SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Šonakt piedzima Jēzus Kristus. Ar Viņu uz Zemes atnāca liela gaisma. Lai glābtu pasauli, Dievs atkal lika ķīlā Savu pilnīgo mīlestību un miljoniem dvēseļu dāvināja Savu žēlastību.

Šodien mēs svinam šo brīnumaino dzimšanas dienu, kam vajadzētu būt gadījumam, lai pārdomātu par to, ko Kristus darbošanās mums saka, kas tai mums jāsaka.

ES gribētu apgaismot vienu pusi no Kristus darba, kas citādi paliks neapskatīta.

Pasaule bija barbariskā līmenī, kad Viņš piedzima. Jau krustā sišana parāda, ka toreiz uz Zemes dzīvoja briesmīgas dvēseles.

Kristus atnāca un palīdzēja visiem. Pat tie, kas Viņu ne redzēja, ne par Viņu dzirdēja, bija aptverti ar Viņa spēku.

Turklāt Viņš daudzas dvēseles aizveda uz tādiem augstumiem, ka viņi sasniedza atbrīvošanos un vairs nepiedzima.

Bet pasaulei būtu vajadzīgas tieši šīs dvēseles, lai varētu paaugstināt savu apziņu.

Tāpēc Kristus lielam skaitam dvēseļu deva tik daudz mīlestības, ka tās visīsākajā laikā paveica tādu progresu, kādam citādi būtu vajadzīgi vairāki gadsimti.

Lai padarītu iespējamu atbrīvošanos augstajām dvēselēm un augšanu zemākajām, Viņš izvēlējās krustu - tā laika barbariskā apziņas stāvokļa simbolu.

Ar Savu krustā sišanu Viņš zināja, ka aizsniegs pat visnoslēgtākās dvēseles cauri gadu simteņiem.

Tā bija Viņa bezgalīgās mīlestības zīme. Šī mīlestība ir tik brīnišķīga, ka tev vajadzētu to svinēt ne tikai vienreiz gadā, bet padsmit reizes katru dienu: lielo Dieva mīlestību, kas piedzima tikai tevis dēļ un joprojām vēl ir šeit.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.