SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Avatāri, Dieva inkarnācijas, piedzimst vienīgi Indijā, jo šeit Viņi atrod to īpašo garīgo un spirituālo vidi, kāda nepieciešama Viņu darbībai.

Daudzās Rietumu zemēs, piemēram, ES Savas pārmaiņas laikā no mazā Satja Narajanas par Satju Sai Babu noteikti būtu ievietots psihiatriskajā slimnīcā un Man būtu jāizskaidrojas ar ārstiem tā vietā, lai visu acu priekšā pārdzīvotu Savu pārmaiņu.

Avatāriem piedzimstot ir nepieciešamas sešpadsmit sevišķas īpašības. Viņiem jāzina viss, jābūt visur klātesošiem, visvareniem, jālemj par dzīvību un nāvi, jāraksta ākāšas hronikā (visu zemes dzīvju grāmatā) un jāvar piešķirt mokšu (galīgo atbrīvošanos).

Atrodoties uz Zemes, Avatārs neiegūst nekādas jaunas īpašības. Viņam viss piemīt kopš paša iesākuma, jo Viņš taču ir lejā nonācis Dievs. Un, lai gan Viņš nāk Indijā, Viņš nav indietis.

Lai gan kā Rāma un Krišna Viņš var būt sevišķi pieņemams hindiem, kā Sirdi Baba hindiem un musulmaņiem, tomēr Avatārs nav piederīgs nevienai noteiktai reliģijai. Kā tas gan varētu būt iespējams, ka visurklātesošais, visuaptvērējs Dievs pēkšņi ierobežotos uz kādu vienu reliģiju, it kā tā būtu labāka par citām?

Tas būtu absurds. Avatārs pasaulē ir visu dēļ, lai kādai reliģijai kurš piederētu. Pat ateistu dēļ Viņš ir šeit un palīdz viņiem tāpat kā visiem citiem, lai viņi galīgi nesapītos maijā (ārējā pasaulē, šķietamībā).

Bet ES šinī inkarnācijā daru to, ko nekad neviens Avatārs nav darījis: kļūstu pazīstams neskaitāmiem miljoniem visā pasaulē, lai viņus mācītu, vadītu un padarītu labākus. Šis sevišķais uzdevums ir tikai šai inkamācijai, jo no īstā ceļa ir novirzījusies visa cilvēce, ne tikai kāds zināms skaits.

Tāpēc saņem Manu svētību. Esi laimīgs un paļaujies uz to, ka būsi izglābts. Jo ES tev atdošu svētlaimes kārbiņas atslēgu, ko tu ceļā esi pazaudējis.

Sai Baba uzrunā Rietumus

   Dienas doma ir citāts no Stefana fon Stepska-Doliva grāmatas "Sai Baba uzrunā Rietumus". Pilnu grāmatu var izlasīt šeit.

   Kas ir Šrī Satja Sai Baba?

SaiBaba
Šrī Satja Sai Baba ir mūsu laika Avatārs. Avatārs ir Dieva iemiesojums, kura īpašības ir klātesība visur, visvarenība, zināšana par visu un mīlestība, kas aptver visu.
Šīs īpašības Sai Babam piemīt kopš dzimšanas.

Viņš ir nācis, lai izglābtu pasauli no draudīgās bojāejas un dotu pasaulei jaunu vērtību.
Trijos gadsimtos Viņš iemiesojas trīsreiz. Pirms šīs inkarnācijas viņš dzīvoja 19. gadsimtā kā Širdi Baba un sagatavoja Savu misiju.
Kā Sai Baba Viņš patlaban izpilda šo misiju, t.i. pasaules un sabiedrības pārveidošanu.
Kā Prēma Sai Viņš nākamajā gadsimtā jauno mācību nostiprinās.
Sai Baba nedibina jaunu reliģiju. Tās vietā Viņš mums atgādina par pazaudētu zināšanu un dāvina mums Savu mīlestību. Ar tās palīdzību pastāvošās reliģijas var atjaunoties un mūsu ticība var kļūt dziļāka vai vispār tikai tagad pamosties.

Sai Babam Indijā ir Āšrams (mītne, kur uzturas svētais), kur ierodas cilvēki no visas pasaules, lai saņemtu Viņa svētību. Taču ne tikai tur, bet arī mājās katrs var piedzīvot Viņa visuresību.
Sai Baba Indijā ir attīstījis jaunu skolu un universitātes sistēmu, iekārtojis daudzus sociālus institūtus un uzbūvējis lielu slimnīcu, kur pacientus ārstē bez maksas.
Vārdam Satja Sai Baba ir nozīme: Sai pārstāv Dievišķo Māti un Baba - Dievišķo Tēvu.
Bet Satja nozīmē patiesību, un patiesību Viņš grib īstenot arī pasaulē.