Drukāt

...Sensenos laikos Baltijas zemē,

Kur teka Daugava līčotiem krastiem,

Kur miežu līdumi liesmoti dega,

Dzīvoja laimīga latviešu tauta... (A.Pumpurs „Lāčplēsis”, 1888.g.)

Noslēpums, ka Zeme ir okupēta planetārā mērogā, vairs nav noslēpums. Ik mirkli parādās jauni fakti par to, ka Zemes civilizācijas, jo tālākā pagātnē, jo attīstītākas tās ir bijušas. Kādi, kuri pārstāv to planētas pārvaldītāju daļu, kas ļoti pūlas noturēt cilvēci melos un safabricētās pasaciņās par cilvēku izcelsmi, ar katru mirkli zaudē Patiesībai.

Sabiedriskajos interneta tīklos melus atmaskojošo faktu jau ir pietiekoši, lai saprastu, ka Zemi kādreiz ir apdzīvojušas ļoti viedas un milzīga auguma būtnes. Jo – vai paši no sevis var veidoties bezgalīgu pazemes tuneļu tīkli katrā kontinentā, zem lielajām pilsētām un ātrgaitas transporta savienojumi starp kontinentiem pa šādiem tuneļiem zem okeāniem?

Un grandiozās celtnes, kuras attēlotas neskaitāmās viduslaiku 17 – 19 gadsimta gleznās? Celtnes, kuras būvētas pēc līdzīgiem projektiem dažādās planētas vietās un šo būvju balstošās kolonas sasniedz 30 un vairāk metrus. Trepju pakāpieni ir ar metru soļa augstumu, bet līdztekus šādām trepēm ir trepes ar mums, cilvēkiem, pierastā soļa augstumu (ap 0,3m). Tikai viena nianse - visas šādas būves gleznās attēlotas izpostītas un sagrautas drupās.

Fotogrāfijās un gleznās redzamās postošās traģēdijas pēdas nav datētas un aprakstītas hronikās; nav saglabājušās teikās, nostāstos un atmiņās. Par milzīgajiem „grēku plūdiem”, kas notika daudzus tūkstošus gadus atpakaļ, nostāsti un leģendas ir bagātas ar precīziem un pierādāmiem faktiem. Savukārt postījumi, kuri notikuši nedaudz vairāk kā 200 gadu iepriekš - nav saglabājušies cilvēku atmiņās. Pie tam, kāds vai kādi rūpīgi cenšas noslēpt visus faktus un redzamās pēdas, tai skaitā to, ka uz zemes ir bijuši koki pat ar vairākiem desmitiem metriem stumbru diametrā. Vietā, kur bijušas auglīgas zemes, bagāta flora un fauna ir pazudusi zemes virskārta 300 un vairāk metri dziļumā. Tā vietā ir milzīgi, neauglīgi tuksneši. Vai Jums tas nešķiet dīvaini?

Vēl dīvaināk šķiet tās muļķības, kuras vēl joprojām māca visu līmeņu mācību iestādēs, sākot no pamatskolas līdz augstskolai, ieskaitot. Tā ir mācība par to, ka cilvēks cēlies no mērkaķa un iesākumā ar koka nūju urbināja no zemes saknītes un tārpus, lai piepildītu vēderu. Pazemojoši.

Ja cilvēki turpinās šādi domāt un atrasties melu dogmās, tad cilvēces un planētas nākotne ir uz bezcerības robežas. Mūsu planēta ļoti cieš no tiem pāri darījumiem, ko tai nodara cilvēki. Stāsta, ka krāsainie polietilēna maisiņi kā atkritumi dažos okeāna krastos piekrastes zonā jau sasniedz vairākus kilometrus garu un divus līdz trīs kilometrus biezu un dziļu piesārņojuma masu. Stāsta, ka šādu atkritumu daudzums planētas okeānā jau ir sasniedzis Amerikas kontinenta platību. Dienvidindijas apmeklējuma laikā Urantijas grupa, apmeklējot Indijas okeāna piekrasti pārliecinājās, ka atkritumi varētu būt globālā nelaime.

Patiesība, kura ir redzama caur melu un ilūziju plīvuru, ir skarba un nežēlīga. Vai ievērojāt, ka šajā, 2017.gada rudenī neskaitāmu gājputnu kāšu vietā debesis bija „tukšas” un tikai pa retam debesu velvi pāršķēla aizlidojošo putnu juceklīgo kāšu atvadas?

Tādus un līdzīgus faktus var minēt gan par dabu, gan par Latviju un planētu kopumā.

Kāpēc tā notiek? Mēģināsim meklēt atbildes.

 


 

1.atbilde Dievs vai Mērkaķis

Zemi apdzīvo neskaitāms daudzums dzīvības formas. Šeit domāts – redzamās jeb materiālās pasaules dzīvības formas. Vēl precīzāk – tas, ko spēj saredzēt cilvēks ar ierobežoto redzes spēju.

Starp visām šīm dzīvībām, cilvēks sevi uzskata par „radības kroni” jeb kā visaugstāk attīstītā radība uz planētas. Var jau būt, ka tā tas arī ir vai bija, kad augsti attīstīto tehnoloģiju augsti attīstītais cilvēks būvēja piramīdas, lidoja starpzvaigžņu ceļojumos ar vimaniem un dzīvoja harmonijā ar dabu. Šā brīža cilvēku darbība liecina par pretējo un, ja tas turpināsies, planētas pastāvēšana ir apdraudēta.

Vai šodienas cilvēks patiesi ir tas pats cilvēks, kas planētu apdzīvoja iepriekš? Vai par cilvēkiem šobrīd neizliekas kādi, kuri nav cilvēki, jo tikai „necilvēka” daba var postīt Zemi uz kuras paši dzīvo? Tas ir par tiem, kuriem nav sirdsapziņas, cilvēcības un kuru egoistiskā rīcība aprobežojas ar patērētāja domāšanu šauri sev un tikai sev.

Secinājums: ne viss ir tā kā izskatās. Ir divu veidu izpratne par cilvēku civilizāciju izcelsmi. Pirmā izpratne ir tā, ka Zemi no „laika gala” ir apdzīvojušas augsti attīstītas, harmoniskas būtnes. Par tādām tiek runāts pirmajās Vēdās, kuras vēlākajos laika posmos nonāca un saglabājās Indijā. Taču šo Vēdu patiesā izcelsmes vieta ir Āriešu Vēdas, kuras dalās trijās daļās: santijas, haratijas un volhvari. Šīs, patieso zināšanu grāmatas stāsta, ka cilvēki ir dievišķas esības, kuras ir iemiesojušās ķermeņos matērijas līmeņos.

Otrā izpratne ir nesen radītā filozofija, ka cilvēks ir mērkaķa atvasinājums. Būtībā tas nozīmē, ka cilvēks ir mērkaķis bez astes un ar ierobežotu (var būt aprobežotu?) smadzeņu potenciālu.

Pie kuras izcelsmes grupas Jūs pieskaitāt sevi?


 

2.atbilde Īpašības

Sarkastiski rezumējot: cilvēks (izbijušais mērkaķis) nav spējīgs domāt plaši un globāli. Viņam nav pagātnes, kuru būtu vērts pētīt un nav vērts rakņāties pa pagātni, jo tur nav nekas šā brīža cilvēkam noderīgs. Šis bezastainis ikdienā ir aizņemts ar izdzīvošanas prasmes apgūšanu: vēdera uzpildīšana, vairošanās un atpūta. Atpūta var izpausties kā gulēšana vai baudīšana. Baudīšanas formas ir daudzveidīgas: alkohols, narkotikas, mantrausība, varas un slavas baudīšana ar lepnības un agresivitātes formu. Izbijušais mežonis, un nu jau par cilvēku pārtapušais, var būt eleganti apģērbies ar elegantām uzvedības manierēm, var braukt dārgā mašīnā, dzīvot lepnā mājā un skaisti runāt. Jo, kā gan var nerunāt un nesolīt, ja tauta, kura kā pingvīni saspiedušies, grib lai viņai sola.

Laimīgā Dievišķās izcelsmes Tauta, kura pārvērsta par ļautiņiem (ļaudis - cilvēku civilizācijas zemākā kasta), mērkaķu pēcnācēju ietekmē diezgan strauji degradējas, zaudē sirdsapziņu un spēju būt vienotam ar Kosmisko evolūciju. Mērkaķu atvasinājumi ir ar zemu vibrāciju potenciālu un tāpēc šādos ķermeņos iemiesojas no Kosmiskās zemāko līmeņu telpas primitīvas un agresīvas esības formas (reptiloīdi, pelēkie, nagi jeb čūskas, drakoni, moluskveidīgie un visu viņu hibrīdi, diemžēl arī infernālie spēki). Šādos ķermeņos vēl līdz šim joprojām nav „iekonstruējusies” sirdsapziņa, tikumība, godīgums, kauna sajūta, taisnīgums, cieņa, mīlestība un harmonija ar Kosmisko esību.

Toties visas iepriekš minētās dievišķās īpašības ir tiem pēcnācējiem, kuru izcelsme ir no būtnēm, kas no „laika iesākuma” jeb Zelta laikmeta apdzīvoja planētu Zeme, Saules sistēmu un Piena Ceļa galaktiku. Iespējams, pat vēl plašāku Kosmisko teritoriju. Mērkaķiskie atvasinājumi minētās būtības sauca par Dieviem un nesamierināmi ienīda un turpina ienīst.

Norādes par to, no kurienes cēlušies latvieši, atradīsiet Andreja Pumpura eposā „Lāčplēsis”.

I  D Z I E D Ā J U M S

DIEVU SAPULCE

…Zilajā debesu velvē,

Pērkona brīnišķā pili,

Kur mājo mūžīga gaisma,

Kur nemitas priecība jauka,

Sabrauca Baltijas dievi

Klausīties Likteņa tēvu,

Kurš baltas, nebaltas dienas

Gan nolēma raibajā mūžā.

 

Pērkona sirmajie zirgi

Stāvēja sedloti galmā:

Caur sedliem gaismiņa ausa,

Caur iemauktiem saulīte lēca.

Patrimpam kūlīšu rati,

Zeltoti stiebriņi spieķos;

Ar vaska dzelteniem zirgiem

Ir aizjūgti Patrimpa rati.

 

Pakola melnajie zirgi

Kaulainās kamanās jūgti,

No ribām balzoni, slieces

Un atzveltens, ilksis no stilbiem.

Antrimpam zvīnaiņi zirgi,

Zaļgani niedriņu rati;

No skaistiem gliemežu vākiem

Lokanais sēdeklis taisīts.

 

Līgo un Puškaitis abi

Sēdēja ziedaiņos ratos;

Ar ātriem spārnotiem zirgiem

Tie laidās caur varvīksnes vārtiem.

Dievu un Pērkona dēli

Pagalmā ieradās jāšus;

Tiem bija zeltoti sedli

Un iemaukti dimanta kalti.

 

Austra un Laima, un Tikla,

Daiļajās Saulītes meitas

Ar rožu vizuļu ratiem

Un spīdošiem kumeļiem brauca.

Daiļajās Saulītes meitas

Turēja zeltotus grožus;

Pār viņu celiņiem bira

Gan vizuļi sudraba, zelta!

 

Likteņtēvs mūžīgais, sirmais

Sēdēja dimanta klonā;

Pa labo Pērkons un Patrimps,

Pa kreisajo Pakols un Antrimps,

Tālāki Puškaitis, Līgo,

Dievu un Pērkona dēli;

Tad Austra, Laima un Tikla,

Un daiļajās Saulītes meitas;

 

Tad vēl pulks mazāko dievu

Ieņēma sapulcē vietas,

Jo visi labajie gari

Še varēja klausīties sanākt....

....

Nav Kristus mācība jauna,

Iz austruma pamati viņai.

Ticības nesējiem šeitan

Nolūki citādi priekšā:

Tie gribēs Baltijas zemi

Sev iekarot, kalpināt tautu....

.....

Agri vai vēlākā laikā

Zibiņiem satriekšu visus,

Kas manu latviešu tautu

Še kalpināt, nospaidīt dzīsies!

.....

 Vienumēr tuvumā būšu

Dabā es latviešu tautai;

Tā dzirdēs Pērkona balsi

Un nezaudēs Pērkona vārdu!

Vēlēju arī jums citiem

Darīt šai priekšzīmei pakaļ

Ik katram savējā vietā

Un savējā noliktā kārtā!"…


3.atbilde Īkšķis

Cilvēku ķermeņos esošās būtības ar sirdsapziņu, mīlestību un taisnīgumu nekad nenodarīs otram to, ko nevēlās saņemt sev atpakaļ saskaņā ar Kosmosa atgriezenisko enerģiju likumu jeb karmu. Pie tam šīm esībām- dievišķās izcelsmes cilvēkiem pat domās un rīcībā nav tādas opcijas (prasmes, varēšanas) darīt citam riebeklības. Diemžēl, tieši tāpēc nav arī aizstāvēšanās prasmes opcijas pret zemiskumu, agresiju un ļaunumu kopumā. Pastāvošais ļaunums, kā prasmes forma agresīvās izdzīvošanas selekcijas laikā, ir izselekcionējies līdz pilnībai. Tādai ļaunuma pilnības formai, ka planētas Zeme turpmākā pastāvēšana, ja nenotiek krasas izmaiņas, jau ir apdraudēta. Līdz šim „astaino atvasinājumi” centīgi cīnījās ar Gaismu un Mīlestību nesošo evolūcijas iznīcināšanu un nežēlīgu cīņu savā starpā. Šobrīd viss ir sasniedzis momentu, ka „tiek zāģēts zars uz kura sēž arī paši”.

Mūsdienās no gladiatoru cīņu laikiem ir saglabājies žests, ka, ar dūrē savilktas rokas īkšķi, tiek norādīts ko darīt ar uzvarēto gladiatoru. Pavērsts īkšķis uz augšu nozīmēja „saglabāt dzīvību”. Tas nozīmē, ka gladiatoram tika piešķirtas tiesības dzīvot. Savukārt lejupvērstais īkšķis nozīmēja „nogalināt”. Gladiatoram publika piesprieda nāvi.

Tad lūk: tie, kuri dzīvo pēc ļaunuma principa Kosmiskajā evolūcijā tiks „izspļauti no Radītāja mutes kā neēdams un indīgs auglis”. Neēdamu augļu sēklas netiek pavairotas. Arī attiecībā uz ļaunumu un postu nesošajiem „Radītāja īkšķis” ar 2012.gadu ir pavērsts uz leju. Tā ir vēl vien raksturīgā pazīme, kāpēc viņus sauc par lejupejošajiem. Attiecībā uz viņiem ir iedarbināts princips „likvidēt kā evolūcijas formu, kura Kosmiskajā telpā nav lietderīga”. Vēl kādu Kosmiskās evolūcijas laika sprīdi, kas pēc Zemes gadiem ir apmēram līdz 2020 -2025.gadam saskaņā ar mēness cikla kalendāru, lejupejošie sīvi cīnīsies un turpinās iznīcināt Gaismu nesošos. Tomēr jau tagad, ja cilvēks sasniedzis zināmu pozitīvo enerģiju uzkrājumu un viņā dominē Gaismas enerģiju vibrācijas, saskaņā ar enerģiju rezonanses principu, cilvēks atrodas augšupejošajā enerģiju aizsardzības plūsmā.

Jo spēcīgāks ir Gaismas starojums, jo vairāk attālinās cilvēka enerģētiskā būtība un dzīves scenārija notikumi no Tumsas un Gaismas enerģiju saskares un cīņas līnijas. Praktisks piemērs. Ir tautas, kuras savas pastāvēšanas laikā kopējā tautas egregorā ir uzkrājušas negatīvo enerģiju potenciālu lielāku kā pozitīvo enerģiju. Šādu zemu vibrāciju enerģijās ir viegli uzturēties lejupejošajiem ar saviem vardarbīgajiem noteikumiem. Šajās valstīs iet karš un postošā dzīvību pļaušana turpinās. Katrai tautai ir savas raksturīgās negatīvās iezīmes. Dienvidu tautām tas ir slinkums, vardarbība pret sievietēm, primitīva un patērētāja attieksme pret Zemes māti, atstājot aiz sevis mēslainu vidi. Igauņi iedomīgi un egoistiski, lietuvieši skaudīgi un atriebīgi.

Latvieši? Kā Jūs domājat kādas karmiskās enerģijas Trockistu, Kameņeva un Zinovjeva savstarpējo klanu (kas pēc savas izcelsmes bija ebreji) cīņu laikā par varu un Krievijas bagātībām, latvieši atstrādāja izsūtījumā Sibīrijā? Vai šāda enerģētiskā mācība latviešiem ir ko iemācījusi? Vai latvieši, pēc tik smagas karmiskās atstrādes Sibīrijas gulagos, ir kļuvuši saticīgi, vienoti un izpalīdzīgi? Vai tieši pretēji latviešos ir aktivizējies naids pret kaimiņu tautu par radītajām ciešanām?

Cilvēka radītais naids un riebums, kā enerģija nogulsnējas un krājas personīgajā enerģiju uzkrājumā jeb egregorā. Tālāk personīgie egregori saplūst un veido ģimenes egregoru, bet no tiem veidojas tautas egregors. Šobrīd mūsu tautas kangaru darbības un enerģiju uzkrājuma rezultātā tauta un cilvēku skaits sarūk. Ar vien lielāks parādās ļaužu slānis (trūcīgie, mazturīgie, bomži, dzērāji, narkomāni utt.). Tomēr ir laba ziņa. Latvijā nenotiek intensīva kara darbība tā kā tas notiek citur. Tieša kara nav. Pagaidām. Kara tehnika pievelk kara egregora enerģijas. Kādu Jūs redzat Latvijas nākotnes scenāriju, apzinoties kopējo enerģiju raksturojumu, ko krājam visi kopā?

Milzīgās iznīcināšanas formas, kad daudzus tūkstošus gadus atpakaļ tika pielietoti kodolieroči, bet tagad Kosmiskā mēroga iznīcināšanas instrumenti turpina darboties, taču tie pakāpeniski ir pārveidojušies par lokālajiem teritoriju kariem. Pašreiz Gaismas jeb augšupejošo civilizācijas tiek iznīcinātas izsmalcinātākā veidā, pielietojot bakterioloģiskās, psihotronās un klimatiskās masu iznīcināšanas metodes.

Īpaši jāuzsver Gaismu nesošo individualitāšu iznīcināšana. Tai ir vairākas formas. Biežāk pielietojamā ir cilvēku apmelošana, zākāšana, pazemošana, iebiedēšana un cita veida postīšana. Tā ir ļoti efektīva metode, jo tauta, ar kuru jau ir nomanipulēts tik tālu, ka daļa no tautas ir kļuvusi par ļautiņiem, kuri paši nespēj analizēt, bet balstās uz safabricētiem partiju reitingiem ziņās, šovos un līdzīgos raidījumos izpausto demagoģiju, ir gatavi „nomētāt ar akmeņiem” tos, kuri izmisīgi cīnās, lai mainītu lejupejošo darbošanos: zagšanu, kontrabandas piesegšanu, alkatību un tautas iznīcināšanu. Tāpēc mums, latviešiem, nav jābrīnās, ka tie, kuriem ir sirdsapziņa un gudra galva, nav gatavi cīnīties par dzīves kvalitāti tiem, kuri savā neizglītotībā viņam „metīs ar akmeņiem”. Kādu tagad redzat Latvijas nākotni sev un saviem bērniem?

Pie kuriem piederat Jūs? Vai attiecībā uz Jums „Radītāja īkšķis” ir vērsts uz augšu vai uz leju? Vai Jūs piederat pie cilvēku tautas daļas vai ļautiņu kastas? Vai Jūs esat pasīvs visa notiekošā vērotājs, kuram nav svarīgs ne paša, ne planētas nākotnes scenārijs? Var būt jau „mostaties” no letarģiskā ilūziju miega un mēģināt saprast notiekošo?

Kad atbildēsiet uz šiem jautājumiem sev – būsiet ieguvuši 4.atbildi.

 

 

 


 

4.atbilde Ģimenes „tīrība”

 Cilvēka acis ir nepilnīgs uztveres orgāns. Citas maņas: dzirde, oža, garša, sajūtas ir orgāni, kuri arī ir nepilnīgi, taču tos ir iespējams ar apzinātu darbu, zināšanām un centību „uzlabot” tā, ka redzes nepilnības tiek papildinātas ar apgūtajām prasmēm jeb gaišspējām. Patiesībā, tas, ko sauc par gaišprasmēm, Gaismas dievišķo būtību pēcnācējiem ģenētikā ir ieprogrammēts un tas nozīmē, ka visi augšupejošie tās var pielietot. Tiesa gan ar nosacījumu, ka lejupejošie šīs prasmes un spējas nav augšupejošajiem nobloķējuši, izkropļojuši vai pat izzaguši šajā vai iepriekšējās reinkarnācijās.

Skumīgākais fakts ir tas, ka tīru Gaismas būtību dzimtu un līniju uz planētas vairs nav, jo katrā dzimtā jau ir „iefiltrējušies” lejupejošie. Tādēļ, ja kāds, piemēram, ģimenē mēģina garīgi pilnveidoties vai attīstīties, tad pat ģimenes ietvaros esošās ne tikai lejupejošās, bet arī Gaismas izcelsmes būtības, kuras jau ir „iesprūdušas” duālās pasaules sistēmās, apmānā un ilūzijās, nespēj pieņemt un saprast tos, kuri ir garīgajā attīstībā aizgājuši tālāk. Diemžēl, tad starp Gaismas ģimenes locekļiem, radiem, draugiem aktivizējas lejupejošo radītā sistēma: „skaldi un valdi”, kas izpaužas nosodījuma un konfliktu veidā.

Tā vietā lai ģimenes locekļi atbalstītu viens otru un palīdzētu būt stipriem pret ārējo lejupejošo vērsto spēku, arī Gaismas būtības savā uzvedībā līdzinās lejupejošajiem. Agresija, naids, bailes ir lejupejošo rakstura īpašības. Ja Gaismas būtības cilvēki izpaužas negatīvā domāšanā un darbībā, šīs enerģijas uzkrājas Gaismas cilvēku pašu ķermeņos. Īpaši tas attiecas uz dusmu, aizvainojuma, baiļu emocijām, kuras balstās uz nespēju pakļaut vai nomanipulēt pēc saviem ieskatiem ar ģimenes cilvēku, kurš attīstās. Starp šādiem cilvēkiem sākas nesaprašanās, kas parasti beidzas ar konfliktu, jo dažādos apziņas līmeņos dažādi domājošie attālinās. Gaismas cilvēki ar zemāko apziņas līmeni, izpaužoties bezspēcības dusmās, uzkrāj emociju enerģijas, kas kā indes grauj fiziskā ķermeņa veselību: samazinās imunitāte, pastiprinās fiziskās slimības, sāpes un morālās ciešanas utt. - ieslēdzas pašiznīcināšanās mehānisms

Šādiem cilvēkiem vajadzētu mainīt savu attieksmi pret otra cilvēka brīvo izvēli. Vajadzētu mainīt savus uzvedības un domāšanas paradumus, jo slimību un ciešanu faktu materiāls un rīcības rezultāts rāda, ka cilvēka rīcība ir negatīva. Protams, ja šo cilvēku stūrgalvība nav stiprāka par vēlmi mainīties un atbrīvoties no ciešanām.

Atšķirīgi ir ar lejupejošajiem ģimenes locekļiem. Viņi no negatīvu emociju zemajām vibrācijām enerģētiski „barojas”. Dziedināšanas praksē pēdējos gados saskaramies ar problēmu, kas rada augšupejošajiem morālas ciešanas. Daudzi cilvēki atnākot atrisināt samilzušās problēmas vai mācoties Urantijas skolā, pēkšņi apjauš, ka problēma meklējama vistuvāko cilvēku izcelsmes būtībās. Latviešu tautas paruna saka: „sasildīt odzi padusē”. Šobrīd šādām problēmām jau ir iespējams atrast atrisinājumus. Zināšanas un izpratne ir viens no galvenajiem problēmas atrisināšanas pamatiem.

Pie kuriem piederat Jūs? Pie tiem, kas garīgi neattīstās vai attīstās un interesējaties par Jums nezināmo jau zināmajās garīgajās zināšanās?

Vai Jūs esat agresīvs, aizvainojies, ja kāds no Jums novēršas tad, ja viņam ir apnikusi Jūsos esošā agresija, ļaunums, skaudība, intrigošana, bailes vai manipulācija?

Vai esat tas, ar kuru manipulē, uz kuru dusmojas, apvainojas, liek Jums justies vainīgam un nepietiekoši labam, apelē pie sirdsapziņas, ka neesat vairs tik labs kā bijāt agrāk, kad ar jums varēja manipulēt, bet tagad esat sākuši dzīvot pēc saviem ieskatiem, apgūtās izpratnes dzīves fiziskajā pieredzē un garīgajās zināšanās? Lūk, vēl daži jautājumi uz kuriem godīgi atbildot, saņemsiet 5.atbildi. 


5.atbilde.Darbības spēks

Domas. Tas ir vislielākais spēks, kurš ir piešķirts Kali jugas (ciešanu un nāves laikmeta beigās) un pārejas laika posmā, kad daudzi Kosmiskie cikli attiecībā uz mūsu virsvisumu, visumu, galaktiku, Saules sistēmu un Zemi ieiet jaunā Radītāja jeb Centrālās Saules enerģētiskajā plūsmā.

Vai esat analizējuši dienas laikā domas, kuras domājat apzināti; domas, kuras iešaujas prātā un uzmācīgās domas, no kurām ciešat līdz sabojājas garastāvoklis. Jebkuras domas, kuras domājat, ir ar milzīgu darbības spēku. Cilvēka domas ir instruments ar kuru Kosmiskā enerģija pārtop/pārveidojas par materiālu dzīves faktu. Piemēram, ja Jūs ļoti vēlaties radīt harmoniju ģimenē vai attiecībās, tad pienāks brīdis, ka harmonija atjaunosies. Šajā gadījuma cilvēka domas „paņem” Kosmisko enerģiju un enerģija domu ietekmē kļūst par faktu. Tomēr ir kāds nosacījums, lai cilvēka vēlme realizētos. Cilvēka pozitīvajām domu enerģijām ir jābūt ar daudzkārt lielāku potenciālu kā negatīvo domu enerģijas. Šāda veida domas var vadīt apzināti.

Ideāli, ja negatīvo domu enerģiju nav vispār, taču šajos Tumsas un Gaismas cīņas apstākļos, tas ir maz iespējams. Jau mūsu viedie senči zināja:

Visi man labi ļaudis,
Kad es pate laba biju;
Visi mani naidenieki,
Kad es naida cēlejiņa. (t.dz.)

Otrais variants: domas ātri ieskrien un izskrien. Ķeriet šo domu „aiz astes”. Ja tā ir pozitīva un vēlama, atcerieties to un domājiet par to vēl. Visticamāk, ka šo domu Jums „ieteica” Jūsu Gaismas pavadoņi – sargeņģeļi, Gaismas Skolotāji vai Jūsu augstākā esība no Radītāja līmeņiem. Negatīvu, sliktu domu, piemēram, fantāziju par to, ka ar kādu var notikt vai ir noticis kas negatīvs, cilvēkiem „piespēlē” zemāko, infernālo pasauļu būtnes un lejupejošie. Tajā pat momentā izsauciet Gaismas spēku palīdzību un palūdziet pārtransformēt par Gaismas pirmmatēriju to, kurš Jums šādu domu „piespēlēja” un pašu uzbrukušo domu. Tā rīkojieties katru reizi, kad „ieskrien” negatīva doma. Pēc kāda laika sāks sarukt to „spēlmaņu” skaits, kuri vēlās manipulēt ar Jūsu domām. Pienāks brīdis, ka neviens negribēs ar Jums cīkstēties, jo zinās, ka ar savu nodoma spēku Jūs neitralizēsiet katru manipulatoru.

Uzmācīgās domas. Tas ir smags variants. Viedie uzmācīgās domas raida projām skaitot mantras, spēka vārdus vai lieto kaut ko līdzīgu. Tā ir pareiza rīcība, taču mūsdienu apstākļos nepietiekoša. Kāpēc? Tādēļ, ka uzmācīgu domu negatīvā enerģija izkropļo cilvēka apziņas matrici un caur šo izkropļojumu uzmācīgo domu sūtītājs turpina manipulēt ar cilvēku ne tikai domās, bet jau nākamajā līmenī: rīcībā un uzvedībā. Atbrīvošanās metode tāda pati, kā aprakstīts iepriekš pie „piespēlētajām” negatīvajām domām.

Ir kāds domāšanas veids, kurš nav pieskaitāms ne pie viena no augšminētajiem variantiem. Parasti šo domāšanas veidu piekopj cilvēki, kuri nav radījuši paši sev iespēju nodarboties ar kaut ko lietderīgu, kas dod gandarījumu sev un, galvenais, citiem. Nenoslogojuma dēļ tādi cilvēki „iekrīt” dažādās negatīvu domu apcerēs. Šādu apceru rezultātā veidojas negatīvu domu formu pašradīti tēli, kurus domātājs piesprauž pie citiem cilvēkiem: vedekla slikta, znots nepareizs, radinieki nemāk dzīvot, kaimiņtautība briesmoņi, valdībā un visās partijās vieni vienīgi zagļi, utt. Tādi cilvēki jūtās pareizi un visu zinoši pretstatā uz citu nepareizas rīcības un dzīvošanas fona. Man nav ieteikumu šādu paštaisno nosodītāju dziedināšanai. Šiem cilvēkiem negatīvo domu smagums nosēstās miesā, kaulos, orgānos un ķermenī kopumā to saindējot ar pašradīto negatīvismu, kas izpaužas kā slimības un sāpes. Šādu domāšanu var izmainīt tikai cilvēks pats (ja grib).

Pie iepriekšminētās grupas pieder arī tādi cilvēki, kuri dzīvo pagātnes negatīvismā. Proti: šie cilvēki atminas pagātnes negatīvos notikumus, stāstot vai rakstot par tiem, tendenciozi liekot uzsvaru uz ļaunumu un ciešanām, ko CITI ir nodarījuši viņam, ģimenei vai pat lielākā mērogā skatot notikumus - tautai. Parasti pilnībā tiek ignorēta notikumu pozitīvā daļa un karmiskais iemesls. Šāds netikums piemīt daļai no vēsturniekiem.

Kas notiek Jūsu galvās? Kā un ko domājat? Ja spēsiet godīgi izanalizēt un atbildēt – tad varat saprast, kādas enerģijas krājat priekš sevis un paraudzīties savas dzīves nākotnē, kas Jūs tur gaida. Enerģijas, no kurām tiks veidots Jūsu turpmākais dzīves pamats un notikumi. Kā domāsiet – tā dzīvosiet. Tā ir Jūsu pašu radītā mikrovide un veselība. Taču Kosmiskie noteikumi visur ir vienoti. No Jūsu mikrovides vibrāciju līmeņa ir atkarīgs kurā Kosmiskā vibrāciju līmenī ar savu mikrovidi tiksiet piesaistīti. Tāds tādu atrod. Ja varēsiet būt pozitīvā domāšanā, tad šo pārmaiņu laikā, kad veidojas jauns Gaismas scenārijs planētas Zeme Gaismas dubultniekā- līdzīgi kā magnētisma princips – būsiet tur, kur esiet pelnījuši būt.


6.atbilde. Noslāņošanās

Notikumam, ko 2012.gadā sauca par „Pasaules galu”, ir daudz dažādu „apakšprogrammu” un nozīmīgu notikumu. Tas kā bija, vairs nav un nebūs.

Kas tad bija? Ja pavisam īsi. Bija dzīva, skaista, pozitīvi evolucionējoša būtība planēta Zeme (citur: Urantija vai Midgard). Šo planētu vismaz viena miljarda Zemes gadu laikā apdzīvoja iemiesotas Gaismas Dievības un viņu pēcnācēji. Ieradās bezsirdsapziņas un bezmīlestības esošie un uzsāka Gaismas esību iemiesoto pakļaušanu un paverdzināšanu. Šī cīņa iet vēl tagad. Bezsirdīgie jau nupat bija pilnībā uzvarējuši un mīlestību nesošie šajā cīņā sāka pagurt un bija tuvu iznīcināšanai. Tad Radītājs „iekustināja” visu redzamo un neredzamo Kosmosu, lai pārtrauktu līdz pilnībai izselekcionēto ļaunumu, bet ļaunuma nesējus pārvērstu par Kosmiskajiem putekļiem bez tiesībām atdzimt un atjaunoties.

Pilnīgā ļaunuma nesēji un radītāji šobrīd tiek atšķiroti no augšupejošajiem: „vieni pa kreiso, otri pa labo roku no Radītāja”. Praktiski tas izskatās šādi: cilvēki ar zemām un lejupejošām vibrācijām „slīd” uz Kosmisko enerģētisko lejupvērsto līmeni. Augšupejošie, līdzīgi kā pludiņš, traucas augšup. Dīvaini ir tas, ka, piemēram, vienā fiziski esošā telpā (darba vietā, dzīvoklī, sabiedriskā vietā), daļa no cilvēkiem vibrē smalkajās Gaismas un Mīlestības vibrācijās, bet otra daļa no kolēģiem vai ģimenes locekļiem vibrē ar zemām vibrācijām. Savukārt fiziskais ķermenis ir tāda ilūziju enerģiju forma, kura traucē ieraudzīt, ka patiesais, ķermenī esošais nemateriālais veidols atrodas citā, atšķirīgā laika un vibrāciju Kosmiskajā telpā.

Līdz 2012.gadam, neatkarīgi no enerģiju vibrācijām, iemiesotās būtības atradās vienā enerģētiskajā laukā. Tikai pēc tam, kad Dvēsele atbrīvojās no fiziskā ķermeņa, tā pievilkās vai nu dievišķajam Gaismas vibrāciju līmenim vai tika nosūtīta uz Kosmisko enerģētisko pārstrādes un utilizācijas līmeni vai lejupejošo uzturēšanās vietu starpreinkarnāciju laikā. Tautā to sauc par elli. Šobrīd viss ir citādi. Jau esot iemiesotā, ķermeniskajā veidolā, cilvēka ķermenis jau ir „piereģistrēts” pie „debesīm vai elles” saskaņā ar domu, vārdu un rīcības enerģētisko uzkrājumu cilvēka personīgajā egregorā un individualitātē.

Tad lūk – šobrīd notiek intensīva „noslāņošanās” – vieni, vēl būdami iemiesoti fiziskajos ķermeņos, grimst zemo vibrāciju laika telpā, otri ceļas augšupvērstā Gaismas laika telpā. Iedomājieties, ka ūdenī ir iemaisīti dubļi un viss ir sajaucies vienā dubļainā šķidrumā. Tā izskatījās planētas Zeme enerģētiskie līmeņi līdz 2012.gada 22.septembrim. Pakāpeniski dubļi sāk nosēties un ūdens augšējie līmeņi kļūst ar vien tīrāki un dzidrāki, līdz pēdējā dubļu piciņa nogulsnēsies zemākajā līmenī. Tā šobrīd šķirojas ne tikai cilvēki, saskaņā ar viņu patieso izcelšanos un uzstrādātajām, sakrātajām enerģijām, bet viss esošais uz planētas Zeme.

Gaišredzīgie cilvēki šo nošķiršanos redz kā divas enerģētiskas sfēras ar atšķirīgām nokrāsām. Lejupejošā sfēra ir melnos, pelēkos, brūnos un sarecējušu asiņu krāsas dažādos toņos. Augšupvērstā sfēra ir gaišos, dzidros, sulīgos un saulainos toņos. Pie tam šī „noslāņošanās” nenotiek tikai uz Zemes. Arī Saules sistēmas planētas un pati planēta Zeme „noslāņojas”. Planēta Zeme no „sākumu sākuma” ir radīta kā Gaismas un pozitīvās evolūcijas būtība. Tomēr lejupejošie un pēdējie planetārie notikumi zemi ir padarījuši par enerģētiski izzagtu un izkropļotu būtību.

Līdzīgi kā cilvēks pēc netīru darbu veikšanas, novelk netīrās drēbes, tā arī Zeme šobrīd atdala no sevis cilvēku negatīvās rīcības enerģijas. Šīs enerģijas, kopā ar tās ražotājiem, grimst Kosmiskajos līmeņos lejup – turpat, kur jau krājas negatīvo un ļaunumu nesošo cilvēku enerģētiskās būtības, uz grimstošo, tumšo sfēru. Savukārt pati Zeme, kā sākotnējā Gaismas evolūcijas būtība, ceļas uz Kosmiskajiem Gaismas vibrāciju līmeņiem. Lūk, šo procesu sauc par Zemes Gaismas dubultnieka atdalīšanos no uz Zemes sakrātajām negatīvajām enerģijām jeb Zemes lejupejošā dubultnieka. Zemes lejupvērsto enerģiju dubultnieks ir hologramma īstajai Zemes Gaismas būtībai, kura nu jau šī, 2017.gada laikā pilnībā „izkāps” un atdalīsies no „netīrajām drēbēm” jeb domu, vārdu un rīcības negatīvajām enerģijām, ko radīja cilvēki. Negatīvo enerģiju hologramma ir tik blīva, ka lejupejošie un tie, kas ar savu darbību ir nopelnījuši atrasties lejupejošajā Zemes dubultniekā, pat nepamanīs, ka Zeme vairs nav tā pati Zeme.

Lai planētai Zeme palīdzētu celties augšup, Saules sistēmas mīļā māmulīte Saule, 2017.gada vasaras nogalē sūtīja jaudīgus plazmas enerģiju plūsmas viļņus. Līdzīgi kā saudzīga māmiņa palīdz bērnam novilkt slapjās un netīrās drēbes. Gan planētas Zeme, gan Gaismas būtību Dvēseles sastāv no enerģijas, ko zinātnieki sauc par plazmas enerģiju. Tad lūk – plazmas enerģiju izvirdumi no Saules bija palīdzība visiem tiem, kuriem ir Dvēsele, lai atjaunotu novārdzināto Gaismas dvēseļu spēku. Bet sākotnēji radītie ar Dvēseli ir tikai tie, kuriem ir sirdsapziņa, Mīlestības pirmsākums, tikumība, patiesība un labestība.

Pastiprinātā Saules plūsma bija ārkārtīgi svarīgs brīdis cilvēku enerģiju Gaismas potenciāla celšanai un palīdzībai „nostiprināties” augšupejošajā Zemes dubultniekā. Tādos brīžos, kad Saulīte sūta plazmas viļņus, jāizmanto katru mirkli meditācijai un pozitīvo nodomu izteikšanai. Viens no svarīgākajiem nosacījumiem šādos brīžos ir izteikt nodomu, ka vēlaties ar maksimālu iespēju saņemt, pieņemt un noturēt sevī Saules sūtītās dāvanas: Gaismu, Mīlestību un spēcīgas augšup ceļošās vibrācijas.

Kā Jums veicas ar „noslāņošanos”? Kā Jums šķiet, kuru no Zemes dubultniekiem esat pelnījuši Jūs?


7.atbilde. Ignorētais brīdinājums

Lejupejošajiem nav Dvēseļu, jo viņu uzbūves principi ir atšķirīgi no Gaismas būtībām. Viņiem nav sudraba pavediena, kas tos savienotu ar Radītāju, jo ir radīti zemāko pasauļu pekles kambaros lai, atrodoties ķermeniskajos iemiesojumos zagtu, vampirētu dzīvības, laika un citas resursu enerģijas. Jau ilgāku laiku (var būt 12 vai pat vairāk tūkstošus gadus pirms mūsu ēras) Gaismas ģimenēs un dzimtās pakāpeniski sāka ielavīties lejupejošie, pielietojot maģijas, iluzoro simpātiju maģisko enerģiju, apmānu un viltu.

Tas, ka pienāks tāds laiks, ka izvirs un tiks izkropļotas Gaismas dzimtas un Gaismas zināšanu nodošanu pēctecība, tika brīdināts sākotnējās Vēdu grāmatās vairāk kā 38 tūkstošus gadu pirms mūsu ēras. Vēdās lejupejošie ir nodēvēti par svešzemniekiem.

Brīdinājums nelīdzēja. Katrā ģimenē un katrā dzimtā sajauktā kārtībā ir iedzimušas un fizisko ķermenisko formu pieņēmušas gan lejupejošās, gan augšupejošās būtības. Ar to arī ir izskaidrojams, ka notiek savstarpējie ģimenes konflikti krustu šķērsu starp vecākiem, bērniem, brāļiem, māsām, tantēm un onkuļiem.

Lūk kā par to rakstīts četrdesmit tūkstoš gadu senā pagātnē Santijas Perūna Vēdās Pirmajā Aplī Astotajā Santijā:

1 (113). Un teica Perūnam Ļoti Viedajam Skifadijs,
Papardes Zieda Tempļa Priesteris no Rasēnu Dzimtas:
Тu pasaki-atklāj, Viedais Skolotāj,
kādi spēki pamudina Svešzemniekus
pamest savas dzimtās vietas Tumsas Pasaulē
un atved viņus pie mums uz Midgard-Zemi?
Un atbildēja Priesterim Dievs Ļoti Viedais:
Svešzemnieki tīko pēc visa svešā,
kas viņiem nepieder...
Visas viņu domas ir tikai par varu
pār visām Pasaulēm, par Gaišo Pasauļu bagātībām
un visa radītā sagrābšanu...

2 (114). Svešzemnieku mērķis ir izjaukt harmoniju,
kas valda Gaismas Pasaulē...
un iznīcināt Debesu Dzimtas
un Lielās Rases Pēctečus, jo tikai viņi var dot
pienācīgu pretsitienu Tumsas Spēkiem…
Tumsas Pasaules kalpi uzskata,
ka visām Pasaulēm, kuras radījis Lielais Ra-M-Ha, (Radītājs. Autora piezīme)
ir jāpieder tikai viņiem…
Un, ierodoties Zemēs ziedošajās,
viņi cenšas pieradināt Cilvēkbērnus pie Alkatības,
jo Alkatība grauj Izzināšanu,
bet tad, kad Izzināšana ir iznīcināta, Kauns aiziet bojā...

3 (115). Kad ir nogalināts Kauns, tiek apspiesta Patiesība,
līdz ar Patiesības bojāeju arī Laime iznīks...
Kad Laime ir nogalināta, Cilvēks iet bojā,
bet, ja iet bojā Cilvēks, tad visas viņa bagātības
brīvi piesavinās Svešzemnieki...
Viņi uzskata bagātību par savu vislabāko balstu
un būvē savu Pasauli uz bagātības...
Tumsas Pasaulē var dzīvot tikai tie,
kuriem ir bagātība, trūcīgs cilvēks
ir kā mironis tuksnesī...

4 (116). Viņi atņem cilvēkiem turību,
cerot uz savu Apmānīšanas Spēku...
zinot to, ka, ja atņems cilvēkiem balstu un Ticību,
mērķi Dzīvē un Gara brīvību,
tad arī pašus cilvēkus pazudinās...
Cilvēkbērni šādā stāvoklī Javi Pasaulē
izvēlas nāves ceļu brīvi,
un savus ieročus virza
pret ļaundariem-Svešzemniekiem,
jo ir labāk slavas pilnu nāvi pieņemt
kaujā taisnā ar Svešzemju ienaidniekiem,
nekā ienaidniekiem pakļauties...

5 (117). Garā vājie cilvēki zaudē saprātu
vai nokļūst Svešzemnieku-ienaidnieku varā.
Bet citi alkās raust mantu
pie Svešzemniekiem iet kalpot...
Šādu apmaldījušos cilvēku nelaimes ir sliktākas par nāvi,
jo nāve saskaņā ar Likumu
ir Mūžīgais Pasaules ceļš
un nav neviena, kurš, dzīvojot Javi Pasaulē,
nāvi būtu pārspējis...

6 (118). Svešzemju ienaidnieki Cilvēkbērnus
noved līdz neprātam, un cilvēki,
arvien vairāk zaudējot saprātu,
veic rīcību cietsirdīgu...
...Līdz pat Asinsradniecības Baušļu pārkāpšanai
cilvēki aiziet savā ļaundarībā,
bet vainīgajiem Asiņu sajaukšanā,
Pekle atvērs savas platās durvis…
...Un ja cilvēks neatraidīs šo visu
un ja viņš nepamodīsies,
tad dosies viņš tasni uz Pekli…
un Dievi viņam nepalīdzēs,
jo pats viņš savu Ceļu ir izvēlējies…

7 (119). Cilvēka pamošanās ir tikai Izzināšanā,
un Izzināšanas acs glābj viņu...
Sasniedzot Izzināšanu,
Cilvēkbērns atkal no jauna raugās uz Vēdām,
un atkal par pienākumu kļūst
tiekšanās pēc Dzīves Garīgās,
bet par visu darbu mērauklu kļūst Sirdsapziņa.
Sirdsapziņai paklausot, viņs neieredz visu ļauno.
No tā Sirdsapziņa kļūst stipra,
un cilvēks rada savu Laimi,
un Laimē arī pats cilvēks tiek radīts…

8 (120). Mierīgi cilvēki vienmēr ir prasmīgi darbos savos
un ir pastāvīgi, pildot pienākumu Dzimtas priekšā…
Pretlikumīgi nedomā viņi un nerīkojas grēcīgi.
Nekaunīgi vai nesaprātīgi cilvēki,
vai tie būtu vīrieši vai sievietes,
negūst sekmes pienākuma pildīšanā Dievu un Dzimtas priekšā

un kļūst līdzīgi Svešzemniekiem...
... Тie, kuros ir Sirdsapziņa,
godā Dievus un Senčus savus
un tiek virzīti uz Nemirstību,
nevis uz Pekles Pasauli…

9 (121). Ja kāds no Cilvēkbērniem,
no neprāta niknumā nonākot,
draudēs un laipno ienīdīs,
tad to, tāpat kā Svešzemnieku, par PELĒKU
un nicināmu nosauks cilvēki...
Tas, kurš, Svešzemnieku uzkūdīts,
maldos un alkatībā
cenšas atņemt labiem cilvēkiem viņu Laimi,
nevaldot pār sevi, nepārvarēs dusmas
un pats pavisam neilgi noturēs šo Laimi,
jo visa no Gaismas Ceļa nomaldījušos cilvēku bagātība
tiks Svešzemniekiem...

10 (122). Un ar prieku piepildās visu Tumšo Spēku sirdis,
kad Cilvēkbērni,
klausoties melīgajās Svešzemnieku runās,
nomaldās no ceļa Gaišā...
Un iet pa ceļu zemisku,
pēc Svešzemju ienaidnieku gribas

uzkrājot materiālos, nevis Garīgos labumus
un līdz ar to vedot savas Dzimtas uz bojāeju...
Un zina Svešzemju ienaidnieki,
ka visi viņu labumi netaisnie
un no labajiem cilvēkiem bagātība atņemtā
aizmiglos cilvēku Saprātu
un cilvēku Dvēseles kļūs nejūtīgas...

11 (123). Jūs, Cilvēku Dzimtu bērni,
neklausieties Svešzemnieku vārdos,
jo melīgi viņi un grib pazudināt Dvēseles jūsu,
lai tās nenokļūtu Debesu Asgardā,
bet kļūtu par mūžīgām klejotājām Tumsā dziļā...
...Nepielaidiet Svešzemniekus pie meitām savām,
jo pavedinās viņi meitas jūsu
un samaitās viņu Dvēseles tīrās,
un Lielās Rases asinis pazudinās,
jo pirmais vīrietis meitā
atstāj Gara un Asiņu Tēlus...

12 (124). Svešzemnieku Asiņu Tēli
no Cilvēkbērniem Gaišo Garu izdzen,
bet Asiņu sajaukšana noved pie bojāejas...
un šī Dzimta izdzimstot iet bojā,
neesot pēcnācējiem veselīgiem,
jo nebūs tā iekšējā Spēka,
kas visas tās kaites un slimības nogalina,
kuras atnesīs uz Midgard-Zemes…
Svešzemju Ienaidnieki, no Tumsas Pasaules nākušie …


13 (125). Neklausiet ienaidnieku-kārdinātāju pamācībām
un neļaujiet sevi iekārdināt ar viņu solījumiem melīgiem...
Nav Svešzemnieku ienaidniekiem līdzcietības
nedz pret Cilvēkbērniem no Debesu Dzimtas,
nedz pret sev līdzīgām radībām,
jo katrs, kurš ir nācis no Tumsas Pasaules,
vai viņa dzemdētais pēctecis
uz Midgard-Zemes vai uz citas Zemes
domā tikai par dzīvi bezdarbīgu,
izmantojot svešu darbu
un Cilvēkbērnu uzticēšanos...

14 (126). Ar apmānīšanu, viltu un meliem netaisniem
Svešzemnieki iegūst cilvēku uzticību.
Lieloties ar savu draudzību ar Dzimtas sirmgalvjiem,
viņi ar meliem iepin Cilvēkbērnus savos tīklos...
Un pavedina Dvēseles viņu tīrās,
un pieradina pie darbiem zemiskiem...
Svešzemju ienaidnieki savu miesaskāri dzīvniecisko
sauc par Baudu,
bet bērnu piedzimšanu – par neprātu netikumīgu,
un aicina Cilvēkbērnus
neievērot Tēvu Tradīcijas…

15 (127). Cilvēkbērni no Lielās Rases Dzimtām
un Jūs, Debesu Dzimtas pēcteči,
esiet tīri Dvēselē un Garā,
un lai tīra Sirdsapziņa
ir jūsu darbu mēraukla…
Dzeniet ārā no visām malu malām
Svešzemju ienaidniekus un visus viņu pēctečus,
vai arī viņi ar savu Garīguma trūkumu pazudinās
Gaišās Dvēseles jūsu
un ar darbiem netikumīgiem samaitās miesas jūsu,
un izmantos jūs un pēctečus jūsu
darbos savos tumšajos,
bet ar dēliem un meitām jūsu
viņi izklaidēs miesu savu...

16 (128). Tas no Jums un pēctečiem Jūsu,
kurš atcerēsies to visu
un izdzīs no Lielās Rases Svētās zemes
Svešzemju ienaidniekus un pēctečus viņu,
ir patiesais savas Dzimtas un visu Lielās Rases Dzimtu
un Debesu Dzimtas Glābējs un Aizstāvis...
Bet tas, kurš klausīsies
melīgos Svešzemnieku vārdos…
un sāks atdot viņiem meitas savas vai ņems Svešzemnieku meitu dēlam savam,
ir Cilvēku Dzimtas nodevējs,
un nebūs viņam Gaišo Dievu un Debesu Dzimtas piedošanas
visās dienās bez atlikuma...

Uz šo laiku lejupejošie jeb svešzemnieki ir „saindējuši” visu un visur.

Katram iemiesotajam, neatkarīgi no attīstības virziena, ir iemiesošanās mērķis, uzdevumi, pilnvaras, resursi un iespējas. Dažkārt lejupejošajiem viņu Pekles un Tumsas saimnieki piešķir lielas fiziskās bagātības un varu kā darba instrumentus Gaismas Dvēseļu cilvēku apmuļķošanai, pakļaušanai, apzagšanai un iznīcināšanai. Tomēr Urantijas dziedināšanas praksē esam sastapušies arī ar ļoti nabadzīgām lejupejošo būtībām, kuras ar izcilu alkatību un nekaunību metas cīņā par fizisko un enerģētisko resursu sagrābšanu. Tādi nesmādē pat asiņainus darbus.

Augšupejošie, ar ļoti retiem izņēmumiem, ir materiāli trūcīgi vai vidēji situēti. Iesprostoti grūtā, fiziskā darbā, kredītos un ciešanās. Izķepuroties no šādas samalšanas duālisma dzirnakmeņos ir ārkārtīgi sarežģīti. Taču tas ir iespējams, jo pēc 2012.gada viss Kosmoss ir gatavs atsaukties uz palīgā saucienu no planētas Zeme.

Vai esat saukuši pēc palīdzības? Vai esat lūguši, lai Jūs tiekat sadzirdēti? Kā Jūs domājat, vai esiet pelnījuši, lai Kosmiskā telpa Jums atsaucas un palīdz?

 


 


 

9.atbilde. Iemiesošanās mērķis

Gaismas Dvēseļu būtību iemiesošanās mērķis nav turpināt iemiesoties, lai tās tiktu apzagtas un iznīcinātas. Tomēr Gaismas būtību apzagšana tiešā un pārnestā nozīmē ir pieņēmusi milzīgus un nekaunīgus apmērus visos enerģiju smalkajos un fiziski redzamajos līmeņos. Smalkajos līmeņos tiek zagti pozitīvo enerģiju uzkrājumi, dvēseļu un gara spēks, dvašu potenciāls, dzīvo grāmatu ieraksti, kuri tiek samainīti ar ierakstiem mirušo grāmatās. Fiziskajā materiālajā pasaulē apzagšana notiek primitīvāk: komunālie maksājumi, nodokļi, dažādu preču un produktu cenas aug kā sēnes pēc lietus... Tā arī nespēju saprast, kādēļ par reiz jau nopirkto un pilnībā samaksāto zemes un citu nekustamo īpašumu katru gadu jāmaksā nodoklis. Par ko?

Daudzi iemiesošanās iemeslu skaidro ar samsāras riteni, karmu, sliktu uzvedību iepriekšējās dzīvēs. Liela daļa no tā ir taisnība, taču vēl lielākā daļā attiecībā uz Gaismas būtībām tie ir meli agresīvā formā.

Lejupejošie ir apguvuši duālisma sistēmas pamatuzbūves elementus. Zināšanas par duālisma patiesību no augšupejošajiem daudzu tūkstošu gadu garumā izzagtas un tiek slēptas tik nekaunīgi, ka mums cenšas iestāstīt, ka esam mērkaķiskie primātu pēcnācēji. Kā tas saliekas kopā ar pirmo cilvēku, kurš dzimis no grēcīgajām Ādama un Ievas attiecībām? Vai viņi bija mērkaķi vai gorillas? (Lūdzu, piedodiet par sarkasmu.)

Šobrīd ir izveidojies paradokss: Gaismas būtības, kas bija Kosmisko zināšanu sargātājas nezina un neatceras neko vairāk kā dažus atmiņu fragmentus, labākajā gadījumā, no iepriekšējām dzīvēm, sliktākajā – šo to no tekošās dzīves. Augstākā ranga lejupejošie slepeni pārzina zināšanas, kuras ir izzagtas no Gaismas būtību atmiņām matērijas smalkajos līmeņos.

Kosmisko Gaismas enerģiju plūsma un Saulītes plazmas enerģija Gaismas būtībām palīdz atcerēties ģenētisko informāciju par sevi, t.sk. iemiesošanās mērķi, uzdevumu, funkcijas un pilnvaras. Tomēr, lai saņemtu palīdzību no Kosmiskajām esībām, iemiesotajam Gaismas cilvēkam ir jāpierāda patiesa un tīra vēlēšanās pielietot Gaismas enerģijas tikumiski ar tīro nodomu un labo gribu.

Vai savas Gaismas dvēseles Zemes un Kosmisko uzdevumu jau atceraties, zināt un pildāt?

 

 


9.atbilde. Pārmaiņu laiks

Sākot ar 2017.gada 23.septembri sākās 7256.gads saskaņā ar Gaismas būtību laika skaitīšanu, kas saskan ar Kosmisko Lielo evolūcijas ciklu principiem. Cipars 2017 ir saskaņā ar mēness matrices skaitīšanu un tas atbilst jaunāko laiku lejupejošo, precīzāk – „ciparnieku” un pelēko civilizācijas gadu skaitīšanas sistēmai.

Izdarot nelielu atkāpi. Raksta sākumā tika minēts, ka cilvēku atmiņās ir izzudusi informācija par dažādiem notikumiem laika posmā, apmēram, no 16.gadsimta līdz 19.gadsimta vidum. Iespējams, ka ir izzagti lineārā jeb atritinātā laika līnijas laika posmi vai laika nogriežņi. Līdzīgi kā tad, ja Jums ir kinolente no kuras ir izgriezti kadri ar dažām epizodēm. Lente salīmēta kopā un nevienam, kurš iepriekš nav redzējis šo kinolenti pat prātā neienāk, ka ir kaut kas izgriezts vai izzagts, lai sagrozītu īstenību.

Pēc 2012.gada „atritinātais” lineārais laiks sāk satīties laika formā „šeit un tagad” . Tas arī izskaidro sajūtas, ka laiks skrien. Kad laiks satīsies punktā „šeit un tagad”, laika kustības sajūta izzudīs. Satīta laika iespējamība atradīsies Gaismas evolūcijas līmeņos. Lejupejošajā Zemes hologrammā laiks turpināsies būt pagātne – tagadne - nākotne apļa līnijas formā. Lai izrautos no šādas laika telpas un cikla, ir vajadzīgs ārkārtīgs gribasspēks un liels uzkrātais Gaismas potenciāls.

7256.gads turpināsies līdz 2018.gada 22.septembrim. Šis ir sestais gads pēc „pasaules gala” un simboliski raksturojas kā Ugunīgais Fēniks, kurš „atdzimst un ceļas no pelniem” un tas ir veiksmīgs gads visām tām Gaismas būtībām, kuras ir gatavas izteikt vēlēšanos „mosties garīgi” un celties no nezināšanu pelniem uz Gaismas spēka un prasmju apzināšanos. Diemžēl Gaismas būtības statuss vēl nedod nodrošinājumu, ka automātiski tiks pārceltas uz Zemes Gaismas dubultnieku. Slinkās, iedomīgās, stūrgalvīgās un egoistiskās būtības, kas sākotnēji bija ar Gaismas izcelsmi Zemes Gaismas dubultniekā nav vajadzīgas. Teorētiski tādu būtību atrašanās Zemes Gaismas dubultniekā radīs ciešanas tīrām Gaismas būtībām, tāpēc praktiski šāds variants nav iespējams.

Parasti šādas izbijušās Gaismas būtības dažādu iemeslu dēļ ir arī pamatīgi enerģētiski izzagtas un izkropļotas, bet cilvēka prāts primitīvi analizē notiekošo un noliedz garīgās attīstības vajadzību.

Ja pārmaiņu laikā lejupejošie pārstrukturizēsies sākotnējā pirmatnējā Kosmiskajā matērijā, tad neattīstītās Gaismas būtības kā ar magnētu pievilksies pie lejupejošā Zemes dubultnieka un tām vēl kādu brīdi būs jāturpina evolūcijas forma: ”pieredzes apgūšana caur cīņu un ciešanām” uzkrājot bailes un sāpes vai arī tiks izdeldētas no Kosmiskās evolūcijas aprites. Otrs variants- kad Gaismas būtībai Zemes lejupejošajā dubultniekā būs apnicis ciest, tad Gaismas būtība sauks Kosmisko Gaismas spēku palīdzību. Palīdzību saņems tikai tās Gaismas būtības, kuras būs savas pozitīvās darbības rezultātā uzkrājušas tādu pozitīvās enerģijas potenciālu, kurš atbilst evolūcijas principiem augšupvērstajā Zemes Gaismas dubultniekā.

Viedās Gaismas būtības iemiesotajos ķermeņos jau tagad var apzināties vēlmi virzīties uz Zemes Gaismas dubultnieka enerģētisko līmeni un izteikt nodomu. Tas nav sarežģīti un vārdi izteiktajam nodomam var būt pavisam vienkārši.

Urantijas kolektīvs ir izveidojies no Gaismas Dvēseļu iemiesotajiem cilvēkiem un cilvēkiem, kuri ar savu pozitīvo evolūciju par tādiem ir tapuši. Katram ir savi dzīves pieredzes mīnusi un plusi, taču kopīgajā darbā viens otram palīdzot, visi kopā attīstāmies. Sagadījās, ka 2016.gada janvārī Urantijas grupa Deli lidostā gaidīja Indijas ceļojuma mājupceļa lidmašīnu. Bija ap diviem naktī un visa grupa gulēja. Nebiju aizmigusi, tāpēc vēroju notiekošo lidostā. Pēkšņi ar izbrīnu ieraudzīju, ka no dažādām vietām mūsu grupu vēro trīs Tibetas mūki oranžos tērpos. Ar milzīgu saviļņojumu sapratu, ka viņi mūsu grupu pēta tādēļ, ka pirmo reizi ir ieraudzījuši tik lielu grupu (mēs bijām 34 cilvēki, ieskaitot bērnus), bez neviena (!!!) lejupejošā! Tajā reizē sapratu to, kāda brīnišķīga dāvana ir Urantijas kolektīvs ikvienam mūsu komandā. Lūk: mūs ciena un mīl augšupejošie; ienīst, zākā un apmelo lejupejošie, bet augstprātīgie varenie rausta plecus un mūs nievā. (...un pēc augļiem Tev būs to koku pazīt...).

Ja vēlaties, tad, lai izteiktu nodomu un lūgumu Kosmiskajiem Gaismas spēkiem, varat pielietot urantieša radīto lūgšanu tekstu, kuru varat papildināt un mainīt pēc saviem ieskatiem. Ceru, ka pienāks brīdis, ka šādu vai līdzīgu lūgšanu varēsiet radīt arī paši.

Lūgšana Kosmiskajiem Gaismas spēkiem

Kosmiskie Gaismas un Mīlestības spēki! Mani mīļie Gaismas un Mīlestības Sargeņģeli! Mani materiālās pasaules enerģētiskie Gaismas Skolotāji un manas Gaismas būtības Virsbūtība Radītāja līmenī! Es izsaucu Jūs un lūdzu mani uzklausīt un palīdzēt.

Palīdziet, lūdzu, man apzināties visu, kas traucē man izpildīt manu Tīrās Gaismas Kosmisko un Zemes uzdevumu. Palīdziet man atrast visus izkropļojumus, kas man jebkad ir radīti, šajā iemiesojumā, iepriekšējo dzīvju iemiesojumos, visos iemiesojumos, kā arī man atrodoties visā Kosmiskajā telpā, visā Visumā. Es atrodu un izgaismoju visus izkropļojumus, visas negatīvās enerģijas un sūtot Gaismas un Mīlestības vilni kopā ar Dzīvo Kosmisko Uguni, to visu sadedzinu, pārradu un pārstrukturizēju par Kosmisko Gaismas pirmmatēriju, par Tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijām. Un pārstrukturizēto enerģiju paņemu un pievienoju sev kā savu Gaismas enerģiju uzkrājumu.        

Es turpinu piepildīt sevi ar Tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijām un lūdzu visus Tīrās Gaismas Spēkus, palīdziet man sevi pilnībā sakārtot, lai es spēju sasniegt tādu Kosmiskās apziņas un Garīgās attīstības līmeni, lai jau „šeit un tagad” man ir iespēja pāriet uz augstāku Kosmiskās Apziņas līmeni, lai es pāreju un izeju ārpus Duālās pasaules. Es jau tagad redzu, izprotu kādā pasaulē dzīvoju un atrodos. Ar Kosmisko Apziņu es apzinos, ka atrodos Duālajā pasaulē. Pasaulē, kur ar mani manipulē, rada man ilūzijas un ciešanas. Es to visu pats ieraugu un izprotu caur Kosmisko Apziņu. No šī brīža es pieņemu lēmumu pilnībā iziet un es eju un izeju, un jau tagad atrodos ārpus Duālās pasaules, ārpus dzimšanas un nāves cikla. Un es ieraugu savu Patieso būtību. Es to pieņemu kā savu Patieso Tīrās Gaismas būtību. Tā esmu Es.

Es lūdzu savai Patiesajai būtībai man parādīt, to, dēļ kā Es esmu šeit ieradies vai kādēļ vēl šeit atrodos. Kas ir tas, kas man jāpaveic, lai varētu augt un attīstīties, atbrīvot savu Dvēseli un būtību no visa, kas tai traucē pilnībā savienoties ar visām savām Tīrās Gaismas daļām. Sūtu Gaismas un Mīlestības vilni, lai izgaismotu visu, kas man traucē apzināties un pilnībā apgūt un izprast, izpildīt to, dēļ kā esmu šeit uz Planētas Zemes ieradies un atrodos. Visu, kas traucē man saņemt informāciju un sazināties ar savu dvēseli un savu Augstāko būtību Es izgaismoju un pārradu par Gaismas un Mīlestības enerģijām sūtot Gaismas, Mīlestības un Dzīvās Uguns enerģijas vilni. Gaismas un Mīlestības vilnis ir nosūtīts un nodoms ir realizēts Tagad!

Es turpinu celt savas vibrācijas un piepildīt sevi ar visām Tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijām. Es atrodu un izgaismoju, sūtot Gaismas un Mīlestības vilni, Trešās Centrālās Saules līmenī, uz visām tām vietām, kur atrodas manas lejupejošās daļas. Visas tās daļas, kas tika no manis atdalītas vai kuras es pats no sevis atdalīju, visas negatīvās emocijas un uzkrātās negatīvās enerģijas, ko esmu radījis nodarot pāri citiem un sev. Es tās visas atrodu un piepildu ar šo Gaismas vilni. Es piepildu sevi un lejupejošās daļas ar Kosmisko Piedošanas enerģiju, ar Zilo piedošanas staru. Un es lūdzu piedošanu savām lejupejošajām daļām. Es piedodu pats sev.        

Es dodos uz to vietu, laiku un telpu, kad tika radītas manas negatīvās daļas. Esmu ieradies, lai visas šīs negatīvās, lejupejošās daļas pilnībā pārradītu par Kosmisko Tīrās Gaismas pirmmatēriju, par Tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijām. Visas savas daļas es pārradu par Tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijām un pievienoju sev. Tagad.

Es esmu izpratis un apzinos savu patieso Augstāko Tīrās Gaismas būtību un esību, kā arī šo savu lejupejošo daļu. Es to apzinos un Tagad pilnībā pārradu par Kosmisko Gaismas pirmmatēriju. Sūtu Gaismas un Mīlestības vilni visu šo nodomu realizācijai! Gaismas un Mīlestības vilnis ir nosūtīts un nodoms ir realizēts Tagad!

Esmu pilnībā pārradījis savu lejupejošo daļu, visas savas lejupejošās daļas kopā ar visām negatīvajām enerģijām. Es tās visas esmu pārradījis par Tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijām. Tagad. Visām pārradītajām daļām es lūdzu piešķirt un es pats radu un piešķiru augšupejošu vektoru un tām vajadzīgās Gaismas un Mīlestības enerģijas atbilstošā Tīrās Gaismas enerģiju frekvencē. Tagad.

Es pateicos Jums, Kosmiskie Gaismas un Mīlestības spēki! Mani mīļie Gaismas un Mīlestības Sargeņģeli! Mani materiālās pasaules enerģētiskie Gaismas Skolotāji un manas Gaismas būtības Virsbūtība Radītāja līmenī! Palieciet kopā ar mani. Lūdzu, sargiet, māciet un pavadiet mani un manus mīļos un tuvos tik, cik tas ir harmoniski. Paldies!

Ar mīlestību. Zigfrīds.

 

 

 


10.atbilde Zagļi

Zaglis un zagšana ir Tumsas pasaules pastāvēšanas fiziskais un enerģētiskais pamats. Tumsas pasaule un lejupejošo fiziskie ķermeņi eksistē tikai tāpēc, ka ir nogalināta Harmonija, Sirdsapziņa, Patiesība, Laime un Kauns. Jums, Gaismu un Mīlestību nesošie, ir jāiemācās sevi aizstāvēt un pasargāt. Ir pienācis pēdējais iespēju laiks šo prasmi apgūt. Pirmais solis ir zināšanas, otrais solis: apzināta darbība.

 

No 04.08.17. Gaismas skolotāju vēstījuma.

„Kad kāda Gaismas dvēsele, kas ir augstākā no dvēseļu formām, ir nolēmusi iemiesoties cilvēka fiziskajā ķermenī, tad uz cilvēka ķermeni tiek sūtīts Gars. Gars ir tas, kas veido ķermenisko formu un veido matrici tam ķermenim, kurš ieņems fizisku miesas izpausmi. Radītājs dod Dzīvības enerģiju, ko jūs sauciet par Dvašu. Un Dvēsele ir kā trešā sastāvdaļa, kas dod iespēju izpausties, darboties fiziskajā miesā. Dievišķā savienība, kura sastāv no Gara, kas dod matrici tam, kāda forma būs fiziskajai miesai, Dvašas un Dvēseles plus ķermenis – ir Gaismas Dievišķs cilvēks.

Zemākie gari veido zemāku attīstības būtņu ķermenisko formu. Piemēram, dzīvnieku ķermenim ir viņu ķermenim atbilstošie gari. Ir arī augu gari. Šo garu klātbūtni jūs variet redzēt kā ķermenisko starojumu jeb (nav precīzi teikts) auru.

Turpmāk runāsim par Gaismas dvēselēm, kas iemiesojas fiziskajos ķermeņos. Fiziskā cilvēka ķermenī:

Pēdējā laikā jūs ar vien biežāk konstatējat, ka no ķermeņa aiziet dvēsele, bet miesa turpina eksistēt. Tas ir tāpēc, ka ķermenī vēl joprojām ir iespēja veidot prānas apmaiņu enerģijas veidā ar Kosmisko telpu, pie tam - ķermenī vēl ir palicis gars. Fiziski ķermenis pilnībā pārstāj eksistēt un darboties, tad, ja no ķermeņa atdalījušās visas trīs šīs sastāvdaļas – dvēsele, dvaša un gars. Jums ir teiciens „cilvēks izlaida garu”. Tanī brīdī, kad gars ir „izlaists”, dvēseles cilvēkā vairs nav. Savukārt nevar pastāvēt cilvēkā dvēsele bez gara un dvašas klātbūtnes.

Tas, ko šobrīd mēģina izzagt lejupejošie: pirmkārt, dvēseli, otrkārt, garu. Ja ir izzagts arī gars, jeb pārsūknēta gara enerģija, bet dvaša ir palikusi, tad cilvēks var turpināt eksistēt zombija veidā, ar kuru manipulē kāds no lejupejošajiem. Tas ir līdzīgi tā, kā nedzīvā priekšmetā, piemēram: automašīnā pie stūres iekāpj cilvēks un sāk vadīt. Mašīna brauc tur, kur vadītājs to vēlas.

Tātad jums ir jāsaprot, ka, lai fiziski darbotos cilvēks, viņš sastāv no šīm trim daļām – dvēsele, kura ir ļoti sarežģīta pēc savas uzbūves, dvaša un gars. Visas šīs sastāvdaļas pilnā apmērā ir tikai Dievišķai Gaismas humanoīda izpausmes formai. Ar dažādām lielākām, mazākām niansēm ir cilvēkiem, kuri ir hibrīdi, kuri ir dzimuši vecākiem, kur viens vecāks ir Gaisma, otrs – tumsa.

Savukārt, tiem, kas pēc būtības ir radīti kā lejupejošie, lejupejošo ģimenē, viņiem iztrūkst Radītāja piešķirtās dvēseles, bet tā vietā ir piešķirta lejupejošo enerģētiskā izpausmes forma, kas aizvieto dvēseli. Dvaša tiek iedota no tumsas kodola kā dzīvības enerģiju potenciāls, kuru pēc tam ir jāuztur lejupejošam pašam ar nozagto enerģiju daudzumu no citiem, kur šo dvašu Gaismas dvēselēm uztur caur Sudraba pavedienu. Un lejupejošajiem gars ir vai nu zemākais gars, vai arī lejupejošajiem gara nav vispār. Biežāk lejupejošajiem gara nav vispār, bet gara funkciju pilda lejupejošo tumsas programma kā vienota sistēma, lai pašsaglabātu lejupejošo un tumsas pasaules struktūru, audumu un pastāvēšanu. Lejupejošie nav personības, gara funkciju viņos aizpilda tumsas audums un matrice.

 

Dvēsele ir pirmais, ko izzagt ir visvieglāk. Otrais pēc savas būtības izzagšanas viegluma ir gars. Dvašu ir grūti nozagt, taču arī tas notiek, un tādēļ mēdz būt, ka Gaismas dvēseles, kuras ir fiziski veselas, un it kā nekas neliecina par viņu fizisko slimību un ciešanām, pēkšņi nomirst. Tā ir dvašas nozagšana, lai lejupejošais „ietērptos” augšupejošās būtības individualitātē, personībā un enerģētiskajā potenciālā (atcerieties lasītās pasakas par raganām, kuras dzīvoja ļoti ilgi uz nomirušo cilvēku rēķina).

J. Kas ir dvēseles magnēts?

A. Dvēseles magnēts ir gars. Gars ierodas pirmais, viņš rada projektu, uzprojektē cilvēka ķermenisko esību, tas, ko sauc par garīgo šūpuli, un sievietes ķermenī enerģētiski fizisko šūpuli dvēselei. Šī šūpuļa radīšana ir gara darbība.

J. Kas sūta garu?

A. Garu sūta Radītājs. Cilvēki, kuriem ir mākslīga apaugļošana un dzimst bērni mākslīgās apaugļošanas laikā, viņiem nav gara, jo Radītājs nav nosūtījis garu projekta jeb šūpuļa veidošanai. Kad fiziski cilvēks piedzimst, enerģētiskā šūpuļa un fiziskā šūpuļa klātbūtne viņā saglabājas kā enerģijas apvalks.

J. Ja satiekas divi cilvēki, vīrietis un sieviete, abi ir no Gaismas, tādā gadījumā Radītājs sūta garu?

A. Jā. Gars veido šūpuli, lai varētu ienākt dvēsele. Šis gars veido enerģētisko šūpuli starp vīrieti un sievieti dvēseles ienākšanai garīgajā līmenī. Un gars veido enerģētisko miesas šūpuli, kur ienākt fiziskajam ķermenim – bērnam, kurā pēc tam no garīgā šūpuļa bērniņa ķermenī ienāks dvēsele.

J. Vai tas tiek veidots tad, kad šie divi cilvēki satiekas?

A. Tas veidojas tad, kad Radītājs redz, ka ir radīti apstākļi bērniņa ieņemšanai atbilstošās dvēseles atbilstošas pieredzes iegūšanai. Gaismas dvēseles ir dažādu pieredžu līmeņu dvēseles. Tāpēc šīs pieredžu līmeņu dvēseles ienāk atbilstošos vecākos, kas var viņām piešķirt vajadzīgo pieredzi. Kādai dvēselei vajag vairāk ciešanas, kādai dvēselei šīs ciešanas vairs nav jāapgūst, bet viņai jāsāk pildīt sava Kosmiskā un Zemes uzdevuma funkcijas. Tāpēc šī dvēsele ienāks jau viedos vecākos, pretēji tam, kā iepriekš aprakstītā dvēsele ienāks vecākiem, kuri ir diezgan primitīvi savā domāšanā un garīgajā attīstībā.

Savukārt, ir tie retie gadījumi, kad Radītājs pieņem lēmumu kādas dvēseles nosūtīšanai, un viņš sūta garu, kurš veido garīgo šūpuli un miesas šūpuli, un Radītājs nosūta dvēseli sievietes ķermenī zināmu uzdevumu veikšanai. Un dvēsele dzimst, lai nevis apgūtu pieredzi, bet lai paveiktu Kosmisko uzdevumu. Tādos gadījumos nav vīrieša klātbūtnes, bet vīrieša enerģētisko spēka klātbūtnes funkciju paveic Radītājs pats.

J. Līdz šim mēs sapratām, ka dvēsele un gars ir vienots. Šodienas informācija liecina, ka tās ir atsevišķas kategorijas – dvēsele, gars un dvaša, kas tiek salikti kopā cilvēka radīšanas brīdī.

A. Jā, bet tas ir vienots, jo tikai visas šīs trīs sastāvdaļas jeb esības formas, Radītāja izpausmes formas var radīt šo augstākās kategorijas dievišķo izpausmi cilvēka ķermenī.

J. Mēs līdz šim domājām, ka dvēseles mandalā ir ieraksti par fiziskā ķermeņa parametriem. Arī šī domāšana jāmaina?

A. Nē, nav jāmaina, jo gars veido šūpuli, kas saskan ar dvēseles mandalā ierakstīto matrici. Un šīs abas matrices savienojas. Tāpēc dvēsele, kas nāk no Radītāja, viņa zina savu šūpuli. Un viņa ienāk tieši tajā sievietē, kurā ir jāienāk, nevis blakus sievietē. Tas ir līdzīgi kā roka ar cimdu veido saskaņu. Tas ir mehānisms, kurš kā impulss sasaucas un savienojas kā zobratiņi.

J. Ko mēs tagad saprotam ar gara kristālu?

A. Gara kristāls ir informatīvais lauks, kurā ir informācija par to, kā izskatīsies Augstākā būtība, kura ienāks, un kurai ir jāienāk cilvēciskajā ķermenī jeb miesā. Un jums ir jāmaina izpratne par kristālu.

Kristāls nenozīmē dimantam līdzīgu veidojumu, bet kristāls ir Kosmiskā enerģētiskā forma – dzidra, tīra Radītāja esības izpausme tādā struktūrā, kura ir tik cieta kā dimants, bet tik tīra kā Radītājs. Un tāpēc jūs to saucat par kristālu, kaut gan patiesībā šai enerģētiskajai formai jeb matērijai nav nekā kopīga ar to, kā izskatās gars. Un gara izkropļojums nozīmē to, ka šī struktūra, ko nes gars kā gara esība, ir izkropļota. Un tad tas nozīmē, ka gars nav pilnā mērā savā izpausmē, ar kādu tas ir atnācis uz Zemi. Pie tam gara izkropļojumu prasmi lejupejošie ir apguvuši un sāk pieprast tikai tagad, kad ir tā saucamā „pasaules gala” laika posms. Pirms tam lejupejošie jutās neapdraudēti savās pasaulēs un esībās. Tādēļ par garu klātbūtni un garu izzagšanu no cilvēkiem viņi pārāk neinteresējās. Taču tagad viņi saprot, ka, lai pašsaglabātos, viņiem vajag iegūt savā īpašumā gan dvēseli, gan garu, gan dvašu. Protams, tas ir maldīgs priekšstats, raugoties no Radītāja viedokļa.

J. Šobrīd mūsu uzdevums ir iemācīties strādāt ar garu?

A. Jā, jums ir jāmācās darboties ar garu, un arī caur savu apziņu izzināt dvašu un dvašas funkcijas. Taču to mēs jums nevaram izstāstīt, kas attiecas par dvašu, bet jums tas ir jāsajūt. Jums ir jāsajūt dvašas klātbūtne jūsos. Un tas ir jūsu augstākais cilvēka izzināšanas mērķis, ko Radītājs jums šobrīd ļauj apgūt, lai jūs turpmāk būtu spēcīgi Radītāji paši savās pasaulēs.

J. Vai mūsu Augstākā daļa, kas mūs sūtīja, ir saistīta ar garu? Vai viņa kā Radītājs ir sūtījusi šo garu?

A. Jūsu Augstākā būtība nav atdalāma no Radītāja. Radītājs un jūsu Augstākā būtība ir vienlaicīgi kā viens vesels, un vienlaicīgi viņu var uzskatīt kā atsevišķu esību. Tomēr Augstākā būtība ir Radītājs. Sasniedzot zināmu apziņas līmeni, Radītājs un jūsu Augstākā būtība priekš jums kļūst viens un tas pats.

J. Kā izzagtais no Gaismas būtībām tiek pielietots radot lejupejošos?

A. Cilvēku un lejupejošo hibridizācija notiek tā, ka tiek ņemta kāda daļa no gara, dvašas, dvēseles, dvēseles morontīnas jeb dvēseles uzkrātās pieredzes potenciāla daudzu reinkarnāciju garumā. Pielietojot kādu no šīm sastāvdaļām lielākā vai mazākā mērā, notiek enerģētiskā gēnu sajaukšana. Atkarībā no tā, cik daudz ir bijis iespējams izzagt no Gaismas personības, individualitātes minētajiem trīs elementiem un savienot to ar lejupejošo esību, no tā ir atkarīgs cik lielā mērā ir notikusi hibridizācija enerģētiskajā ģenētikā jeb informācijas nesējmatricēs.

Pie tam, ja līdz šim Gaismas dvēseļu būtību enerģētika tika pazemināta līdz minimāli iespējamai, un tad šo ķermeni, šo enerģētiku jeb Gaismas dvēseles fizisko un enerģētisko esību okupēja lejupejošās esības, tad šobrīd lielākoties un pārsvarā notiek cits moments – Gaismas dvēseļu iemiesoto būtību gara, dvašas un dvēseles pārsūknēšana uz lejupejošo radīto vai nu miesu, vai nu enerģētisko veidolu, vai vienlaicīgi uz abiem. Tādejādi tiek radīta jauna lejupejošo ķermeniskā un enerģētiskā miesa, ka lejupejošie ir papildināti ar augšupejošo garu, dvašu un dvēseli.

Ar 2012.gadu ir iedarbināti Kosmiskie likumi, kas atmasko un atšķiro lejupejošos pēc viņu būtības. Ir iedarbināti Kosmiskie likumi Zemes un Kosmiskajā līmenī par to, ka šāda maskētas lejupejošās būtības izveidošana ir pret Kosmiskajiem likumiem un arī pret brīvās gribas likumiem. Jo pat brīvās gribas zonā nav bijis paredzēts šāds evolūcijas process, ka Gaismas dvēseles pret viņu brīvo gribu tiek izzagtas un izsūknētas, ka Gaismas personība un identitāte pārsūknēta lejupejošajam, bet lejupejošie sazagto pielieto kā savu identitāti. Tas ir pret brīvās gribas zonas likumiem. Tā ir sistēma, kas šobrīd jau ir diezgan spēcīgi izveidojusies un ļoti ātrā tempā tiek paplašināta. Saskaņā ar Kosmosa evolūcijas principiem, daudziem Gaismas cilvēkiem planetārā mērogā jau ir Kosmiskā aizsardzība un pilnvaras šādas sistēmas likvidācijai. Pie tam paralēlajā scenārijā, kurš veidots no cilvēku pozitīvajām enerģijām un kuru pārvalda Gaismas Hierarhijas Gaismas būtības, šāda sistēma jau ir likvidēta kopā ar tās darbiniekiem un visiem citiem Tumsas instrumentiem. Kosmiskajā evolūcijas matricē, laika telpā „šeit un tagad” lejupejošo hibridizācijas sistēmas likvidācija jau ir noticis fakts.

J. Kā lejupejošā ķermenī, viņas (cilvēka vārds) mātē tika ievietota iespēja radīt (cilvēka vārds) ķermeni?

A. Kosmiskās esības pamatā ir „Kosmiskais audums”. Šajā Kosmiskajā audumā pēc būtības visur ir jābūt Gaismas auduma struktūrai un Gaismas ierakstiem. Šinī gadījumā notika tā, ka Gaismas auduma vietā tika radīts Tumsas audums. Gars „sapinās” tumsas auduma tīklojumā un tika novirzīts tur, kur uzskatīja par vajadzīgu lejupejošie. Pie tam lejupejošie jau gaidīja (cilvēka vārds) dvēseli, ar „tīkliem” noķēra visu komplektu: dvēseli, dvašu, garu un novirzīja uz to māti, pie kuras lejupejošie uzskatīja, ka lēnām (cilvēka vārds) identitāti izsūks un nolikvidēs, iznīcinās un izpostīs. Tātad- tad, kad gars nāca lejā, viņš ienāca tā saucamajā tumsas jeb lejupejošā zonā. Līdz šai zonai Radītāja sūtītais Gaismas esības Komplekts (gars, dvēsele, dvaša) gāja pa pareizo Gaismas ceļu, taču, nokļūstot tumsas audumā, gars tika iepīts, sapīts tumsas tīklojumā. Un viss tālāk notika saskaņā ar tumsas scenāriju.

Tā nav tikai (cilvēka vārds), tā ir ļoti daudzām Gaismas dvēselēm.

J. Vai šobrīd pie (cilvēka vārds) mātes, kā lejupejošās joprojām ir gara, dvēseles un dvašas daļas?

A. Jā. Balstoties uz (cilvēka vārds) piederošo, kas viņai vēl nedaudz atlicis neizzagts, viņa fiziski vēl eksistē.

J. Šobrīd ir pienācis tas brīdis to visu dabūt atpakaļ?

A. Jā, ja (cilvēka vārds) uzskata, ka to vajag. Tas ir iespējams, jo ir iedarbināti Kosmiskie likumi šīs, lejupejošo radītās zagšanas sistēmas likvidācijai.

J. Vai planetārā līmenī Gaismas cilvēku civilizācija ir sasniegusi tādu līmeni, lai noņemtu visas maskas no hibrīdiem, un pārstrukturizēt viņus šeit uz Zemes, lai kvantu lēciens notiktu vieglāk?

A. Jā, tas ir noticis. Tas ir tas, kas tika stāstīts, ka planētas Zeme augšupejošajam dubultniekam ir grūti atdalīties no lejupejošā, jo ir diezgan daudz lejupejošo, kas izskatās kā augšupejošās būtības. Jo ātrāk šī sistēma tiks likvidēta, jo kvantu pāreja notiks harmoniskāk un vieglāk. Pie tam lejupejošā dubultniekā nepaliks Gaismas cilvēki, kuri ir apzagti, izzagti, tukši, kaut arī šobrīd izskatās, ka Gaismas esības, kuras ir izzagtas, viņām ir piederība pie lejupejošā Zemes dubultnieka. Savukārt lejupejošie, kuri ir pievākuši Gaismas esības identitāti, viņi izskatās, ka pieder pie augšupejošā dubultnieka. Taču saskaņā ar lejupejošo vibrāciju līmeni, viņi nevar pāriet caur kvantu pāreju. Lejupejošo patiesā būtība ir mānīga un nesasniedz šo vibrāciju patieso frekvenci, jo viņi neizstaro Mīlestību, kaut arī viņi atrodas uz robežas starp lejupejošo un augšupejošo dubultnieku. Lejupejošie ir tie, kas tur ir koncentrējušies un traucē dubultniekiem atdalīties, jo viņi vēl nav iešķiroti kādā no dubultniekiem. Arī klimatiskās katastrofas ir saistītas ar Zemes dubultnieku atvienošanos un atraušanos vienam no otra. Zeme dreb, mainās planetāro valdošo vēju un ūdens plūsmu atstrādātā sistēma. Ar to izskaidrojams tas, ka sniegs snieg tur, kur tas nav nekad redzēts, musona lietus gāze nolīst tur, kur vienmēr ir bijis vienmērīgu nokrišņu daudzums, bet citur plosās postoši ugunsgrēki, jo lietus vairs nelīst utt. Gaismas planēta „purina” nost no sevis parazītus ar viņu enerģētisko ļaunuma potenciālu.”


 

11.atbilde. Pēcvārds

Gaismas Grāmatā, kas tulkota no da’Āriešu valodas, teikts: „Jau no seniem laikiem mūsu Senči ļoti uzmanīgi attiecās pret tās Senās Gudrības saglabāšanu, kas ir paslēpta dažādos Svētajos avotos («Santijas», «Haratjas», «Sāgas», «Vārds»). Šo Seno Gudrību viņi glabāja priekš saviem pēctečiem, lai tie varētu remdēt savas slāpes pēc slepenā izzināšanas no tīrā trauka – Pirmatnējā Gudrības avota. Atverot savu sirdi seno saglabāto Rūnu tekstu izzināšanai, cilvēki bez liekas prātošanas cenšas iet pa jau iepriekš noteikto Zelta Ceļu, t.i., pa Garīgās Attīstības ceļu. Viņi nelielās ar savām zināšanām, jo ir atraduši Augstāko mērķi savā dzīvē, kas balstās uz izpratni par slēpto seno jēgu. Senā Gudrība liek viņu Dvēselēm un Garam tiekties uz tīro Pirmatnējās Gaismas avotu. Atguvuši tīro Pirmatnējo Gaismu savās Dvēselēs, šie cilvēki nes to citiem – tiem, kuri atrodas neticības un neziņas tumsā. Izzinot sākotnējo, daudzu aizmirsto, cauri gadsimtiem pazaudēto Seno Gudrību, cilvēki no jauna sāk uztvert apkārtējo Dabas Pasauli visā tās krāšņumā un brīnumainajā daudzveidībā. Šiem izglītotajiem un apgarotajiem cilvēkiem pavisam citādi izveidojas dzīve un mainās iekšējā pasaule, kurā harmoniski attīstās Dvēsele, Gars un Sirdsapziņa, ļaujot katra sirdī uzplaukt Papardes Ziedam. Cilvēki no Slāvu-Āriešu Dzimtām atkal sāk sajust sevi kā Seno Dievu dēlus un mazdēlus un pārstāj būt par padevīgiem klusējošiem vergiem.

Neskatoties uz to, ka gadsimtu gaitā ar roku rakstītos Senās Āriešu Gudrības avotus iznīcināja no sākuma grieķu-kristiešu mācītāji, bet vēlāk – valdošā Romanovu dinastija un komunisti 20. gadsimta 20-40-os gados, Santijas, Haratjas un Dēlīši, kaut arī nelielā skaitā, tomēr ir saglabājušies. Bija arī tādi kristieši (it sevišķi Pareizticīgo Vecticībnieku vidū), kuri kopā ar Vecticībniekiem glabāja Slāvu-Āriešu Seno Gudrību.

Pašlaik ir ievērojami pieaugusi Gaismas Dvēseļu Būtību interese par Dzimtās zemes pagātni un tagadni, par seno, neizkropļoto Vēsturi, par Tautas Tradīcijām, par Kultūru un Literatūru, par savām dzimtas saknēm, par Seno pirmkristietības Ticību. Tauta sāk apzināties un saprast, ka bez pagātnes tai nav nedz tagadnes, nedz nākotnes, jo Koks, kam nocirstas saknes, nokalst un iet bojā. (Gaismas Grāmata. Gaismas Haratjas (1.-4.). Volhva Velimudra Gudrības Vārds).

Pacel savas acis uz debesīm un ieraugi - cik tās ir dziļas! Debesis nebeidzas tur, kur ir mākoņi! Domājot līdzībās - Gaismas dievišķo būtību (āriešu) civilizācija ir daudzkārt senāka, nekā lielai daļai cilvēku ir izveidojies priekšstats. Mūsdienu reliģijas, kas „sameistarotas” nesenā pagātnē, piemēram 2 tūkstoši gadu atpakaļ, ir lejupejošo instruments turēt verdziskā pakļautībā tos, kam ir simtiem tūkstošu gadu sena Gaismas Dievišķā izcelsme. Ir naivi domāt, ka ar gudru viltību uzrakstītie „sacerējumi” tādi kā bībele, korāns vai tora (jeb pentateihs - sengrieķu val.) ir svētie raksti.

Ja Tev interesē dziļās un Patiesās Gaismas zināšanas, ja Tu alksti pēc Miera un Mīlestības visos līmeņos uz planētas – apzinies, ka Tava izcelsme nav no mērkaķa! Apzinies to un ieņem savu vietu Gaismas plānā!

 

 

Ar mīlestību

Skaidrīte Aleksejeva