SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Mēs tuvojamies šī gada beigām. Tāda gada beigām, kurā ES dienu pēc dienas tev rādīju ceļu uz atbrīvošanos.

Ej pa šo ceļu un tu atradīsi visu to, ko tu vienmēr meklēji. Tavs ES precīzi zina, ko meklē. Tu to neatrodi tikai tāpēc, ka tavs ego bija tur starpā.

Mērķis, ko ES tev rādu, ir Mõkša (galīga atbrīvošanās no važām), kas tevi saista pie atkalpiedzimšanas un nāves.

Neapgāžamais likums skan: kas ir dzimis, tam arī jāmirst. Bet arī: kas savu dzīvi kā cilvēks dzīvo saskaņā ar Manām mācībām un Maniem likumiem, mirs gan tikai tādējādi, ka zaudēs savu ķermeni. Bet viņa dvēsele sasniegs mūžīgu kopību ar Mani.

Tādēļ atbrīvojies no visām saistībām. Atbrīvo sevi visos līmeņos.

Tas nozīmē, atbrīvojies no saitēm ar savu pagātni, ja toreiz pārdzīvotais tevi vēl joprojām nodarbina.

Tagadnē atbrīvojies no strīda meklēšanas un matu skaldīšanas, no dusmām, naida, skaudības, greizsirdības, lepnības un visām tām čūskām, kas tavu dvēseli saindē. Pamatīgi pārbaudi Manas mācības un tad izpildi tās nestrīdoties. Asini savu prātu un paliec patiesībā.

Sargies no uzpūtības, kas tev liek ticēt, ka tev vienmēr ir taisnība un tu drīksti uz citiem skatīties no augšas.

Atbrīvojies arī no piesaistīšanās nākotnei un neraizējies par notikumiem, kas varētu nākt.

Visu uztici Man. Dari savu pienākumu. Veltī savu dzīvi Dievam un esi laimīgs. Pēc tā, cik laimīgs tu esi, tu vari izmērīt, cik lielā mērā tu esi uz pareizā ceļa.

ES svētīju tevi.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.