SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Esiet mīļi sveicināti! Pēc ilgāka laika uzrunāju Jūs, cienījamie mājas lapas lasītāji atkal. Pa šo laiku ir notikuši dažādi brīnišķīgi notikumi Urantijas darbībā.

I Garīgās pilnveidošanās braucieni ārpus Latvijas.

Visu notikumu pārstāsts var likties pārāk garš, jo ir vasaras un ziemas perioda dažādie pasākumi tepat Latvijā un ārpus tās. Mūsu darbības moto joprojām paliek iepriekšējais: „Iemācies palīdzēt pats sev, lai, ja vajag, vari palīdzēt saviem tuvajiem un mīļajiem.” Saprotu, ka tas ir pretrunā ar daudzu „speciālistu-palīdzētāju” izpratni, jo padara cilvēku par neatkarīgu, brīvu un pašpietiekamu. Iespējams, šī iemesla dēļ kāds „speciālists” uz mums var būt ir arī dusmīgs.

Pagājušo gad esam čakli darbojušies tepat Urantijas telpās un esam pabijuši arī Indijā. Man palaimējās, ka varēju atkal braukt kopā ar Urantijas grupu pie Sai Babas 2009.g. oktobrī/novembrī un 2010.g. janvārī/februārī. Arī šogad brauksim gan uz Himalajiem (veselības atveseļošanās nolūkā, maijā), gan oktobrī pie Sai Babas un arī uz Japānu apmeklēt Tradicionālā Reiki pamatlicēja skolotāja M.Usui dzīvesvietas. Braucienam, kā parasti, izvēlēsimies organizatoru, kuru esam pārbaudījuši uzticībā: Sumitu Bakshi un viņa „OMKAR Group”.

          Ja Indijas braucienos mums ir iepazītas lielākas un mazākas šīs valsts savdabīgās nianses un atšķirības no pierastās Eiropas vides, tad Japāna kā valsts mums vēl ir neizzināta. Ceru, ka arī no Japānas brauciena atgriezīsimies ar brīnišķīgo piepildījumu, tāpat kā tas ir atgriežoties no Indijas. Katru reizi, kad izlidojam no Indijas uz mājām, mūs pārņem ilgas un vēlme atgriezties vēl reiz un vēl reiz šajā savādajā un kontrastu pilnajā zemē. Katra brauciena mērķis ir garīgā pilnveidošanās un fiziskā ķermeņa atveseļošana. Paši indieši stāsta, ka Indijā šobrīd ir trīs nozīmīgākie avatāri: Sai Baba, Amma un Munaradži. Esam jau vairākkārt bijuši pie Sai Babas Putaparti, vienu reizi pie Ammas Indijas dienvidos, šopavasar brauksim pie Munaradži uz Himalajiem. Šajā braucienā ar mums kopā dosies arī mūsu indiešu kolēģis no Latvijas -  Sumits Bakshi. Domāju, ka tāpēc brauciens būs vēl vērtīgāks. Pēc šā gada rudens braucieniem uz Japānu un pie Sai Babas esam iedeguši mazu cerību plāniņu braucienam uz Sīriju dr.hist.J.Goldberga - brīnišķīga arheoloģijas zinātnieka pavadībā. Ceru, ka mums izdosies! Vai gribat braukt kopā ar mums?

 

 II Galvenie pasākumi Urantijā

          Urantijas kolektīvs joprojām čakli apgūst jaunās, uz Zemi plūstošās enerģijas un tās pielieto praktiskajā darbībā. Joprojām saņemam čenelingus no saviem Gaismas Skolotājiem, kuri pilnībā sakrīt ar lielāko daļu no pasaules vēstījumiem. Tāpēc Urantijas kolektīvs turpina uzsākto Gaismas un Mīlestības enerģiju praktisko apguvi dažādajās nodarbībās un pasākumos.

          Tā piemēram, veiksmīgi notiek jauniešu pasākumi „Jaunieši jauniešiem”. Mūsu kolektīvs lepojas ar to, kas un kā notiek šajās nodarbībās, jo jaunieši tajās „atver”, attīsta un jau praktiski pielieto visos cilvēkos „iemontētos” talantus, kurus šobrīd esošā izglītības apmācību sistēma dažkārt noliedz, neatbalsta un zināmā mērā pat iznīcina, kultivējot materiālo domāšanu. Mūsu jaunieši šīs nodarbības organizē paši, cenšoties palīdzēt apgūt citiem to, ko māk paši (garīgā pilnveidošanās, nezināmā izpratne, atbrīvošanās no mazvērtības un nedrošības saskarsmē; ezotēriskās prasmes un talanti u.c.). Mums ir paveicies ar to, ka lielākajai jauniešu daļai ir brīnišķīgi, vispusīgi un garīgi domājoši vecāki.

          Savukārt bērniem, kuriem vēl nedaudz jāpaaugās, lai viņi varētu apmeklēt jauniešu nodarbības, reizi mēnesī (katra mēneša pēdējā svētdienā) tiek organizēts bērnu meistarības centrs „Urantija”, kuru no 2010.gada janvāra vada brīnišķīgā skolotāja Santa. Arī šeit bērni attīsta talantus, par kuriem lielākā sabiedrības daļa neaizdomājas un pat netic, ka cilvēkam piemīt šādas spējas. Patiesībā, tas nav nekas īpašs, jo visi bērni kopš dzimšanas ir „atvērti” dažādajās prasmēs, taču ar laiku pakāpeniski šīs spējas „aizverās” apkārtējās vides ietekmē. Mūsu nodarbībās šo „aizvēršanos” cenšamies novērst, bet talantus attīstīt un pilnveidot.

          Joprojām pie mums tiek veiktas veselības pārbaudes ar datordiagnostiku, masāžas, veselības uzlabojošā vingrošana, dziedināšanas seansi, konsultācijas pie dziedniekiem, privātie un atvērtie čenelingi, ceturtdienas un mēneša noslēguma meditācijas utt. Regulāri aicinām vieslektorus no ārzemēm un brīnišķīgus klasiskās zinātnes speciālistus no dažādām zinātnes nozarēm.

          Urantijas lepnums ir mūsu skola: „Zeme – dvēseles pagaidu mājas”. Tieši šajās nodarbībās cilvēki sakārto paši sevi un vidi harmonijā, atjauno un nostiprina veselību, maina dzīves notikumus pozitīvā gultnē utt. Kaut arī ne visi skolas apmeklētāji sev  uzstāda mērķi kļūt par dziednieku, tomēr daudziem „atverās” spējas dziedināt ne tikai sevi, bet arī citus. Aicinu, visu skolas kursu apmeklētājus, kuri krīzes dēļ ir kavējuši nodarbības un jūtās neērti, lai turpinātu apmeklēt nodarbības, tomēr tās atsākt apmeklēt, lai „uzturētu sevi formā”. Kaut arī esat kavējuši vienu vai vairākas nodarbības, esat atkal gaidīti Urantijas skolā!

Arī šovasar ir paredzēti brīvdabas vasaras pasākumi: kopīga Jāņu līgošana, bērnu un jauniešu salidojums jūlija pēdējās nedēļas nogalē ar tradicionālo laistīšanos un citām izdarībām.

 

III Laiks, kurā dzīvojam . . .

          ... nav medus maize. Ņemot vērā cikliskuma likumu, arī šis laiks kādreiz beigsies un sāksies cits laiks, bet nu jau citā enerģētiskajā līmenī. Ar 2009.gada 23.-29.novembri ir pārtraukta Tumsas enerģiju ieplūšana caur portāliem mūsu Visumā, t.sk. Saules sistēmā. Tumsas enerģijas klāt vairs nenāk, taču tās pārpārēm ir gan mūsu Visumā, gan cilvēkos. Jo vairāk - cilvēki tās turpina radīt ar domām, vārdiem un rīcību. Vai esat ievērojuši, ka cilvēki, kurus pazināt kā „normālus un sakarīgus” ir kļuvuši citādi? Vieni sāk vairāk pievērsties neizzinātajām un mistiskajām lietām, citi, savukārt kļūst agresīvāki un nesavaldīgāki, vēl kādi noliedz jebkuru garīgumu vai aizraujas ar to līdz fanātismam. Uzbrukumi labestīgajiem aicinājumiem par kopīgu tautas apvienošanos meditācijā, pozitīvi centieni utt., šobrīd saņem visniknākos uzbrukumus pat no tiem, kuri sevi sauc par dievišķiem, apskaidrotiem, baltiem, viediem, gaismu un Dievu sludinošiem u.c. Savāda pasaule un savādas cilvēku rīcības …

Mainās pilnīgi visi cilvēki, tāpēc reizi pa reizei ir lietderīgi pārskatīt savus pieņēmumus un stereotipus attiecībā uz cilvēkiem, arī notikumiem un procesiem. Strauji brūk ilūziju, šķituma, maldu un melu enerģijas, atkailinot relatīvās realitātes duālisma negatīvos aspektus. Lielākajai tautas daļai šis ir ticības apstiprināšanas laiks un pļaujas laiks garīgajā attīstībā (vai neattīstībā). Salīdzinoši „ar pīpi uz jumta” ir cilvēki, kuri apzināti vai neapzināti dvēseles līmenī ir „parakstījuši kontraktu” par sadarbību ciešanu un vardarbības enerģiju palielināšanai šajā laikā. Tādiem diezgan bieži šajos krīzes laikos pie algas pat pieliek nevis atņem ... Taču šo cilvēku laiks tuvojas noslēgumam un ne tāpēc, ka mums būtu apnikusi krīze, bet tāpēc, ka duālisma šī cikla enerģētiskais periods iet uz noslēgumu. (Smejas tas, kurš smejas pēdējais, nevis tas, kurš smejas tagad.)

Šī gada ziema atgādina sen aizmirstās Latvijas ziemas. Ja atsaucamies uz mūsu saņemtajiem čenelingiem, tad, iespējams, ka nākošā ziema būs bargāka par šogad pieredzēto. Arī ar pārtikas nodrošinājumu būs sarežģītāk. Šovasar salieciet savos pagrabos krājumus vairāk kā parasti, tuvāko triju gadu laikā tie noderēs. Precīzākas norādes par gaidāmo laiku un atbildes uz Jūsu jautājumiem izrunāsim 2.aprīļa atvērtajā čenelingā un citās mūsu nodarbībās. (Cenzūra ir bezspēcīga uz izskanējušu un izgaisušu vārdu).

 

Sargiet sevi! Pacentieties visur un vienmēr radīt harmoniju un sapratni!

 

Ar mīlestību Skaidrīte Aleksejeva