SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Patiesībā daudz kas ir savādāks neka tev liekas. Tu domā, ka daži ēdieni tev nāk par labu. Bet faktiski tie tev kaitē.

Tev liekas, ka zināma veida sarunas tev sagādā prieku un tādēļ tās tev ir derīgas. Turpretī ES zinu, ka tās tev kaitē.

Līdzīgi ir ar tavu ķermeni. Tu domā, ka skaists ķermenis ir dāvana, turpretī mazāk tīkams ir pienākums, ja pat ne nasta.

ES uzskatu tieši pretēji: skaists ķermenis ir vismaz pienākums, daudzos gadījumos pat nasta.

Turpretī ne tik skaists ir dāvana.

Kā ES to tā apgalvoju? Jo ES ik dienas redzu, cik daudzi cilvēki savu skaisto ķermeņu dēļ sapinas.

Skaistiem cilvēkiem daudz biežāk ir darīšana ar uzpūtību, aukstumu, ietiepību un egoismu nekā mazāk skaistiem vai pat riebīgiem.

It īpaši skaistas sievietes, bet arī izskatīgi vīrieši daudz biežāk ir pakļauti maldiem. Bieži vien viņus pamana viņu ķermeņu, nevis viņu dvēseles dēļ. Tas liek viņiem nīkuļot, viņus sarūgtina un padara cietus.

Pat ja viņu ķermenis būtu vēl skaistāks, viņu dvēsele paliek nepabarota un tādēļ novīst. Un kas notiek, kad viņi fiziski noveco? Kad sāk zust tas, ko viņi uzskatīja sev par vissvarīgāko? Tad bieži vien izmisums grauž viņu dvēseli.

Mazāk skaisti cilvēki iziet cauri šim procesam, kad viņiem vēl ir vairāk spēka un liela daļa mūža vēl priekšā. Tāpēc vecumā viņiem ir kapitāls, pie kura viņi var atgriezties. Domā par nāvi. Domā par sava ķermeņa iznīcību un esi laimīgs. Esi tik laimīgs, it kā tik tikko būtu izglābies no lielas nelaimes. Esi laimīgs, jo atkal vienreiz ir labi izgājis. Tas viss ir tikai malds. Tu nemirsti. Tu neesi ķermenis.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.