Drukāt

DVS Urantija ir vieta, kur pulcējas cilvēki, kuri tuvi pēc savas dvēseliskās pārliecības un cenšas izzināt sevi un apkārt redzamo un neredzamo pasauli. Šī ir vieta, kur tiekas tie, kuri tiecas apvienoties ar savu Gaismas Ģimeni.

Uzruna-

Šeit svēti tiek ievērots planētas Urantija (tā mūsu Zemi sauc Visumā) pamatpostulāts: katrai Gaismas būtnei, kura ir iemiesojusies cilvēka fiziskajā veidolā ir simt procentīga brīvā griba un rīcība. Šeit nav priekšnieku un vietnieku, šeit nav svarīgs vecums, jo šeit visi ir vienlīdzīgas Radītāja daļas, kuras atnākušas apgūt pieredzi un līdz ar to visi šeit viens otram vienlaicīgi ir gan skolnieki gan skolotāji, jo mēs mijiedarbībā un kopībā esam tik dažādi, taču esam apvienojušies vienā mērķī – mēs cenšamies izzināt.

Tie, kuri pie mums ierodas, nenokļūst šeit sagadīšanās pēc. Uz planētas vispār nekad nekas nenotiek sagadīšanās pēc. Iespējams, ka Jūs esat viens no mums un nav svarīgi, vai Jūs, šobrīd, ticat Radītājam, eņģeļiem, paralēlajām pasaulēm, Gaismas hierarhijas esamībai vai neticat. Iespējams, Jums tas nemaz neinteresē un Jūs turpināsiet iet ejamo ceļu. Tas ir normāli, jo visam savs laiks. Taču, patreiz, kad planēta tuvāko septiņu gadu laikā turpinās pāriet citā evolūcijas posmā – uz ceturto dimensiju, planētas Gaismas būtnes, esošas cilvēka veidolos, pakāpeniski, bet neatlaidīgi mostās no ilūziju miega.

Pienāks arī Jūsu laiks un tad, Jūs atcerēsieties, ka ir tāda vieta un cilvēki, pie kuriem esat piederīgs arī Jūs. Tas būs tad, kad būs laiks saprast, ka apkārt, ar acīm redzamā daļa visos līmeņos, ir tikai ilūzija, kuru radījis prāts. Patiesība ir Jūsu, vēl neatvērtajā, Kosmiskās Apziņas kapsulā, kurā Jūs rūpīgi un ar mīlestību esat sakrājis bezgalīgas izpausmes iespējas, plašumus un pasaules. Tur ir Jūsu Vienotība ar Visumu. Iepazīstot sevi, Jūs atverat Apziņu un iepazīstat Visumu, tātad arī Radītāju, kā daļa Jūs, nenoliedzami, esat. Kā jebkurš cilvēks, arī Jūs noteikti esat uzdevis jautājumus: kas mēs esam, kāds ir mūsu mērķis, izpaužoties šādā realitātē un ilūzijās, kāda ir dzīves jēga? Nevar taču būt, ka mūsu uzdevums ir piedzimt, vienreiz iemiesojoties, un dzīves laikā strādāt no rīta līdz vakaram, nokrist aiz pārguruma, veidot sadzīves apstākļus, lai sagaidītu vecumu ar smagām slimībām un nomirtu ciešanās!

DVS Urantija meklējam dzīves atziņas un tajās dalāmies, ar to palīdzību mēs ar vien drošāk un mierīgāk vadam savu dzīvi, kļūdami paši par savas dzīves saimniekiem, jo visas atbildes ir tikai vienā vietā – mūsos pašos. Mēs dalāmies ar iespējām un prasmi izzināt savu iekšējo pasauli un izprast Visuma bezgalīgo Gaismas, Mīlestības un Harmonijas skaistumu. Tā kā Radītājs izpaužas caur Gaismas un Tumsas enerģijām, tad cilvēkam ir iespējas apgūt pieredzi caur ciešanām, ejot pa Tumsas un neziņas ceļu vai - var apgūt pieredzi caur Apziņu, izmantojot Gaismas un Mīlestības ceļu. Mēs ejam Gaismas un Harmonijas Apziņas ceļu, paaugstinot savas vibrācijas un starojumu, ko Visumā atpazīst kā Mīlestību.

Izzinot sevi, Jūs sajutīsiet Visuma mīlestības enerģijas siltumu un dāsnumu. Mēs jau ejam tieši šo ceļu un nav vajadzīgi starpnieki starp mums un Radītāju. Mēs izzinām sevi un Radītāju bez dogmu un aizejošo, veco enerģiju ietekmes. Jebkurš cilvēks ir neatkārtojama personība un individualitāte, kura iemiesojusies šeit, lai ietu pa Apziņas un Izziņas ceļu, lai atvērtu durvis uz Sevi un savu Augstāko ES. Mēs varam parādīt šīs durvis, taču atvērt un ieiet pa šīm durvīm Jūs varat tikai pats. Mēs palīdzēsim ierādīt interesantu un, dažkārt, neticamu informāciju un tās iegūšanu un apgūšanu. Taču pats galvenais, Jūs šeit atradīsiet domubiedrus un draugus. Jūs atradīsiet šeit savu Gaismas Ģimeni, kurai nav svarīgi jūsu fiziskie parametri un dotumi. Svarīgs ir dvēseles cēlums un vēlēšanās izstarot caur sevi Gaismu, Mīlestību un Harmoniju visur tur, kur Jūs esat.

Esiet fiziski veseli, garīgi attīstīti, materiāli nodrošināti un pozitīvā saskarsmē ar saviem mīļajiem un tuvajiem, ar draugiem, ar planētas redzamo un neredzamo esamību!

Ar mīlestību.

 

.