SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Šo mēnešu laikā, kopš ES tevi dienu no dienas vadu ar šīs grāmatas palīdzību, ES atkārtoti uzsveru, ka tava garīgā attīstība ir visa jēga tavā Zemes dzīvē.

Jo tavs garīgums nosaka to, vai tavai dzīvei ir jēga, vai tās nav. Ja tu dzīvo vienīgi tādēļ, lai apmierinātu savas pasaulīgās vajadzības, ja viss tavs mērķis un uzdevums pastāv vienīgi tavās darbībās ar pasaulīgām lietām, tad tu savu dzīvi esi vairāk vai mazāk izšķiedis.

Tu esi sapinies maijā (ārējā pasaulē, šķitumā) un viņa ir tevi aprijusi. Diez vai tu vari teikt, ka tā tev padodas, jo tu tik tikko, ja vispār, spēj izskaidrot, kas tu esi un kas ir tavs liktenis.

Turpretī, ja tu ej garīgu ceļu, ar to tu vēl neesi izrāvies no maijas nagiem. Viņa uzglūn tev visās sfērās un uz katra soļa tavā attīstībā, un krišanas briesmas ir lielas.

Tāpēc meklē sev stipru un pieredzējušu vadoni, kas tevi droši vada, jo viņš šo ceļu pats ir gājis un pārbaudījis.

Ja tu nevienu neatrod, griezies pie paša Dieva un lūdz Viņam vadību. Viņš noteikti tevi vadīs -Viņš taču arvien no jauna ir apsolījis to šīs pasaules visās svētajās grāmatās. Ja tu esi atradis vadoni, tad pārbaudi viņu. Izpēti viņu. Dari to tā, kā Vivēkānanda to darīja ar savu skolotāju Rāmakrišnu Paramahansu. Viņš gribēja zināt, vai ir patiesība, ka Rāmakrišna alerģiski reaģē uz naudu, un tādēļ palika viņam zem matrača monētu. Rāmakrišna nevarēja gulēt un bija pavisam salauzts. Kad noskaidrojās, ka Vivēkānanda gribēja viņu pārbaudīt, Rāmakrišna bija nevis dusmīgs, bet iepriecināts. Labam skolniekam savs skolotājs vispirms jāpārbauda. Bet, ja viņš ir izlēmis, tad viņam jāpaklausa sava skolotāja norādījumiem un viņš nedrīkst nostāties pāri skolotājam ar to, ka pats izlemj, kam sekot un kam nesekot. Kam viņam skolotājs, ja pats visu zina labāk?

Un kā tādos apstākļos skolotājs varētu aizsargāties pret sava skolnieka ego blēdībām? Padevības pilna paklausība ir pieticība, t.i. vislabākā aizsardzība garīgajā ceļā.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.