SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Šodien ir 27.XII. - Divi un septiņi ir deviņi. Deviņi ir dievišķais skaitlis. Dievišķs tādēļ, ka deviņi var reizināt cik grib, ciparu summa vienmēr ir deviņi: 9x2=18 = 1+8=9, 6x9=54 = 5+4=9 u.t.t. Divpadsmit simbolizē pasauli. Divpadsmit mēneši veido gadu, respektīvi, zodiaku. Ciparu summa no divpadsmit ir trīs. Trīs ir skaitlis, kas sevī ietver visus skaitļus pirms tā: 1+2=3.

Tātad pēc skaitļiem vērtējot, 27.XII nozīmē: Dievs ietver visu pasauli.

Šo dienu ES izvēlos, lai stādītos priekšā kā šīs grāmatas autors.

ES, Šrī Satja Sai Baba, šī gadsimta Avatārs, esmu atnācis, lai izglābtu pasauli no tai draudīgās bojāejas.

ES neesmu nācis - kā agrākajās inkarnācijās - izglābt labos un iznīcināt ļaunos. Mans uzdevums ir mācīt, balstīt, vadīt.

Mans mērķis ir izplatīt visā pasaulē Vēdu, Šāstru un Purānu svētās mācības.

Šīs mācības arī Rietumiem nav kaut kas pilnīgi jauns, jo tās ir visu reliģiju kodols.

ES neesmu nācis dibināt jaunu reliģiju. Visas reliģijas ir pareizas tām dvēselēm, kuras attiecīgajai reliģijai pieder. Tās tikai atkal jāpiepilda ar svētumu un spēku.

Tas ir Mans uzdevums un šīs grāmatas mērķis.

Izpildi Manas mācības, paļaujies uz to, ka ES tevi atbrīvošu un esi ānandas (dievišķās svētlaimes) pilns.

Tas ir Mana trīskārtīgā Avatāra iemiesojuma mērķis.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.