SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Valoda raksturo cilvēku.

Šis teikums ir noderīgs divējādā skatījumā.

Vienā gadījumā tas pieder pie cilvēka esības, lai viņam būtu precīza, loģiska valoda, ar kuru viņš sev no visa var veidot jēdzienus.

Otrā gadījumā cilvēku raksturo tas, kā viņš runā.

Vai viņa valoda ir maiga vai asa, viņa vārdu izvēle saudzīga vai agresīva, viņa izteiksme kulturāla vai primitīva?

Kop savu valodu. Aprūpē to kā sevišķu puķi, pret kuru tev jāattiecas ar uzmanību un cieņu. Runā tā, ka mīlestība savieno zilbes un vārdus.

Domā vienmēr par to, ka mīlestība ir izšķirīgā. Daudz svarīgāka par jebkuru loģiku. Jo mīlestība saprot vienmēr. Turpretī loģika var tiklab vienot, kā arī šķirt.

Tāpēc piesargies no tiepības un matu skaldīšanas un centies savu sarunu partneri saprast no sirds.

Ja tu to darīsi, tava valoda pati no sevis kļūs aizvien iecietīgāka un mīlīgāka, t.i., tā pilnīgi piepildīs savu jēgu un mērķi.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.