SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Kas šinī gadā tev ir mainījies? Kur tu esi izaudzis?

Vislabāk tu vari atbildēt uz šiem jautājumiem, ja pavēro savu valodu. Ja tā ir kļuvusi mierīgāka, maigāka, sirsnīgāka, tad tu esi progresējis. Ja nē, tad tu neesi attīstījies, bet varbūt esi pat nocietinājies.

Izmanto šo svēto Ziemassvētku laiku, lai savu sirdi atvērtu, un savieno savu runu ar savu mīlošo sirdi.

Tu domā, ka agresija ir tavs vislabākais patvērums? Kāda kļūda! Kā teica Kristus? "Kas zobenu paceļ, tas no zobena krīt!"

Nevis agresija, bet mīlestība ir vislabākais patvērums. Nav labāka par to.

Tas nozīmē, ka tu nedrīksti aizstāvēties vai citiem norādīt viņu robežas. Bet tam jānotiek draudzīgi, bez asumiem un bez sarežģījumiem.

Dzīvo viegli. Esi spalva un tava valoda lai ir vējš, kurā spalva lidinās.

Izvairies no visa cietā un smagā.

Pastāvīgi domā par to: spalva, kas lido, ir brīva. Spalvu, kas ir uz zemes, var viegli sabradāt. Un pēkšņi tā vairs nav spalva, bet vairs tikai ielas putekļi.

Cik žēl. Un tikai tādēļ, ka trūka mazliet vēja, mazliet viegluma, mazliet poēzijas, mazliet sirds.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.