SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Izšķirīga nozīme tev ir tam, ka tu arvien no jauna jautā, kur tu stāvi.

Kā ir veikusies tava attīstība? Kā tu esi izmantojis šo gadu?

Vai tu zini, ar ko tu vislabāk savu attīstību vari izmērīt? Ar savu pateicību.

Esi pateicīgs saviem vecākiem, jo viņi tev deva ķermeni.

Esi pateicīgs savam partnerim, ka viņš savu dzīvi savienojis ar tavējo. Esi pateicīgs saviem bērniem par mīlestību un pieredzi, ko tu vari iegūt no viņiem. Esi pateicīgs saviem skolotājiem, ka tu no viņiem tik daudz iemācījies. Esi pateicīgs saviem draugiem par to, ka viņi pavada savu dzīvi kopā ar tevi. Esi pateicīgs saviem kaimiņiem, ka tev nav vienam pašam jādzīvo lielā tukšumā un ka viņi vienmēr tā vai citādi tev izdara kādu pakalpojumu.

Esi pateicīgs savam ciematam, savai pilsētai, savam novadam un savai tēvzemei par izrādītajām daudzveidīgajām rūpēm.

Esi pateicīgs saviem ienaidniekiem, ka viņi tavā priekšā nolika svarīgu spoguli, kurā tu vari ieraudzīt, kur tu stāvi.

Un esi pateicīgs Zemei, Saulei, Mēnesim, zvaigznēm., visām universam, ka viņi visi nesavtīgi kalpo un ar to vispār padara iespējamu tavu eksistenci.

Un esi pateicīgs Dievam, jo Viņš ir viss tas. Viņš to radīja tavai labklājībai. Viņš vienmēr ir tev klāt un ir tevi vadījis, sargājis un pavadījis cauri daudziem, daudziem mūžiem tāpat kā šajā pagājušajā gadā. Kā tik skaisti pateikts dziesmā "Slavē Dievu": "Vai tu to nesajuti?"

Jūti savu pateicību un tu jutīsi Dievu - tavu daudzo mūžu jēgu.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.