SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Es saprotu tavu problēmu: tu nevari ticēt, jo tu nezini, un tu nezini, jo tu netici.

Tu mēģini izkļūt no šī cilvēkiem tik tipiskā un šķietami neapjēdzamā riņķa tādējādi, ka meties zinātnē un ar tās palīdzību gribi visu aptvert, pierādīt un saprast.

Bet tā ir bezjēdzīga pārdrošība.

Kā tu gribi no niecīgākā saprast par pilnīgāko? Kā tu vari redzēdams olu, bet nekad vēl neredzējis vistu, no olas vistu saprast?

Tā vietā, lai lauzītu galvu, atsakies.

Sāc ar to, ka šad tad lūdz Dievu. Pilnīgi noteikti ES tev atbildēšu.

Mēģini katru dienu arvien vairāk paļauties uz to, ka ES šeit esmu tavā labā. ES tādēļ patiešām esmu. Kopš daudziem mūžiem tev ir Mans dotais vārds.

Kāpēc tu nekad to nepieprasi? Kāpēc tu Mani nepārbaudi?

Apdomā vēl kaut ko, ja tu aizvien vilcinies: mums ir pavisam līdzīgi mērķi. Tavas dzīves mērķis ir mācīties paļāvību. Mans uzdevums ir tev palīdzēt.

Nobeigumā vēl kaut kas. ES šo uzdevumu esmu izvēlējies aiz Savas brīvas gribas. Un ES jūs mīlu.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.