SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Dievam nav vēlmju. Viņš peld mūžīgā svētlaimē.

Ja Viņam tomēr būtu kāda vēlēšanās, tad tāda, lai tu kļūtu bez vēlmēm.

Ja Viņa svētlaime vispār vēl varētu palielināties, tad ar to, ka tu beidzot redzētu, ar kādu aizgādību Dievs par tevi rūpējas, kā Viņš visu saplāno tavā labā, cik ļoti Viņš domā par tavu attīstību, labklājību un drošību.

Dievs zina par visām savstarpējām sakarībām, Dievs mīt tavā sirdī un tāpēc zina visas tavas jūtas un domas. Tāpēc ir dabiski, ka Viņš ir tavs vadonis.

Vienreiz padomā arī par šo: kopš daudziem, daudziem mūžiem Dievs ir tev blakus. Viņš vienmēr ir šeit tavā labā. Tu klaiņo pa Viņa mīlestības izklāto tepiķi un Viņu ne redzi, ne dzirdi. Bet tikko kaut kas - tici Man, tev par laimi! - ne tā notiek, kā tu biji iedomājies, tu lamā Dievu, par kuru tu nekā nezini, kuru tu nepazīsti.

Kristus piedzima pirms trim dienām. ES priecātos, ja tu varētu atļaut Viņam tavā sirdī tā atdzīvoties, ka tu pamanītu, kā ES nepārtraukti tavu roku turu un Mans skatiens tevi iegulda Manā sirdī.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.