SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Šodien ir svētvakars. Nakts, kad Jāzeps un Marija ceļoja cauri zemei, lai atrastu pajumti, jo Marijai bija pienācis laiks dzemdēt. Marija sēdēja uz ēzeļa, kuru veda Jāzeps.

Bet cilvēki viņiem nedeva patvērumu, tāpēc viņiem vajadzēja uzmeklēt mazu būdiņu, kas ganāmpulkiem kalpoja par barošanas un ganiem par pārnakšņošanas vietu.

Šeit Marija dzemdēja Pestītāju.

Kristus piedzima, lai pārmainītu pasauli un palīdzētu miljoniem dvēseļu. Jau piedzimstot atklājās Viņa pilnība.

Lai Dievs tevī varētu atklāties, tev jāsakārto sava dvēsele.

Tavai izšķiršanas spējai, ko simbolizē Jāzeps, jāvada tavas dzīvnieciskās vajadzības - ēzelis.

Dzīvnieciskās vajadzības tad vairs nenosaka tavu dvēseles dzīvi, bet uzticīgi un padevīgi nes tavu mīlestību, proti, Mariju, kas ir grūta ar tavu ES.

Kad tavs ES - Kristus - ir piedzimis, parādās komētas zvaigzne. Tas nozīmē, ka tu nāc gaismā, gaisma ienāk tevī.

Un ko nozīmē tas, ka Marija un Jāzeps neatrada pajumti? Cilvēkiem ir lielas grūtības ar augstām dvēselēm. It īpaši naktī, kad materiālais zaudē savu nozīmi un garīgais iegūst varu, cilvēki baidās no Dievišķā varas, kā notika arī ar ganiem, kad viņi eņģeļus redzēja.

Lai tas nepaliktu tikai Ziemassvētku stāsta izskaidrojums, Mans jautājums tev: Kā tu reaģēji, kad Dievs klauvēja pie tavām durvīm?

Lūdzu, nesaki, ka Viņš tur vēl nav bijis, jo es esmu Viņu redzējis ik dienas.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.