SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Saproti Manu mīlestību uz tevi. Saproti, ka ES tevi pastāvīgi pavadu. Ka tas ir Mans uzdevums tevi aizsargāt un padarīt iespējamu visu, lai tu varētu iegūt pieredzi, kas tev jāiegūst.

Zini, ka ES tevi sastopu ar bezgalīgu saprašanu un iecietību.

Šī zināšana tev it kā jādzer. Tai dziļi tevī jāiespiežas.

Un vai tu zini, kādēļ? Lai tu beidzot zini, kāda ir tava identitāte.

Zināšana par savu lielo vērtību ir vislabākais priekšnoteikums, lai tu citus cilvēkus varētu sastapt ar iecietību un saprašanu.

Ja tev ar kādu ir grūtības, tad domā par to, ka jūs visi esat uz ceļa.

Būt uz ceļa nozīmē, ka jūs ar vienu vai otru aci esat akli.

Jūsu pašreizējais aklums ved uz sarežģījumiem.

Sarežģījumi vienmēr nozīmē to, ka jums kaut kas jāmācās. Ka jūs kaut kādā ziņā esat akli.

Domā par to, cik ļoti Dievs tevi mīl un cik daudz Viņš dara, lai tu sekmīgi varētu iet savu ceļu.

Savā tuvākajā redzi savu ceļabiedru, kas tikai tāpēc kopā ar tevi klūp uz ceļa, ka viņš tikpat maz kā tu ir nonācis pie domas ieslēgt spēcīgo lampu, kas katram no jums ir rokā.

Šī lampa ir tava zināšana par tavu identitāti.

Tātad - kāpēc tu dusmojies par to, ka viņš savu lampu nav ieslēdzis ?

Vai viņam vispār būtu vajadzīga gaisma, ja tava lampa būtu degusi?

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.