pievērst uzmanību?

Ir sajūta it kā telpā būtu balkons un Aštars atrodas uz balkona: „Jā, turpiniet! Dariet to vēl, lai mēs varam palīdzēt jums palīdzēt. Pat katra mazākā labā doma ir gaismas enerģijas dzirkstele, bet ja šādu dzirkstelīšu ir daudz, veidojas strauts un vēl klāt nāk dzirkstelītes. Tā veidojas milzīga enerģijas plūsma un mums visiem kopā izdosies. Jo cits plāns mums, Gaismas darbiniekiem, nav paredzēts. Katra labā doma, ko jūs veltāt saviem mīļajiem un tuvajiem, savam suņukam vai kosmosam, noder un tiek “pievienota” pie kopējās lietas. Savukārt katra nepieņemšanas, aizdomīguma, dusmu - jūs jau ziniet šo domu uzskaitījumu - drupina kopējo Gaismas plūsmu gan jūsos pašos, gan kopīgi planētai. Jūs radiet mīlestības enerģijas. Jūs, izsakot savas vēlmes un nodomus un mēs, balstoties uz tām, kopā ar jums paveiksim gaismas darbu!”

No sākuma domāju, ka rāda taureni, bet tad vērās vaļā apmetnis kā spārni un, lai cik dīvaini, es redzu pašu Aštaru - gan ļoti tālu esošu. Tanī pat laikā varētu aprakstīt līdz pat sīkākajai Aštara veidola detaļai. Viņš smejas un saka, ka tā izskatās piektās un augstākas dimensijas, kad nav Zemes cilvēkiem pierasto platuma, garuma un augstuma mēru. Aštars vienlaicīgi  tā kā dodas projām, bet dzirdu, ka viņš saka, ka ļoti cer uz mūsu kopīgo sadarbību, un radošo izdomu, kā vēl pārtransformēt Tumsas enerģijas un samazināt naidīgo civilizāciju plāna iespējamību. „Viss, ko jūs darīsiet ar mīlestību, ar mīlestību tiks arī pieņemts”.

Un vēl savādi ir tas, ka viņš ir ļoti steidzīgs un  ieradās, lai atbildētu tikai uz šo jautājumu un atkal ir projām, jo mums to būšot grūti saprast, bet „tur” (acīmredzot - smalkajos plānos) notiekot kaut kas nopietns attiecībā pret sagatavošanās darbiem KAUT KAM, kas notiks mūsu 3-, 4- dimensiju izpratnē jeb mūsu laiktelpā.

(Atvērtais čenelings notika 5.martā, bet 11.martā notika zemestrīce un cunami Japānā...)

6.   Vai ir iespējams iedot aprakstu par to, kas notiek redzamajās un neredzamajās pasaulēs Gaismas/Tumsas cīņas rezultātā? Kā izskatīsies 3-, 4- un 5- dimensiju enerģiju izpaušanās fiziskajā, taustāmajā, materiālajā vai ilūziju pasaulē un smalkajos līmeņos/dvēseles līmenī?

Sajūta, ka kāds smejas un saka:  “Nupat piekto dimensiju jau apguva”. Piektajā dimensijā tu redzēji, ka tēls vienlaicīgi ir tuvu un tālu; ka saskarsmi var veidot acumirklī laikā un telpā, jo patiesībā tās (laika un telpas) konfigurācija ir pilnīgi citāda. Ja 3., 4. dimensijas līmenī jūs par kādu cilvēku padomājiet, tad vienīgais, ko jūs spējat, tas ir turpināt par viņu domāt, taču 5. dimensijas līmenī jūsu domas saskaras ar tā cilvēka domām un būtību par kuru jūs domājāt, pie tam vienlaicīgi jūsu daudzdimensiju būtība spēj saskarties ar daudziem tādiem kā jūs, netraucējot citus saskarsmes kanālus. Jūs pat nepamanīsiet, ka būtība, ar kuru jūs esat saskarsmē, tajā pat brīdī var atrasties saskarsmē ar neskaitāmi daudzām būtībām un arī jūs pats varat vienlaicīgi būt saskarsmē ar bezgalīgi daudz būtībām. To, kā tas ir praktiski, jūs varat vērot fenomenā, kā jums uzskatāmi rāda un māca Sai Baba. Pie tam esot bezgalīgi daudzās saskarsmēs nepastāv nogurdināmība, jo daudzdimensiju būtība spēj veidot saskarsmes bez ierobežojuma, bet 3-, 4- dimensiju fiziskais ķermenis ir ļoti ierobežots saskarsmes daudzumā savas blīvās matērijas un formas dēļ. Piektās un augstāku dimensiju enerģijās notiek šī pozitīvā saskarsme, jo tur vairs nav duālisma, materializācija notiek bez kavēšanās. Tāpēc kaut ko īpaši materializēt gribas tikai tad, kad tam ir objektīva vajadzība. Un, protams, tas ir pilnīgā pretstatā ar to, kas notiek 3- dimensiju zemākajās pasaulēs, kuras jūsu apziņai ar fiziskajām acīm nav saskatāmas.

Zemākajās pasaulēs šobrīd notiek milzīga rosība, jo visi ļoti cer izrauties no iesprostotā „cietuma”, kurš tomēr viņiem ir atbilstošs saskaņā ar viņu evolūciju un “nopelniem”. Zemākajās pasaulēs ir parādījusies iespēja, apejot likumu, iegūt “amnestiju”. Mēs, Gaismas spēki, ar jūsu, cilvēku palīdzību izdarīsim visu, lai kosmisko likumu kārtība tiktu ievērota.

Un tagad jūsu fiziskā pasaule - ak, cik dažāda tā būs! To, kas notiks uz jūsu pasaules var raksturot vienā teikumā - un tanī pat laikā diena var izrādīties par īsu, lai pastāstītu kaut nelielu mirkli no tā, kas notiks uz planētas.

To varētu raksturot ar to, ka notiks divi procesi šajā Gaismas/Tumsas cīņā. Viens process, kur dvēseles ļoti centīsies palikt šeit uz Zemes pēc iespējas ilgāk, lai apgūtu dvēseles pieredzi cīņā pret saspiešanās enerģiju, taču citas dvēseles centīsies ar visām metodēm pamest fizisko, iemiesoto ķermeni. Un iemeslu tam būs daudz. Vienas dvēseles uzskatīs, ka pieredze jau ir apgūta, citas, ka viņām ir garlaicīgi un ir apnicis, citas būs vārgas un gļēvas, citas būs agresīvas, bet vēl kādas citas, kuras pieņems lēmumu iet projām, lai no „aizkara” viņas puses ar savu viedumu čukstētu priekšā teātra izrādes scenāriju.

No tā jūs saprotat, ka cilvēki, precīzāk, dvēseles, pastiprināti pametīs šo ķermeni un 3-dimensiju pasauli. Kas notiks ar planētu Zeme kā dzīvu būtni? Iedomājieties augstlēcēju. Augstlēcējs iesildās, tad skrien un lec uz nākošo līmeni. Saprotiet, ka planēta Zeme arī vēlas sasniegt nākošo līmeni, pirms tam viņa iesildās un tad notiek strauja rīcība - pāriešana uz augstāku līmeni. Ceru, ka saprotat, ka šādas aktīvas rīcības rezultātā stihiju gari būs tie, kas raksturos, ka planēta Zeme rīkojas, strauji kustas un veic lēcienu.

Savukārt šādos apstākļos, mīļie, viss ir atkarīgs no jūsu enerģētiskā uzkrātā potenciāla. Enerģijas, kuras jūs nesiet sevī, būs magnēts, kad apkārt notiekošās dabas stihiju garu un cilvēku apzināti radītās kataklizmas jums pievilksies vai arī no tām jūs atgrūdīsieties un tiksiet pasargāti. Bet nepārprotami lēciens būs. Un no jums ir atkarīgs, kur jūs būsiet pirms un pēc planetārā lēciena. Tāpēc man nav jums vienotas receptes, vai vajag uzkrāt pārtiku u.tml. Viss ir saskaņā ar jūsu karmu. Kāds var krāt pārtiku, bet to nozags. Kāds var nekrāt pārtiku, bet viņam tās pietiks. Taču viss ir atkarīgs no viena aspekta - vai esat jau brīvi no duālisma enerģijām un vai esiet ieguvuši pilnīgo Gaismas enerģiju potenciālu.

Brīdī, kad notiks planetārais lēciens, tie, kuri dzīvo vecajās duālisma enerģijās, piespiedu kārtā būs ierauti veco enerģiju pārveidošanā, bet  Gaismas spēkiem tā pa īstam nebūs laika rūpēties par šādu cilvēku. Apkārt notiekošo ciešanu rezultātā cilvēks radīs ciešanu enerģiju, ar ko barosies Tumsa, bet Tumsai šo cilvēku liktenis  būs pilnīgi vienaldzīgs, ja šie cilvēki pieder pie humanoīdu rases. Visā šajā ir kāda nianse - tie, kuri šobrīd grābj, ķer, zog, melo, piepūtušies aiz iedomības un slavas kāres kā pāvi, ir ielikti īpašā dvēseļu pieredzes plauktiņā un ar viņiem runās Karmas valdnieki.... Parūpējaties, lai šajā plauktiņā nav ne jūsu, ne jūsu tuvinieku un mīļo daudzdimensiju būtības.

Kataklizmas notiks, un nekas vairs nebūs normas robežās. Taču nauda un vara cilvēkus no ciešanām nepaglābs. Cilvēkus no ciešanām paglābs tīrais nodoms un labā griba, kā arī uzkrātais Gaismas potenciāls. Var jau gadīties, ka jums var likties, ka esat daudzu traģēdiju aculiecinieki, taču pacentieties uz to paskatīties tādā veidā, ka šai teātra izrādei tuvojas kulminācija, kas jūs pašus vēlāk zināmā veidā uzjautrinās. Fakts, kas jūs var apbēdināt pēc tam, kad tas būs beidzies, būs jūsu pašu atskaite sev - vai esat gana darījuši no tā, ko vajadzēja paveikt šajā savādajā un unikālajā laikā.

II. daļa

7. Kā fiziski izskatīsies 2012.gada notikumi? Kam jābūt fiziski gataviem? Uz ko fiziskajā realitātē jābūt gataviem cilvēkiem, kuri nodarbojas ar garīgo praksi un cilvēkiem, kuri šos procesus noliedz, nepieņem un nesaprot?

Mēs uzskatam, ka daļēji esam atbildējuši iepriekšējā atbildē. Lai arī kas ar jums notiek, vienmēr pacentieties paraudzīties uz visiem notikumiem kā uz ilūziju līdzīgu miglai, kuru jūs redzat un pēc mirkļa tās nebūs. Jo 3- un 4- dimensiju pasaules ir mākslīgi radītas ilūziju matērijas. Pacentieties par to, kas ar jums notiek, būt skaidrībā bez pieķeršanās un būt pilnīgi brīviem, īpaši emocionāli brīviem no tā, ko bail pazaudēt, jo viss šeit ir tikai ilūzija. Taču turpiniet spēlēt šo teātri godīgi, tā it kā jūs nezinātu, ka šī ir ilūzija. Arī nāvi pieņemiet ar pateicību, jo kāds no ilūziju pasaules ir aizgājis uz „mājām”, jo viņam tā gribējās. Un padomājiet paši, ja kāds ir aizgājis uz dvēseļu mājām, bet jūs raudiet. Vai patiesi jums ir žēl, ka kāds ir aizgājis uz mājām? Vai tās nav liekulības asaras? Bet varbūt jūs apraudat sevi? Jo mazāk jums būs karmas atstrādājamo enerģiju, jo mazāk sarežģīts un vieglāks būs šis laiks. Izziniet šo pasauli cik vien spējiet; sakārtojiet un izziniet sevi cik vien spējiet; mācieties no šiem notikumiem cik vien spējiet, jo tas ir vienīgais iemesls, kādēļ esat paši radījuši šķituma un ilūziju pasauli, kurā spēlēt teātri. Spēlēt ar mīlestību.

8.Kā cilvēkiem Latvijā visharmoniskāk nodrošināt medicīnisko - veselības aprūpi?

Paši pamati nav pareizi. Viss, kas ar mums notiek, notiek tāpēc, ka tāda ir mūsu pašu radītā karma saskaņā ar cēloņu un seku likumu. Jo smagāka karma, jo vairāk cieš un slimo cilvēks. Taču jūsu medicīna šādus slimības simptomus noslāpē ar zālēm, veic ķirurģisku operāciju, bet pats karmiskais cēlonis tā arī ir palicis neapjausts, neatstrādāts un turpina būt. Tāpēc šāda medicīna, kāda ir pie jums, ir strupceļa medicīna. Tai nav nākotnes, jo tā nav saskaņā ar cilvēka evolūciju. Šāda medicīnas forma liek cilvēkam vēlreiz un vēlreiz iziet cauri ciešanām, lai piespiestu šo cilvēku aizdomāties par ciešanu cēloni. Jūsu medicīna ārstē, izgriež un noslāpē, ierobežo 3-, 4- dimensiju redzamos simptomus, kas pēc būtības ir  tas pats, kas liet ūdeni sietā, bet neatstrādātā karma ierakstās nākamajās matricēs ar papildus sarkanām izsaukuma zīmēm, ka tā būs jāatstrādā. Šobrīd to visvairāk uzņemas atstrādāt dzimtā ienākošās spēcīgās Gaismas dvēseles, pieņemot slimīgu vai invalīdu bērnu formu. Paši pamati jums nav pareizi, jo skolā nav mācīts par reinkarnāciju, atdzimšanu, iluzorajām pasaulēm un it īpaši jūsu skolās nav mācīta kosmisko likumu būtība, t.sk. dots devējam atdodas jeb darbības un pretdarbības, cēloņu un seku likums. Ja cilvēki to zinātu, prastu un dzīvotu pēc kosmiskajiem likumiem, medicīna kļūtu par pilnīgi lieku  nozari. Taču pagaidām tā ir un, mainoties cilvēku domāšanai, mainīsies arī medicīnas institūcijas.  Atkāpjoties duālisma enerģijām, medicīnas filozofija mainīsies no klienta atkarības no medicīnas uz medicīnas filozofiju, ka jācenšas pēc iespējas īsākā un efektīvākā veidā, saskaņā ar Kosmosa likumiem, cilvēkam palīdzēt atveseļoties. Jā, starp citu, piektajā dimensijā nav slimību, nav nāves un nav medicīnas.

9. Cik harmoniski Urantijā veidot sadarbību ar Ajūrvēdas dziedināšanu?

Harmoniski, jo tā jūs sāksiet mācīt cilvēkiem izpratni par veselību un veselības atgūšanu pašu spēkiem un izpratni kā rīkoties, kamēr vēl palīdzība karmiski cietušam cilvēkam ir vajadzīga.

10. Cik tālu mēs dziedināšanas procesā varam iet, veicot karmiskās enerģijas transformāciju?

Nav ierobežojuma. Mīlestībai ierobežojumu nav. No jūsu mīlestības spēka ir jūsu „tālums”, bet tam, kas nāk pie jums pēc palīdzības, ir viņa iespējas būt veselam. Rezultāts ir atkarīgs no jūsu kopējās sadarbības.

11. Vai Latviju skars zemestrīces?

Jā, bet nelielas. Jums būs citas problēmas. Jums būs tās problēmas, kuras ir  attiecībā uz uguns, ūdens un vēju stihiju gariem, jo tie Latvijas zemē „rotaļāsies”.

Vai sajutāt aizsargenerģijas iezemēšanos? Kādas bija sajūtas jūsu ķermeņos? Vai ir sajūta, ka esat drosmīgāki, stiprāki, un vai apzināties sevi par Gaismas instrumentu kopējā Gaismas plānā?

Mēs jūs ļoti mīlam, jo nav daudz tādu, kas izturēs, lai gan ceļa sācēju bija diezgan daudz. Neklausieties intrigās, zākāšanā, aizvainojumos un pazemojumos. Lejupejošās enerģijas plūdīs ar milzīgu, mutuļojošu, netīru straumi, bet jums noteikti ir jānoturas pret straumi. Aizveriet savas acis un ausis, kad par jums runā sliktu. Darbojieties ar mīlestību. Dariet to uzdevumu, kādēļ jūs esiet šeit uz Zemes atnākuši saskaņā ar jūsu dvēseles aicinājumu. Jūs jau ziniet: suņi rej, bet karavāna iet tālāk. Mīliet tos, kuri jūs mīl, mīliet šo pasauli un protiet pateikt paldies par visu, kas jums ir vai nav. Mums šodien ir viss.

12. Kā būs ar pašiem tuvākajiem, kuri nav uz šī ceļa?Dažādi, ļoti dažādi. Attiecībā uz jums - viss ir atkarīgs no tā, vai jūs saprotiet, ka šis ir teātris. Tā jūs arī pieņemsiet, to, kas notiks ar jūsu tuvajiem un mīļajiem. Dažādi, ļoti dažādi.

 

 

Ar mīlestību

Jūsu Gaismas skolotāji

 

Ar mīlestību

Skaidrīte Aleksejeva